Inrikes.

2019-03-12 09:00
  • ”Vi som jobbar med det här frågar oss för vems skull den här rapporten egentligen har skrivits”, säger Eva Uustal, som är ordförande för Svensk förening för gynekologi och obstetrik. Bild: Emma-Sofia Olsson/SvD/TT
    ”Vi som jobbar med det här frågar oss för vems skull den här rapporten egentligen har skrivits”, säger Eva Uustal, som är ordförande för Svensk förening för gynekologi och obstetrik.
  • ”Riskerna blir att vi får en lägre gräns för abort och att detta kommer att leda till att flera svenska kvinnor reser till andra länder för abort”, säger gynekologen Helena Kopp-Kallner.  Bild: Pontus Lundahl/TT
    ”Riskerna blir att vi får en lägre gräns för abort och att detta kommer att leda till att flera svenska kvinnor reser till andra länder för abort”, säger gynekologen Helena Kopp-Kallner. 
Puffetikett
Dagens ETC

Expert: ”Vi aborterar inte livsdugliga foster”

Statens medicinsk-etiska råd, Smer, utreder i en ny rapport möjligheten att införa en ny, fast veckogräns för sena aborter.

”Det här ger abortmotståndarna vatten på sin kvarn”, säger Feministiskt Initiativs partiledare Gita Nabavi.

Dagens ETC har ringt runt och finner en liknande kritik från RFSU, Svensk förening för obstetrik och gynekologi och Svenska barnmorskeförbundet.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Rapporten om sena aborter från Statens medicinsk-etiska råd, Smer, som släpptes i slutet av februari har väckt reaktioner bland både sjukvårdspersonal, forskare och feminister.

I rapporten uppmärksammar Smer den medicinsk-tekniska utvecklingen som skett inom vården av extremt för tidigt födda, och hur den utvecklingen har bidragit till att den säkerhetsmarginal som tidigare fanns mellan sista veckan för sen abort och första veckan där man kan rädda ett för tidigt fött barn har krympt.

Smer föreslår bland annat därför en utredning om införandet av en ny, fast veckogräns för utförandet av sena aborter, och ett utökat användande av feticid där man injicerar ett dödligt medel i fostret innan det aborteras.

Feministiskt Initiativs partiledare Gita Nabavi är en av dem som reagerat på rapporten och menar att det inte är en slump att den kommer just nu.

– Det handlar inte bara om medicinsk utveckling, det finns etiska och moraliska aspekter i det här som har blivit aktuella i dagens samhällsdebatt. För första gången på flera decennier diskuteras och ifrågasätts nu aborträtten, det är en skrämmande utveckling som vi kan se i hela Europa, säger Gita Nabavi.

– Den här rapporten tar upp extrema undantagsfall och utifrån det vill man göra om abortlagstiftningen för den stora massan. Kvinnors rättigheter är under attack både i Sverige och i världen, och därför är det jätteviktigt att vi försvarar den nuvarande abortlagstiftningen, säger hon.

Kvinnans perspektiv saknas

RFSU:s förbundsordförande Hans Linde välkomnar dock rapporten i sig, men kritiserar Smer för att ha fel fokus och för att glömma bort kvinnan.

– De fokuserar för ensidigt på fostret och för lite på kvinnans perspektiv och rätt att bestämma över sin kropp. Det är också viktigt att komma ihåg att det görs väldigt få sena aborter i Sverige, cirka 500 per år, och de görs alltid på mycket välgrundade beslut, säger han.

Det positiva med rapporten, enligt Hans Linde, är att den lyfter fram vikten av snabba handläggningstider vid sena aborter. Men att abortlagstiftningen behövs ändras tycker han inte.

– Det finns i dagsläget ingen anledning att ändra svensk abortlagstiftning. Men det är självklart viktigt att vi fortsätter att ha en sansad, ansvarsfull diskussion om hur vi kan värna möjligheten till sena aborter i takt med den medicinsk-tekniska utvecklingen, säger han.

Inga gynekologer inkluderade

Även Svensk förening för obstetrik och gynekologi och Svenska barnmorskeförbundet, som tillsammans skrivit en debattartikel där de uttrycker stark kritik mot Smers rapport, ifrågasätter att abortlagstiftningen borde ändras och påpekar det faktum att inga barnmorskor eller gynekologer har medverkat i framtagningen av rapporten.

– Rapporten utgår från ett abstrakt, etiskt idéperspektiv som man utan att blinka har översatt i väldigt konkreta sjukvårdsåtgärder, utan att ha de medicinska specialistkunskaper kring de här patienterna som vi har. Det finns inte heller en enda rad om hur kvinnor som genomgår sena aborter mår, vilket är anmärkningsvärt eftersom det rör sig om en väldigt svag och utsatt patientgrupp, säger gynekologen och forskaren Eva Uustal som är ordförande för Svensk förening för gynekologi och obstetrik, SFOG.

Göder abortmotståndet

I dagens abortlagstiftning finns ingen fast veckogräns för utförandet av sen abort, utan man använder sig av livsduglighetsbegreppet. Det är läkare som avgör fostrets livsduglighet och det brukar i dagsläget vara cirka 21 veckor plus 6 dagar.

– När vi handlägger och utför sena aborter utgår vi från Socialstyrelsens rättsliga råds bedömning. Vi har ett även ett nyligen utarbetat konsensusdokument som ger praktisk vägledning för personalen. Det finns inget behov av att ändra på det, säger Eva Uustal.

Eva Uustal tror också att diskussionen som rapporten gett upphov till ger en felaktig bild av hur sena aborter går till och kan spä på abortmotståndet.

– Man blandar med avsikt ihop begreppen kring sen abort med vård av tidigt födda barn. Men vi aborterar inte livsdugliga foster. Den här diskussionen river trauman hos de kvinnor som drabbats. Vi som jobbar med det här frågar oss för vems skull den här rapporten egentligen har skrivits, säger Eva Uustal.

Hennes kollega, gynekologen Helena Kopp-Kallner, är också oroad över utvecklingen.

– Jag tror att de konservativa abortmotståndarnas strategi är att gå den lagliga vägen, steg för steg, för att inskränka rätten till fri, laglig abort. De har blivit mer sofistikerade, det kan vi se i Europa, USA och nu även i Norge och Sverige. Riskerna blir att vi får en lägre gräns för abort och att detta kommer att leda till att flera svenska kvinnor reser till andra länder för abort. I förlängningen bidrar det till ojämlik vård, och Sveriges gynekologer och barnmorskor är eniga i att detta också kommer att leda till att det kommer att födas fler skadade och oönskade barn i Sverige, säger Helena Kopp-Kallner.

Abort

2018 beviljade Social-styrelsens rättsliga råd
545 aborter efter vecka 18. Av dem berodde 389 på fosterskada och 149 på sociala skäl.

I dagens abortlagstiftning går gränsen för fri abort vid vecka 18. De aborter som görs från och med vecka 19 räknas som sena aborter och för det krävs tillstånd från Socialstyrelsens
rättsliga råd.

Källa: RFSU