Inrikes.

2018-08-15 14:00
Puffetikett
Dagens ETC

Del 3. Invandringens kostnader – trygghet, skola och jämställdhet

Alla förstår att en skola där elever har läs- och skrivsvårigheter måste anstränga sig mer för att alla elever ska hänga med. Men stämmer det att invandring innebär sämre skolresultat generellt
Inte alls.

Källor till diagrammen: International migration Outlook 2018, OECD, OECD Economic Outlook, Volume 2018 issue, OECD employment outlook 2018, Society at a galnce 2016, OECD, Pisa 2015 Results (Volume I), OECD 2016, Gender Equality Index 2015, EU

• Skolan blir inte sämre med invandring

PISA – pojkars läsförmåga 2015

Vi tittar här på pojkars läsförmåga i Pisa-undersökningen. Det är ju pojkar som generellt har fått svårast att hänga med i den moderna skolan. Men här visar vår jämförelse att länder med hög invandring faktiskt verkar klara den utmaningen lika bra (eller dåligt) som länder med lägre. Problemet med skolan måste nog snarare undersökas utifrån resurser, segregation och kanske även utifrån de se resurser det offentliga lägger på eleverna verkligen går till utbildning och inte annat. Men det man säkert kan se är att det inte är antalet invandrare som styr om läsförmågan är bra eller dålig i länderna generellt. 

Sammanfattning
Det är falskt att skylla skolans problem på invandring.

• Fler invandrare ger inte mindre trygghet

Riktigt grova rasister hävdar att invandring leder till samhällen där människor känner sig djupt otrygga och där konflikter skapas och gör människor rädda. Det borde i så fall enkelt kunna visas genom att tryggheten minskar med antal utlandsfödda.

Men så är det inte alls.

Så här ställdes frågan i OECD-undersökningen: Känner du dig säker om du går hem ensam på kvällen i din stad/ditt område? 

Sammanfattning
Det är falskt att påstå att ökad invandring ökar otryggheten.

• Hög invandring ökar inte

En av de grövsta myterna är att ett lands grova våldsbrott som leder till dödsfall ökar automatiskt vid hög andel invandrade. Detta är rakt upp och ner fel. Tvärtom visar statistiken en helt annan bild.

Även påståenden om att dödligt våld mot kvinnor skulle hänga ihop med andelen invandrade är djupt felaktig.

Sammanfattning
Invandringens storlek har inte inneburit högre dödlighet på grund av våld.

• Vi blir olyckligare i ett ensidigt land

Däremot går det att se att samhällen med hög invandring visar en högre tillfredställelse med livet än i länder med låg invandring. Det multikulturella samhällena (vilket invandring skapar vg kultur, språk, mat osv) verkar vara något positivt för livstillfredställesen. 

Frågan: Average points of life satisfaction on an 11-step ladder from 0-10, 2015

Sammanfattning
Det är uppenbarligen falskt att påstå att ökad invandring ger mindre livstillfredställelse. Det verkar vara tvärtom. I länder med hög andel utlandsfödda är livstillfredställelsen högre.

• Invandring förstör inte jämställdheten

Det finns index som jämför jämställdheten i olika länder. Här har vi ett aktuellt (EU, Gender equality index) som dock bara innehåller EU-länderna i OECD:s undersökning. Men bilden visar att i Europa finns inget tydligt samband mellan invandring och sämre jämställdhet. Tvärtom verkar det vara sämst i länder med låg invandring.

Jämställdhetsindex (100 = Total jämställdhet på ett antal områden. Inget EU-land når dit.)

Sammanfattning
Det är falskt att påstå att ökad invandring innebär sämre jämställdhet.

 

DIGITAL PRENUMERATION

TVÅ VECKOR GRATIS!

Läs alla artiklar från Dagens ETC utan kostnad första två veckorna. Därefter är priset 199 kronor/månad. Ingen bindningstid. Du får dessutom Dagens ETC direkt till din mejl, alla dagar i veckan. Beställ för att läsa direkt.

Genom att klicka på ”Prenumerera” godkänner du prenumerationsvillkoren och samtycker till att ETC-företagen hanterar dina personuppgifter

Vill du läsa mer?

• Varje dag denna vecka publicerar vi nya genomgångar kring myter om invandring. l Samtidigt sammanställs en utdelningsbilaga med mer material som trycks nästa vecka.

• Vill du dela ut den till arbetskamrater, vänner eller på stan så kan du beställa utdelningsexemplar från oss. Du betalar 5 kr per ex i buntar om hundra. Mejla kundtjanst@etc.se med din beställning.

Du kan också beställa bilagan här.

• Bilagan kommer också finnas spridningsbar som pdf via etc.se framöver.