Inrikes.

2021-04-07 14:05
  • Många kvinnor drabbas av bristningar i levatormuskulaturen i samband med förlossningen. Bild: Shutterstock
    Många kvinnor drabbas av bristningar i levatormuskulaturen i samband med förlossningen.
  • Eva Uustal
    Eva Uustal
Puffetikett
Dagens ETC

Forskning saknas: Fler förlossningsskador skulle enkelt kunna upptäckas

Bristningar i samband med förlossning är vanligt, ändå saknas forskning för hur de bäst upptäcks och behandlas. Nu visar en ny rapport att många fler fall skulle kunna hittas med hjälp av ganska enkla åtgärder.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Trots att många kvinnor drabbas av bristningar i bäckenbotten i samband med förlossning finns lite kunskap om de bästa metoderna för att upptäcka dem. Framförallt handlar det om bristningar i den så kallade levatormuskulaturen, som bland annat kan leda till smärta, inkontinens och framfall. Hur många som drabbas i Sverige finns det ingen forskning på, men internationella studier visar att man hittat bristningar i levatormusklerna hos runt 15 till 20 procent av förstföderskorna. Trots att det sannolikt ser ut på liknande sätt i Sverige var det först förra året som levatorbristningar fick egna diagnoskoder.

– Levatormuskulaturen har inte varit på tapeten innan, och det är en förklaring till att förmågan att hitta skadorna är oerhört varierande. Många säger att de inte har en aning om hur man gör, medan andra tycker att det är självklart, säger Eva Uustal, överläkare vid kvinnokliniken på universitetssjukhuset i Linköping och den som initierat rapporten om förlossningsbristningar från SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering).

”Oerhört eftersatt”

Slutsatserna i rapporten var på sätt och vis väntade, menar Eva Uustal. Särskilt när det gäller den eftersatta forskningen.

– Vi har anat att forskningen på det här området är bristfällig, även om det har hänt mycket det senaste tio åren. Men nu har vi kunnat visa hur oerhört eftersatt det är även internationellt, säger hon.

Rapportförfattarna har också kunnat dra slutsatserna att mycket skulle kunna bli bättre med ganska enkla åtgärder – som att vara fler som undersöker den nyförlösta kvinnan.

– Vi såg att betydligt fler bristningar kan identifieras om den nyförlösta kvinnan undersöks av ytterligare en barnmorska eller läkare. Det blir ett samtal och en diskussion som gör att kunskapsmängden ökar för båda. Det räcker inte att bara lägga på handen och säga att allt ser bra ut.

En annan slutsats är att tydliga vårdprogram också är till stor nytta. Men i hur hög grad de används skiljer sig mycket åt mellan olika regioner, enligt Eva Uustal. Likaså vilken typ av uppföljning kvinnor med bristningar får.

– Hittills har knipövningar varit svaret på allt, men det kan få en motsatt effekt om man har smärtor på grund av en bristning. Det är som att säga ”gå ut och spring så blir det bra” till någon som har en menisk­skada i knät. Risken är att skadan förvärras.

Levatormuskulaturen

Levatormuskulaturen är flera muskler som håller uppe bäckenbotten. Musklerna sitter på sidorna om och bakom förlossningskanalen inuti vaginalväggarna. Den muskel som ligger närmast förlossningskanalen kan tänjas ut under en förlossning, och då brista eller helt lossa från sina fästen. 

De flesta levatorbristningar läker under det första året.