Inrikes.

2017-11-17 11:45
”Det måste finnas plats även för vanliga hyresbostäder inom den gemensamma välfärden”, säger Johan Mirtorp, förbunds-jurist på Hyresgästföreningen. Bild: Fredrik Sandberg/TT/Press
”Det måste finnas plats även för vanliga hyresbostäder inom den gemensamma välfärden”, säger Johan Mirtorp, förbunds-jurist på Hyresgästföreningen.

”EU:s sociala pelare kan leda till marknadshyror i Sverige”

Idag ska EU-ledarna underteckna dokumentet om unionens sociala pelare. En av punkterna handlar om bostadspolitik.

Hyresgästföreningen befarar att skrivelsen kan innebära att Sverige tvingas införa marknadshyror.

EU:s så kallade Sociala pelare består av 20 principer och syftar till att skapa lite mer av social rättvisa inom EU - inte minst i kölvattnet av de stora sociala kostnader som inte minst drakoniska åtstramningspaket och marknadsanpassning fört med sig i många medlemsländer.

De flesta av de 20 punkterna rör arbetsmarknaden, men vissa handlar om sociala rättigheter som god hälsovård, barnomsorg och skäliga pensioner. Punkt 19 rör bostadspolitiken, ett område som hittills legat helt utanför EU:s ansvarsområde.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Punkt 19 väcker en del oro hos den svenska Hyresgästföreningen (HGF). Redan i våras skickade föreningen ett brev till regeringen och föreslog en alternativ skrivning om bostadspolitiken för att skydda den svenska modellen – där allmännyttan förväntas erbjuda hyresbostäder oavsett inkomst.

– Skrivningen om bostäder i dokumentet handlar helt om ägda bostäder, ”social housing” (subventionerade bostäder för svaga inkomstgrupper, red. anm.) och stöd till hemlösa. I förarbetena ligger fokus på en begränsad tillgång till hyresbostäder och det finns signaler som pekar på att det kan bli svårare att få statligt stöd till byggande av annat än social housing-bostäder. Vi anser att den unika svenska hyresmodellen borde skyddas – på samma sätt som regeringen lagt in reservationer när det gäller den svenska arbetsmarknaden, säger Johan Mirtorp, förbundsjurist på HGF.

Tudelad bostadsmarknad

Den sociala pelarens principer är inte bindande, det ska vara upp till medlemsländerna eller arbetsmarknadens parter att förverkliga dem.

– Vi ser ingen direkt fara redan imorgon. Vår oro handlar om att den sociala pelarens punkter kan komma att användas som en piska för att påverka länders socialpolitik inom ramen för EU:s landrapporter, säger Johan Mirtorp.

Landrapporterna är EU-kommissionens årliga analys av medlemsländernas ekonomiska och sociala politik och följs upp av skräddarsydda råd till varje land.

Kommissionen har gjort klart att den tänker ta med pelarens punkter som parametrar för att påverka enskilda länders socialpolitik genom landrapporterna.

– I tidigare rapporter har EU tydligt propagerat för en avreglering av den svenska hyresmarknaden. Det är inte osannolikt att kommissionen fortsätter att argumentera för en tudelad hyresmarknad med sociala bostäder för de mest behövande, marknadshyror för övriga och att pelarens principer framöver förverkligas genom lagstiftning, säger Johan Mirtorp.

Det är bara några veckor sedan arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) sa att pelaren måste leda till konkreta åtgärder.

– Det kan så vitt jag förstår bara ske genom lagstiftning eller direktiv – vilket i så fall tveklöst innebär förpliktelser för Sverige och andra länder, säger Johan Mirtorp.

Oroande detaljbrist

I oktober fick Hyresgästföreningen till sist ett svar från regeringskansliet som i stort sett går ut på att det inte finns något att oroa sig över. I mejlsvar till Dagens ETC refererar Joanna Abrahamsson, pressekreterare hos biträdande justitieminister Heléne Fritzon, regeringens svar på EU-kommissionens senaste landrapport. Där skriver regeringen att ”en övergång till mer marknadsmässiga hyror bedöms inte leda till att fler bostäder som ekonomiskt svaga hushåll kan efterfråga blir tillgängliga”.

Den svenska regeringens inställning tycks alltså vara att det inte är nödvändigt med några reservationer till skydd för den svenska hyresmodellen.

Men det är ett faktum att vanliga hyresrätter saknas i den kortfattade texten om bostäder i dokumentet som skrivs under idag.

– Det måste finnas plats även för vanliga hyresbostäder inom den gemensamma välfärden. Bristen på detaljer i skrivelsen bekymrar oss, säger Johan Mirtorp. 

Han konstaterar samtidigt att kommissionens mål är att integrera den europeiska arbetsmarknaden. 

– Då är det konstigt att man förväntas köpa sin bostad när man flyttar runt, säger Johan Mirtorp.

Den sociala pelaren

EU:s socialministrar har enats om 20 principer för sociala rättigheter som tillsammans ska utgöra EU:s så kallade sociala pelare.

Den sociala pelaren består av 20 punkter – uppdelade på tre områden: Lika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden, Rättvisa arbetsvillkor och Social trygghet och inkludering. Dessa syftar till att stärka EU:s lagstiftning inom det sociala området och i förlängningen skapa tillväxt.

En punkt berör bostadspolitiken, med betoning på socialt utsatta grupper och hemlösa.

Dokumentet ska undertecknas av EU:s stats- och regeringschefer vid EU-toppmötet i Göteborg idag.