Inrikes.

2014-10-17 10:43
10 459 papperslösa omhändertogs i förra årets europeiska aktion, där Sverige inte deltog. Det var dubbelt så många som året innan. Nu försöker polisen tona ner att årets aktion skulle handla om någon ökad insats för att spåra och avvisa papperslösa. Bild: Fredrik Sandberg/TT
10 459 papperslösa omhändertogs i förra årets europeiska aktion, där Sverige inte deltog. Det var dubbelt så många som året innan. Nu försöker polisen tona ner att årets aktion skulle handla om någon ökad insats för att spåra och avvisa papperslösa.

Förnekar systematisk jakt på papperslösa

Mos Maiorum är inte en enskild insats. Det är en av många aktioner i EU:s systematiska jakt på papperslösa som pågått i flera år. I hela EU greps 10 459 papperslösa i förra årets aktion, en fördubbling från året innan.
   Nu försöker svenska polisen tona ner Mos Maiorums omfattning.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

I måndags inleddes operation Mos Maiorum, ett led i EU:s strävan att bekämpa människosmuggling och ”illegal invandring”. Sverige deltar i aktionen, men polisen har varit fåordig om hur arbetet kommer att gå till. Man försöker dock tona ner att det skulle handla om någon ökad insats för att spåra och avvisa papperslösa.

– Det hela beskrivs i medierna som en jätteinsats från svensk sida. Men i stort sett handlar det bara om att redovisa vår dagliga verksamhet på ett enhetligt formulär. Det läggs inga extra resurser på det här utan det är bara ett specifikt fokus. Vi jagar inte papperslösa, säger Patrik Engstörm, biträdande enhetschef för gränspolisens centralenhet.

Krävdes på legitimation

Men tidigare erfarenheter pekar åt ett annat håll. Det är inte första gången som en EU-insats av detta slag genomförs, och inte heller första gången som Sverige deltar. Mellan den 22 oktober 4 november 2012 pågick den mycket snarlika operationen Aphrodite. Den gången gick svenska polisen öppet ut med att de så kallade inre utlänningskontrollerna ökade. Tidningen City Helsingborg uppmärksammade då ett fall där fem unga personer krävts på legitimation på Öresundståget mellan Malmö och Lund.

– Just de här veckorna pågår dessutom den EU-gemensamma operationen Aphrodite, med fler kontroller. Syftet är att kartlägga smuggelvägar och flyktingströmmar, sade Kristina Hallander Spångberg, chef för gränspolisen i Skåne till City Helsingborg då.

Men när Dagens ETC når Kristina Hallander Spångberg kommer inte detta att gälla under operation Mos Maiorum.

– Den här gången har vi beslutat att det inte ska göras fler utlänningskontroller än vanligt, säger Kristina Hallander Spångberg.

Under Aphrodite greps totalt 5 298 papperslösa, varav 54 skedde i Sverige.

Antalet som grips ökar

Sedan flera år tillbaka har EU-operationer bedrivits med jämna mellanrum för att kartlägga och motverka den ”illegala invandringen”, under namn som Hermes, Mitras, Demeter, Balder och Perkunas. Den sistnämnda genomfördes mellan 30 september och 13 oktober förra året. Då deltog dock inte Sverige.

– Det anmäldes så sent, vi hade inte tid eller resurser för att redovisa våra insatser. Men kontrollverksamheten pågick som vanligt under den perioden, säger Patrik Engström vid gränspolisen.

Operationerna är ju frivilliga. Varför kan ni inte avstå från att delta, som ni gjorde med Perkunas?

– Om det verkligen är frivilligt kan diskuteras. Insatserna är en del av Schengensamarbetet, där Sverige är med. Att inte delta skulle vara som att säga att vi inte bedriver gränskontroll under dessa veckor.

Slutrapporten från operation Perkunas år 2013 visar att antalet papperslösa som greps var 10 459 i hela EU – alltså nästan dubbelt så många som i operation Aphrodite året innan. Cirka 40 procent av dessa togs i samband med kontroller inom landgränserna. Något som enligt rådet pekar på ett behov av ”systematisk övervakning av irreguljära sekundära rörelser inom unionen”. De konstaterar också att den ”irreguljära migrationen” till EU ökat, framför allt till följd av händelseutvecklingen i Syrien (36 procent av de som fastnat i kontroller var därifrån). En stor del av de gripna kan alltså antas vara krigsflyktingar, som av olika skäl ännu inte sökt asyl.

”Inte förvånad att S att är tyst”

Den nya regeringen har varit förhållandevis tyst om Mos Maiorum, och inte velat svara på den kritik som framförts. Polisminister Anders Ygeman (S) har sagt att deltagandet i operationen är en polisiär fråga. Något som inte förvånar aktivisten Foujan Rouzbeh (Fi).

– Jag har inga förväntningar på att S kommer agera, däremot är det konstigt att MP inte reagerar.

Mycket kring operationen Mos Maiorum har kommit att handla om polisens gripande av papperslösa och så kallade inre utlänningskontroller. Men Foujan Rouzbeh menar att det finns betydligt större problem med insatsen.

– Det handlar nästan inte alls om id-kontrollerna, vilket många verkar ha missat. Polisen och gränsmyndigheterna kan nästan dra en lättnadens suck över att alla fokuserar så mycket på det.

”Mobilisera en gräsrotsrörelse”

Ett av huvudmålen med operationen är att samla in information om hur papperslösa rör sig och vilka vägar som människosmugglare använder. Fakta som i det långa loppet används för att stärka EU:s gränser och bekämpa den ”illegala invandringen”.

– Läget är mycket allvarligare än vad många inser, och det är beklagligt att det inte skett ett kunskapslyft i frågan. EU kriminaliserar migration. Och dessa insatser har pågått länge, säger hon.

– Situationen är akut, men samtidigt väldigt komplex. Det vi behöver göra är att organisera oss på ett annat sätt i den antifascistiska rörelsen i Sverige. Kunskaperna om de här insatserna måste öka och vi måste mobilisera en stark gräsrotsrörelse, säger Foujan Rouzbeh.