Inrikes.

2017-11-30 11:10
Zozan Inci, ordförande för Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejourer i Sverige, Roks  Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT
Zozan Inci, ordförande för Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejourer i Sverige, Roks

”En förövare ska inte ha vårdnaden”

– Vi vill att lagen ska ses över, men också att tillämpningen av lagen ses över, säger Zozan Inci, ordförande för Roks.

I dag arrangerar organisationen, tillsammans med Socialdemokraterna, ett seminarium i riksdagen på temat våld och vårdnad. Kravet är att alla partier tar tag i frågan.

I dag arrangerar Roks, riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, ett seminarium i riksdagen om våld och vårdnad, som medarrangeras av Socialdemokraterna. Seminariet utgår från den rapport som organisationen släppte i februari. I den har Roks gått igenom domar för att se hur mäns våld inom familjen påverkar utgången i en vårdnadstvist.

Våldsam förälder

Rapporten kom fram till att domstolar har en tendens att inte frånta en våldsam förälder vårdnadsrätten. Den ena förälderns våldsutövande påverkar helt enkelt inte den gemensamma vårdnaden i många fall. Det vill Roks ändra på.

– Vi vill att lagen ska ses över, men också att tillämpningen av lagen ses över: hur domstolarna dömer i de här fallen. Domstolarna behöver kvalitetssäkras så att de besitter rätt kunskap och kompetens, och socialtjänsten måste lämna tillräckligt bra utredningar. I dagsläget ser det inte bra ut, ofta försummas det våld som barnet och kvinnorna blivit utsatt för, säger Zozan Inci, ordförande för Roks.

Fler krav

Ytterligare ett krav från Roks är att barn har ett eget juridiskt ombud i vårdnadstvister, precis som barn har i dag i LVU, (lagen om vård av unga) och i brottsmål.

– Och förövaren ska inte ha vårdnaden eftersom han begått ett brott, säger Zozan Inci.

Den främsta anledningen till att Roks arrangerar ett riksdagsseminarium i dag är att de vill uppmärksamma alla politiska partier på frågans betydelse.

– Vi vill presentera vår rapport – och resultatet – för politikerna så att de tar med sig detta inför valåret, säger Zozan Inci.

En annan typ av tvist

Hon betonar vikten av att skilja på en vanlig vårdnadstvist mellan två föräldrar som inte kan komma överens och en tvist där den ena föräldern är en förövare.

– Vi pratar inte om två föräldrar som bråkar. Det här handlar om två vuxna människor där den ena har utsatt den andra för våld och förtryck. Och att bevittna våld är att utsättas för psykiskt våld. Barnrättsperspektivet måste ses över.