Inrikes.

2018-01-10 13:10
”Det är upp till alla arbetsgivare att leva upp till lagens krav om det ska bli någon förbättring”, säger DO Agneta Broberg.  Bild: Tomas Gunnarsson
”Det är upp till alla arbetsgivare att leva upp till lagens krav om det ska bli någon förbättring”, säger DO Agneta Broberg.

Få känner till ny diskrimineringslag

Ett år efter att den nya diskrimineringslagen trädde i kraft är det få arbetsgivare som ens känner till vad den innebär. Det visar en enkät som Diskrimineringsombudsmannen (DO) genomfört.

Bara var fjärde arbetsgivare har ändrat sitt sätt att jobba, enligt nya regelverket.

 

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per månad

Från

39 kr

Beställ här!

Beställ senast söndag 24 okt så får du en hel månad för bara 39 kr.

Betala per år

Från

1500 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per år. Avsluta när du vill.

Enligt de nya regler mot diskriminering på arbetsmarknaden som trädde i kraft den 1 januari 2017 ligger ett mycket stort ansvar på arbetsgivaren att förhindra trakasserier och kränkande särbehandling. Bland annat ska arbetsgivaren ha riktlinjer och rutiner för sitt arbete, och större arbetsgivare måste också dokumentera detta arbete. Alla med fler än tio anställda måste årligen genomföra en lönekartläggning, enligt den nya lagen.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Kunde inte nämna nya regler

Men efter ett år är det få som en känner till vad den nya lagen innebär, det visar en enkät som Diskrimineringsombudsmannen genomfört bland arbetsgivare. Fler än 500 chefer med personalansvar på större företag intervjuades i en rundringning. 60 procent av cheferna kunde inte nämna en enda av de nya reglerna, konstaterar DO.

På en öppen fråga kunde bara en av sex nämna att lagen innebär att de behöver arbeta med aktiva åtgärder och eller ha riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier på arbetsplatsen.

Av de chefer som intervjuades var det bara en fjärdedel som uppgav att företaget ändrat sitt sätt att jobba sedan den nya lagen infördes.

Mer kraft på information

Reglerna i den nya lagen gäller samtliga sju diskrimineringsgrunder, det vill säga ålder, kön, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, religion eller annan trosuppfattning samt könsöverskridande identitet eller uttryck. Diskrimineringsombudsmannen kommer nu att lägga mer kraft på att öka arbetsgivarnas kunskaper om aktiva åtgärder.

”Bra ramverk”

– Nu har vi ett bra ramverk för att kunna motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. Och nu är det upp till alla arbetsgivare att ta sitt ansvar och leva upp till lagens krav om det ska bli någon förbättring, säger DO Agneta Broberg i en kommentar till undersökningen.

Arbetsgivarens skyldigheter enligt den nya lagen

Att ha aktiva förebyggande åtgärder i relation till alla sju diskrimineringsgrunder. Det innebär bland annat att undersöka om det finns risk för diskriminering – inklusive trakasserier och sexuella trakasserier – eller repressalier eller andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter.

Att analysera orsakerna till de risker och hinder som har upptäckts.

Att genomföra åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter.

Att följa upp och utvärdera arbetet.

Källa: DO