Inrikes.

2018-10-16 14:00
Daniel Helldén (MP) / Dennis Wedin (M). Bilder: Henrik Montgomery/TT / Stockholm.se / Janerik Henriksson/TT
Daniel Helldén (MP) / Dennis Wedin (M).
Puffetikett
Dagens ETC

Efter maktskiftet – nu ska Stockholms hyresrätter säljas

Stockholms nya styre ska återuppta försäljningen av allmännyttans hyresrätter, efter en uppgörelse mellan Alliansen och Miljöpartiet.

Hur många lägenheter det handlar om och i vilka områden är ännu inte bestämt.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

I Stockholm tappade det rödgrönrosa blocket (med V, S, MP och Fi) sin majoritet efter valet. Miljöpartiet har därefter valt att hoppa över blockgränsen för att bilda en ny majoritet tillsammans med de fyra allianspartierna.

I fredags presenterade det nya blågröna styret sin grovskissade politiska inriktning. Det framgick då att den utförsäljning av allmännyttan som stoppades av det rödgrönrosa styret nu ska återupptas.

När Joakim Larsson (M) och Dennis Wedin (M) i måndags valdes till nytt stadsbyggnadsborgarråd respektive bostadsborgarråd blev det tydligt att frågan är prioriterad.

– Målsättningen är att bygga 10 000 klimatsmarta bostäder per år fram till 2025. En viktig fråga är också att möjliggöra för ombildningar i ytterstaden där allmännyttan är dominerande. Att de som så önskar ska få möjligheten att äga sitt boende, givetvis för marknadsmässiga priser, säger Dennis Wedin (M).

”Kan inte specificera”

Den nya blågröna politiken är ett resultat av förhandlingar mellan Miljöpartiet och allianspartierna. Svekdebatten om just ombildningsplanerna tog snabbt full fart, inte minst eftersom det nya bostadsborgarrådet Dennis Wedin har sagt att han ser Margaret Thatchers bostadspolitik som förebild.

Miljöpartiet gick till val på att stärka allmännyttan och att bygga fler hyresrätter. Hur stämmer den här politiken överens med vad Miljöpartiet gick till val på?

– Uppgörelsen innebär att det kan komma att ske ombildningar i ytterstaden, där allmännyttan är dominerande. Det ska ske prövningar och bedömas från fall till fall. Allmännyttan ska stärkas i det arbete vi gör och vi ska se till att det finns en bostadsförsörjning överallt, säger miljöpartiets gruppledare Daniel Helldén (MP).

Enligt de allmännyttiga bostadsbolagens definition ingår bland annat områden som Kärrtorp, Björkhagen, Östberga, Bredäng, Gubbängen, Blackeberg, Hässelby, Vällingby, Rinkeby, Råcksta, Mariehäll och Husby i det som kallas ytterförort. Men eftersom närfortotsområdena inte ska ingå i ombildningsplanerna råder det fortfarande tveksamhet om vilka områden som inkluderas.

Vad innebär ”ytterstaden” och hur många lägenheter handlar det om?

– Jag kan inte specificera det mer än så just nu. Jag kan inte peka ut enskilda ställen och det beror även på var det finns intresse, men det finns en poäng i att man kan göra så för att få mer blandade boendeformer, säger Daniel Helldén (MP).

”Hål i huvudet”

Alliansen har en historia av utförsäljningar. Under de åtta år då Alliansen senast styrde Stockholm, mellan 2006 och 2014, såldes omkring 30 000 allmännyttiga lägenheter.

Merparten av lägenheterna såldes genom ombildningar från hyresrätter till bostadsrätter. Försäljningen innebar inte bara att redan intresserade hyrestagare fick möjlighet att ombilda, utan var en process som drevs aktivt. Stadshusets koncernbolag Stadshuset AB skulle prioritera frågan och fick i uppdrag "att genomföra särskilda insatser för att stimulera ombildning till bostadsrätt i ytterstaden”.

Denna utförsäljning stoppades när de rödgröna tog makten i Stockholm 2014.

– Jag är väldigt orolig för att vi nu ska se en tillbakagång till den politik som vi stoppade, som innebar att kommunen samarbetade med banker för att driva en aktiv kampanj för ombildning. Det nya bostadsborgarrådets första kommentar är att det ska börja ombildas, vilket säger en hel del om deras inriktning. Det är hål i huvudet att göra det, eftersom vi är i akut behov av hyresrätter i Stockholm och varenda ombildning innebär att vi förlorar en hyresrätt som skulle kunnat gå till bostadsförmedlningen, säger Clara Lindblom (V) oppositionsborgarråd.

Allmänna har ansvar

I dag bor en knapp femtedel av svenskarna i bostadsrätt. Ungefär 30 procent av alla invånare i Sverige hyr sin lägenhet. Av alla hyreslägenheter ägs ungefär hälften av privata hyresföretag och hälften av Sveriges kommuner.

Sedan 2006 är det fritt fram för kommuner att sälja hela eller delar av sitt bostadsbestånd. Samtidigt anges det redan i grundlag att det allmänna ska trygga rätten till bostad.

– Det ansvaret som kommunen har för bostadsförsörjning, det kan man inte sälja bort. Var ska människorna som inte kan ta lån ta vägen, ska de inte ha tak över huvudet? Miljöpartiets uppgörelse är ett svek mot väljarna, jag tycker faktiskt inte att det är seriöst, det här beteendet de har i Stockholm, säger Simon Safari, ordförande i Hyresgästföreningen region Stockholm och fortsätter:

– Om de fortsätter att sälja våra hem på samma sätt som när Alliansen senast styrde kommer vi att mobilisera och att stå på barrikaderna.

Fakta om ombildningarna

Senast Alliansens styrde Stockholm skedde en minskning av de allmännyttiga lägenheterna. Mellan åren 2006-2014 minskade beståndet med 30 0000 lägenheter, från omkring 95 000 till 65 000 lägenheter.

Trots att det under en längre tid tillkommit fler bostadsrätter än hyresrätter, genom nybyggnad och ombildning, utgör hyresrätterna ändå 59 procent (drygt 1,4 miljoner lägenheter) av det totala bostadsbeståndet i flerbostadshus medan 41 procent (knappt 968 000 lägenheter) utgörs av bostadsrätter.

I landets 10 största kommuner dominerar hyresrätten i sju stycken, medan bostadsrätten dominerar i endast två kommuner (Uppsala och Stockholm). I Västerås är fördelningen 50-50, det vill säga lika många hyresrätter som bostadsrätter.

Fördelningen av hyresrätter och bostadsrätter i de tre största städerna:

Stockholm: 45 % hyresrätter, 55 % bostadsrätter

Malmö: 51 % hyresrätter, 48 % bostadsrätter

Göteborg: 64 % hyresrätter, 36 % bostadsrätter

Källa: SCB