Inrikes.

2020-05-18 11:40
Bild: Anders Wiklund/TT
Puffetikett
Dagens ETC

Fyra av tio covidsjuka patienter dör ensamma

Många får palliativ vård under coronaepidemin. Ett stort problem är att närstående sällan kan närvara i livets slutskede. Enligt siffror från Palliativregistret dör 39 procent av de covidsjuka patienterna ensamma.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Under coronaepidemin är trycket på den palliativa vården högt. Hur vården i livets slutskede faktiskt ser ut går att följa på palliativregistret, som sedan ett par veckor tillbaka publicerar specifika siffror för döende i covid-19.

– Det här har väckt stort internationellt intresse. Det finns inget annat land i världen som följer symtomen som vi gör, säger Maria Olsson, registerhållare för Svenska palliativregistret och specialistsjuksköterska till tidningen Vårdfokus.

Palliativ vård handlar om att ge döende patienter och de närstående en så bra tid tillsammans som möjligt. Patienterna ska få smärtlindring, hjälp mot ångest och kunna ha sina anhöriga nära.

Närstående portas

Den stora skillnaden i den palliativa vården för patienter med covid-19 är besöksförbuden. På grund av smittorisken och bristen på utrustning är det vanligt att de närstående inte får närvara.

Av de 1 366 patienter som Vårdfokus tittat på siffror för var det 39 procent som avled i ensamhet. Bara drygt 16 procent hade en närstående med sig i dödsögonblicket.

– Man dör mindre ensam på särskilda boenden än på sjukhus, men det skiljer sig inte mycket. De som får vård i hemmet skiljer ut sig mest, för där dör färre ensamma, säger Maria Olsson till Vårdfokus.

Kan bli ett trauma

I den palliativa vården är ofta de närstående delaktiga och kan ta farväl, men nu förlorar många den möjligheten.

– Besöksförbud kan bli ett trauma för patienten och de närstående. Det behöver forskas mer på, just vad det gör med närstående, att inte kunna ta farväl som brukligt, säger Maria Olsson.

Palliativ vård

Är vård för patienter som är döende.

Vården ska informera närstående om läget, se till att patienten får rätt läkemedel och ge patienten god omvårdnad.

Vården ska också se till att patienten inte behöver dö ensam.

Den palliativa vården ska ske där patienten vill dö.

Källa: Palliativregistret