Inrikes.

2018-02-19 11:00
Väldigt få poliser fälls för brott i tjänsten. Av förra årets 8 700 anmälningar ledde bara 89 till fällande dom. Bild: Fredrik Sandberg/TT
Väldigt få poliser fälls för brott i tjänsten. Av förra årets 8 700 anmälningar ledde bara 89 till fällande dom.

Få poliser fälls för tjänstefel

Från särskilda åklagarkammaren ser man det som ett bevis på att polisen följer lagen.

”Det hade varit katastof om lagföringen av poliser skulle ligga betydligt högre, då skulle man ifrågasätta om de jobbar rätt”, säger överåklagare Anders Jacobsson.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Runt 8 700 anmälningar rörde poliser i tjänst, och det vanligaste brottet någon form av tjänstefel, ofta kopplat till våld. 1 383 fall gick vidare till att förundersökning inleddes, och totalt ledde bara 89 till fällande dom. Anders Jacobsson förklarar att det stora antalet anmälningar och det låga antalet dömda har en naturlig förklaring.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Flera uppmärksammade fall

– Det är många av medborgarna idag som tyvärr inte har förstått och vet om att polisen får använda våld vid ingripanden där man sätter sig till motvärn. Sedan har vi ett antal rättshaverister också som skickar på oss rätt mycket handlingar, säger han.

Men det finns uppmärksammade fall där polisen har agerat tvivelaktigt men ändå inte dömts för tjänstefel. I april 2017 stormade insatsstyrkan Peter Larssons lägenhet i Malmö. Anledningen var att en misstänkt gärningsman var skriven på adressen, något Peter inte hade en aning om. Några månader senare var det dags igen, denna gång när ett par i Hindby, Malmö, fick sin lägenhet stormad av polis. Det visade sig senare att insatsstyrkan hade tagit fel radhus. Inte i något av fallen dömdes någon för tjänstefel. Åklagare Eva Nilsson förklarade hur hon såg på saken i Sydsvenskan.

– Det är väldigt beklagligt, men ingen enskild har agerat så oaktsamt att det är ett straffbart tjänstefel. Det ska till ganska mycket innan det blir straffbart: det krävs att en tjänsteman uppsåtligt eller genom oaktsamhet begår tjänstefel, och det har jag bedömt inte finns här, sa hon den 1 februari i år.

Peter Larsson tycker att det är under all kritik.

– Vad ska krävas för att polis någonsin ska dömas för tjänstefel? Det senaste fallet borde ju vara ett solklart exempel på det. Samhället får inte ha en så här inkompetent polis, säger han till Dagens ETC.

Tillbakavisar kritik

Det är Polismyndighetens särskilda utredningar, SU (tidigare interna utredningar, IU) som utreder när poliser misstänks för tjänstefel. SU utreder även ärenden som rör anmälningar mot bland annat åklagare, polisstuderande och arrestantvakter.

Den återkommande kritiken som har funnits mot utredningen av poliser är att det är just poliser som sköter handläggningen. Både att man som brottsoffer måste vända sig till förövarens kollegor samt oro för att kårandan gör att anmälan inte tas på allvar har påtalats.

– De poliser som utreder poliser sitter helt fristående, precis som vi gör. Ska man utreda den här typen av brott måste man ha polisiär kompetens och jag tycker att det fungerar jättebra som det är idag. Jag ser inga problem med det, säger Anders Jacobsson.

Vad tänker du när du hör den här kritiken, det är ju också ett ifrågasättande av din objektivitet?

– Det är ju något som har ifrågasatts i ett antal år, och vi kan bara konstatera att i merparten av de ärenden man har begärt överprövning av våra beslut så står de sig. Så det är inget jag bryr mig speciellt mycket om. Det viktiga är att vi vidtar de utredningsåtgärder som vi behöver vidta när vi utreder brotten.

Den som anser att man själv eller någon annan blivit felaktigt behandlad av en myndighet eller tjänsteman vid handläggningen av ett ärende kan även klaga hos JO.

JO utreder dock inte klagomål som gäller förhållanden som ligger mer än två år tillbaka i tiden.

Anonyma anmälningar utreds normalt inte heller.

Anmälningar mot polisen 2017

9171 anmälningar mot polisanställda, varav 8 701 gällde polisanställda i tjänst och 470 utanför tjänst.

5786  ... anmälningar är så kallade ”C-mål”, alltså brott med fängelse i straffskalan.

35 anmälningar (0,7 procent) av poliser i tjänst ledde till dom. 54 (11,8 procent) anmälningar av poliser utanför tjänst ledde till dom.