Inrikes.

2017-09-26 11:45

En annan svensk linje är möjlig

Sverige skulle kunna driva en annan linje i flyktingfrågan. Ett konkret förslag kommer till exempel från Mattia Toaldo på tankesmedjan European Council on Foreign Relations. Det handlar om att EU kan trycka på för att få Libyen att ratificera FN:s flyktingkonvention.

”Det är en enkel förfrågan som EU kan göra”, säger Mattia Toaldo.

 

Tankesmedjan European Council on Foreign Relations konstaterar att om övergreppen mot migranter i Libyen minskade skulle det paradoxalt nog minska flyktingströmmarna till Europa.

– Om vi tittar på intervjuer med dem som faktiskt lyckas ta sig till Europa så säger många av dem att de inte planerade att komma till Europa förrän deras situation i Libyen blev outhärdlig, säger Mattia Toaldo.


KOM TILL BOKMASSAN!

ETC och Leopard arrangerar 29 och 30 september Bokmassan (Heden, Göteborg). Massa författare, massa böcker – och inga högerextremister.

Här hittar du all information om evenemanget.


Ett annat förslag som Mattia Toaldo presenterade i Dagens ETC igår är att länder som Sverige, Italien och Tyskland – som historiskt haft en mer human inställning till migration än många andra länder i EU – kan skapa en koalition för att hitta praktiska lösningar som skulle gagna alla parter.

Sverige avvisar förslag

Men den svenska regeringen har hittills avvisat denna typ av förslag.

Istället fortsätter migrationsminister Heléne Fritzon den svenska linjen att försöka få hela EU att komma överens om hur de ska ta hand om och fördela migranter internt.

– Vi måste ha en samsyn i Europa kring hela det gemensamma asylsystemet, säger Heléne Fritzon till Dagens ETC.

Problemet är att i princip det enda EU kan komma överens om i nuläget är att outsourca sin migrationspolitik, konstaterar Mattia Toaldo:

– Målet har blivit att stoppa flödet med vilka medel som helst, och att flytta EU:s gräns så långt söderut som möjligt.