Inrikes.

2016-12-07 09:49
Martin Wästfelt (Unionen), Milo Fredriksson (Uppsala universitet), David Eklind Kloo (Handels). Bild: David Bicho / Claudio Bresciani/TT
Martin Wästfelt (Unionen), Milo Fredriksson (Uppsala universitet), David Eklind Kloo (Handels).

Gräddfil till vården – via facket

Unionen erbjuder inom snar framtid sina medlemmar privat sjukvårdsförsäkring. Men frågan är kontroversiell och splittrar fackföreningsrörelsen.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Sveriges största fackförbund Unionen kommer inom något år att erbjuda sina cirka 600 000 medlemmar att teckna privat sjukvårdsförsäkring. Redan i dag är 640 000 svenskar försäkrade, vilket är en sexdubbling sedan år 2000. Martin Wästfelt, chefsjurist på Unionen, säger att huvudskälet till att förbundet ska börja erbjuda privat försäkring är att medlemmarna efterfrågat det. Enligt honom har Unionen analyserat frågan i många år och kommit fram till att försäkringarna inte tränger undan offentlig vård. 


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 148 087 0


– Vi vill självklart inte göra detta om vi tror att vi försämrar medborgarnas tillgång till vård. Vi bedömer att de negativa effekterna är mindre än de positiva. Eftersom svenska regeringen i en utredning som gjordes landat i att man inte tänker förbjuda detta tycker vi det är rimligt att våra medlemmar får det, liksom medlemmar i andra fackförbund, säger Martin Wästfelt. 

Han hänvisar bland annat till försäkringsbolagens egen branschorganisation Svensk försäkring som kommit fram till att privata sjukvårdsförsäkringar inte konkurrerar med offentlig vård.   

– Det mesta av vården inom privat sjukvårdsförsäkring ges av privata vårdgivare. När man köper av offentliga vårdgivare ska det säkerställas att det är en överkapacitet. 

Men du hänvisar till Försäkringsbolagens egen intresseorganisation. Vad har ni mer för underlag som tyder på att det är så? 

– Jag tänker inte redogöra exakt. Vi är ett stort förbund och har med olika kompetenser vridit och vänt på detta. Vi har läst olika rapporter, bland annat från Svensk försäkring. Detta har debatterats under lång tid och varit föremål för statlig utredning och beredning.

Underkänner argumenten 

John Lapidus är doktor i ekonomisk historia vid Göteborgs universitet och forskar om privata sjukvårdsförsäkringar. Han underkänner argumentet om att det inte sker undanträngningseffekter.    

– På ett första stadium är det ju ganska uppenbart. Om en läkare är i färd med att operera eller behandla en person med privat försäkring, då är inte den läkaren upptagen med att behandla en patient i den offentliga vården, säger John Lapidus. 

Han tycker det är förståeligt att fackförbund erbjuder privata sjukvårdsförsäkringar men menar att Unionens argumentation är ohederlig.  

– Från fackligt håll ser man ofta problemet med privata sjukvårdsförsäkringar, men kan ändå inte låta blir att erbjuda medlemmarna detta. Då tycker jag det är bra om man uttrycker sig på det sättet. Om man däremot uttrycker sig som att det inte är något problem för välfärdsmodellen lurar man sig själv och sina medlemmar. Då är det bättre att säga som det är: vi har valt detta trots att vi vet att det kan få konsekvenser för den välfärd vi haft tidigare.  

Inget av de 14 LO-förbunden erbjuder privat sjukvårdsförsäkring och på LO:s kongress i våras antogs en motion om att styrelsen ska verka mot försäkringarna.  

– Vi lägger den kraft vi har på att förstärka det allmänna sjukvårdsförsäkringssystemet och vi ser en fara i att man utvecklar två parallella sjukvårdssystem, säger David Eklind Kloo, politisk samordnare på Handelsanställdas förbund.  

Han säger sig vara oroad över den kraftiga ökningen av privata sjukvårdsförsäkringar och tror att viljan att betala skatt kan minska bland de som har sådana. Dessutom kan utvecklingen på sikt leda till inlåsningseffekter på arbetsmarknaden:   

– I den mån en privat sjukvårdsförsäkring knyts till anställning eller kollektivavtal skapar det en välfärdsmodell helt avhängig av anställningen. Det skapar inlåsningseffekter på grund av att man inte vågar byta jobb och om människor förlorar jobbet rycks hela deras grundtrygghet ifrån dem, säger David Eklind Kloo.  

Saknas forskning

Det saknas svensk forskning om hur privata sjukvårdsförsäkringar påverkar viljan att betala skatt, men hypotesen är att den blir mindre.

– Det är en ganska underundersökt fråga. Både i forskningen och samhällsdebatten finns en tanke och en hypotes om att det skulle sänka skatteviljan. I en engelsk kontext har jag hittat vissa belägg för att det är skillnad i skatteviljan mellan de som har och inte har en privat sjukvårdsförsäkring. Att viljan att satsa pengar i det offentliga systemet är lägre hos de med privat försäkring, säger Mio Fredriksson, hälso- och sjukvårdsforskare vid Uppsala universitet.

OECD har bland annat konstaterat att privata sjukvårdsförsäkringar kan leda till en ojämlik vård och att det finns risk för att de faktiskt driver upp kostnaderna för den offentliga vården. Martin Wästfelt säger att han är medveten om diskussionen. 

– Vi tror inte vårt erbjudande kommer vara det som avgör hur den här utvecklingen kommer att gå. Man kan vända och vrida på det. Vår bevekelsegrund är att vi inte tror att samhället kommer att kunna höja skatterna så mycket som krävs för att behoven ska kunna tillgodoses. Vi anlägger ett ganska realistiskt, rationellt synsätt på det här.  

Så du menar att privata försäkringar är nödvändiga för att täcka vårdbehoven?

– Nej, det säger jag inte att de är. Vi konstaterar att det finns en efterfrågan bland våra medlemmar att teckna detta för att komplettera det allmänna, men jag säger inte att de kommer vara nödvändiga. 

Förbunden som erbjuder privat  sjukvårdsförsäkring

Unionen tillhör TCO och erbjuder i dag försäkring till medlemmar som är egenföretagare. Från och med nästa år får alla medlemmar möjlighet att teckna försäkring. Ytterligare fem TCO-förbund erbjuder privat sjukvårdsförsäkring, exempelvis Lärarförbundet och Polisförbundet.

Inom Saco erbjuder 20 av 23 fackförbund privata sjukvårdsförsäkringar – till exempel Sveriges Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Jusek och Civilingenjörerna.

Inget av LO:s 14 förbund erbjuder privat sjukvårdsförsäkring. LO har tagit ett kongressbeslut om att aktivt motarbeta utvecklingen.

Sjukvårdsförsäkring 

En sjukvårdsförsäkring omfattar i regel sjukvårds-rådgivning, vårdplanering och specialistvård. Ofta ingår förebyggande insatser och rehabiliterande åtgärder. Premierna varierar beroende på självrisk, omfattning, ålder och hälsotillstånd. Enligt en kartläggning från SvD Näringsliv sträcker sig premierna från drygt 700 kronor om
året till nästan 25 000 kronor om året.

Siffror

640 000 svenskar har i dag privat sjukvårdsförsäkring. Det är tio procent av alla sysselsatta personer i åldern 15-74 år och en sexdubbling jämfört med år 2000.

27 000 svenskar hade en sjukvårdsfrsäkring i september 2016 jämfört med motsvarande period förra året.

70 procent får försäkringen betald via arbetsgivaren.