Inrikes.

2021-02-15 12:40
I den nyutkomna boken ”Bostadsmanifest” uppmanar flera forskare till ett starkare välfärdsperspektiv inom bostadspolitiken. Bild: Jonas Ekströmer/TT / Dokument press
I den nyutkomna boken ”Bostadsmanifest” uppmanar flera forskare till ett starkare välfärdsperspektiv inom bostadspolitiken.
Puffetikett
Dagens ETC

Forskare kräver: Se bostaden som en välfärdsfråga

En bostadspolitik som vänder perspektivet från marknaden till hemmet, som sätter hyresrätten och allmännyttan i centrum och bekämpar segregation. 

Det är några av kraven som 25 forskare listar i nyutkomna boken ”Bostadsmanifest”. 

– Vi vill skifta fokus och börja tala om bostaden som en del av det svenska välfärdssamhället, säger Carina Listerborn, professor i statsbyggnad. 

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Bostadsfrågan har under lång tid fokuserat för mycket på fastighetsägarnas och byggbranschens perspektiv, snarare än på medborgarnas rätt till ett hem. 

Det är en av utgångspunkterna i den nyutkomna boken ”Bostadsmanifest”, där 25 olika forskare och aktivister ställer konkreta krav för framtidens hem. 

Syftet är att komma bort från synsättet att bostaden är en vara på en marknad som alla andra. 

– Vi måste vända på hela perspektivet i bostadsfrågan, säger Carina Listerborn, professor i stadsbyggnad vid Malmö universitet, och en av redaktörerna till boken. 

– Välfärdsperspektivet är väldigt svagt, inte minst om man jämför med andra välfärdsfrågor som skola, vård och omsorg. Rätten till bostad hamnar vid sidan om, fast den står inskriven i den svenska grundlagen. 

Enligt såväl den svenska regeringsformen som FN:s deklaration om mänskliga rättigheter är bostaden en rättighet, men ingen kan ställas till svars juridiskt om det inte efterlevs. 

– Däremot finns kommunernas bostadsförsörjningslag, där det står att kommunerna ska ansvara för att det finns bostäder till sina invånare. Men de flesta kommuner har lämnat det ansvaret till privata aktörer, säger Carina Listerborn. 

Vinst före bostadsförsörjning

Sedan det politiska skiftet i mitten av 90-talet har staten nästan helt lämnat över ansvaret för bostadsfrågan till marknaden, vilket fått långtgående konsekvenser, menar hon. 

– Det har visat sig att marknaden ju inte har gjort detta. Därför att marknadens incitament är inte att tillhandahålla goda och billiga bostäder för alla, utan det är att göra vinst. 

Forskarkollektivet bakom ”Bostadsmanifest” menar att staten kan ta oss ur bostadskrisen om den bara vill, och kräver en långsiktigt hållbar strategi i bostadspolitiken som utgår från alla människors rätt till en egen bostad. 

Att sätta hyresrätten i centrum och att inte sälja ut allmännyttan är några andra av de 22 kraven som listas i boken. 

Vi fick nyligen en ny bostadsminister i Märta Stenevi (MP). Vad önskar du dig av henne?

– Att hon tar mandat över bostadsmarknaden, initierar ett större stöd till kommunerna och tar tillbaks makten över allmännyttan. Jag tror allmännyttan är central, och att många kommuner idag har lagt sin allmännytta vilande eller helt enkelt sålt ut alla hyresrätter. Att man ser över de stora bolagen som investerar i det svenska miljonprogrammet. Som i Danmark där man gjort det svårare för bolag som Blackstone och Vonovia att komma in. Det är jätteviktigt, för där ser vi akuta problem nu med bland annat renovräkningar. 

Det kräver att de som har makten faktiskt vet hur bostadssituationen ser ut för många människor, menar Carina Listerborn. 

– Som ny minister måste hon våga sätta människans, individens, behov av ett hem i fokus. De stora fastighetsbolagen är extremt starka och sitter väldigt nära makten. Jag tror man måste få större kunskap och lyssna in mer vad som händer ute i samhället. Hur folk faktiskt bor, hur man kämpar med sin bostad och att försöka komma in på bostadsmarknaden. Alla människor som hoppar runt i andrahandsboenden och korta kontrakt i det här nya bostadsprekariatet. Vi måste skifta fokus och börja tala om bostaden som en del av det svenska välfärdssamhället.

Bostads-
manifest

Boken ”Bostadsmanifest” gavs ut 5 februari av Dokument Press. 

25 olika forskare från bland annat Malmö, Stockholms, Göteborgs och Uppsala universitet samt Chalmers, KTH och Södertörn medverkar. 

Några av dem är: Tapio Salonen, Irene Molina, Guy Baeten, Martin Grander, Helena Holgersson, Åse Richard, Dominika Polanska och Nils Björling, samt aktivistnätverket Allt åt Alla Malmö.