Inrikes.

2018-11-14 10:36
Bild: Tomas Oneborg/TT
Puffetikett
Dagens ETC

”Det är inte rimligt att ha så höga arvoden”

Klyftan mellan politiker och med­borgare blir allt större i Sverige, inte minst ekonomiskt. Idag tjänar ett borgar­råd i Stockholm över fyra gånger mer än kommunens medelinkomst.

”Det är inte rimligt att ha så höga arvoden”, säger Daniel Helldén (MP) som själv lyfter 122 400 kronor i månaden.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Såväl i Malmö som Stockholm tjänar kommunpolitikerna mellan tre och fyra gånger så mycket som medellönen för kommunens invånare. Särskilt i Stockholm har lönerna skjutit i höjden under senare år då borgarråden som är nytillträdda tjänar 108 800 kronor i månaden. Har man suttit i fyra år ökar ersättningen till 122 400 kronor och är man finansborgarråd tjänar man 134 640 kronor i månaden.

– Det är ju otroligt höga nivåer och det har det varit historiskt bak i tiden också, säger Daniel Helldén (MP).

Miljöpartiet har på grund av de höga lönerna infört en partiskatt som gör att Helldén betalar 20 procent på bruttolönen till det egna partiet, men utöver det har han inte gjort något för att sänka arvodena.

– Det behövs en konsensus för att ändra de här nivåerna och det har det inte funnits, säger Daniel Helldén.

När ni satt i opposition drev ni frågan, bland annat genom debattartiklar, om att sänka borgarrådens arvoden. Vad har ni gjort sedan ni kom till makten?

– Diskussionen har varit uppe, men som jag sa behövs det en konsensus för att få till en förändring.

Ni har inte gjort så mycket på den fronten alltså?

– Nej.

Göteborg sticker ut

En storstad som sticker ut i granskningen är Göteborg. Där tjänar kommunalråden 62 000 kronor i månaden, naturligtvis en hög lön, men betydligt lägre än både Stockholm och Malmö.

Enligt David Ljung (S) som är ordförande i Göteborgs arvodesberedning är det ett medvetet val.

– Det är vår syn på det, att vi inte ska driva upp arvodena mer än vad som är nödvändigt. Nu har vi hyfsade nivåer, lite lägre än Malmö och mycket lägre än Stockholm, men det finns en samsyn om att de nivåer vi ligger på är rimliga.

David Ljung understryker dock att lönerna ändå ska vara högre än för ”ett vanligt arbete”.

– Man ska ha ersättning för det är ett tungt ansvar, men samtidigt får det inte bli ett för stort glapp till vad en vanlig medborgare tjänar. Göteborg ska inte vara löneledande när det gäller ersättning till politiker, säger han.

En ideologisk fråga

Enligt statsvetaren David Karlsson vid Göteborgs universitet finns det både för- och nackdelar med höga politikerarvoden.

– Det är en ideologisk fråga, men ska man tala för så är det ett jätteviktigt uppdrag med stort ansvar, lite tacksamhet och ett utsatt arbete där man får mycket hot och hat. Det är att betrakta som en chefslön och på många håll är det svårt att få bra personer om lönen är för låg. Argument mot är att man riskerar att hamna i en ekonomisk klass som skiljer sig från kommunmedborgarna, att det bildas en lokalelit och att man formas av sina egenintressen, säger David Karlsson.

Men det är inte bara lönen som skapar en klyfta mellan politiker och medborgare, menar David Karlsson.

– Det finns ett första problem redan innan man ens får en lön. När man tittar på svenska politikers relation till medborgarna ser man att deras sociala resursstyrka är betydligt starkare än genomsnittet. De som blir politiker är oftast i övre medelåldern, de är etablerade och högutbildade. Det är en utveckling som går i fel riktning sett till att det blir allt större skillnader mellan politiker och medborgare.

Ett parti aktivt med frågan

Det enda större partiet som aktivt arbetar för att sänka politikerlönerna är Vänsterpartiet. Då och då motionerar partiet i riksdagen och blir nedröstat med siffror i storleksordningen 300–18. En av de som motionerar regelbundet är Mia Sydow Mölleby.

– Vi tycker att det är en fråga om förtroende, man ska inte hamna för långt från vanliga människors villkor.

Hon tycker att det är absurt att politiker ska tjäna tre till fyra gånger mer än medborgarna.

– Det är ju ett problem eftersom man ska ta beslut som påverkar alla människors vanliga liv. Tjänar man för mycket pengar så är det nog lätt att tänka att ”den där landstingsavgiften är ju inte så farlig” till exempel. Det påverkar tilltron till demokratin.

Är det rimligt att tro att det kommer ske någon förändring i den här frågan?

– Jag vet inte. Vi säger som så att det är så här vi tycker och förhoppningsvis kommer fler personer tycka likadant i framtiden. Det har ju pratats mer och mer om ett ökat politikerförakt och en minskad tilltro till det politiska systemet och det här skulle vara en åtgärd för att stoppa den utvecklingen.

Politikernas löner

 

Göteborgs kommunalråd: 62 000 kronor/månad (744 000/år)

Medellön i kommunen: 25 000/mån (301 800/år)

Kvinnor:  22 000/mån (263 300/år)

Män: 28 500/mån (341 500/år)

 

Malmös kommunalråd: 72 614 kronor/mån (871 368/år)

Medellön i kommunen: 21 500/mån (259 500/år)

Kvinnor: 19 400/mån (232 800/år)

Män: 24 000/mån (287 800/år)

 

Stockholms borgarråd: 108 800/mån (1 305 600/år)

Borgarråd som suttit mer än 4 år: 122 400/mån (1 468 800/år)

Finansborgarrådet: 134 640/mån (1 615 680/år)

Medellön i kommunen: 30 000/mån (358 800)

Kvinnor: 26 000/mån (313 400/år)

Män: 34 000/mån (406 800/år)

Källa: SCB och kommunernas arvodesberedning