Inrikes.

2016-10-17 12:00
Asylrättsjuristerna Viktor Banke och Nadja Hatem tror att många asylärenden kommer att prövas i Europadomstolen. Bild: Carlos Zaya
Asylrättsjuristerna Viktor Banke och Nadja Hatem tror att många asylärenden kommer att prövas i Europadomstolen.

De kämpar för asylrätten

Fort Europa bygger allt högre murar, och även Sverige har slagit igen dörren. Asylrättsjuristerna Viktor Banke och Nadja Hatem ser konsekvenserna när asylrätten luckras upp.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Sedan flyktingkrisen förra hösten har land efter land infört gränskontroller och skruvat åt asylpolitiken i syfte att minska strömmen av skyddssökande och migranter, även Sverige. Den nya svenska asyllagstiftningen innebär bland annat att möjligheten till permanent uppehållstillstånd och familjeåterförening kraftigt begränsats.

Asylrättsjuristerna Nadja Hatem och Viktor Banke ser konsekvenserna av de nya reglerna i sin dagliga praktik.

– Den ojämförligt hårdaste förändringen är inskränkningen av rätten till familjeåterförening. De svenska reglerna i den delen är bland de striktaste i hela Europa. Tillfälliga uppehållstillstånd innebär ju i alla fall ett skydd, så länge de beviljas, säger Viktor Banke, när vi ses alla tre över en kaffe på Hotel Grand Central i city i Stockholm. Höstkylan har kommit, och nu börjar det bli uppenbart vad den nya asyllagen verkligen innebär för dem som berörs av den.

Nadja Hatem har flera klienter som överväger att lämna Sverige eftersom de saknar möjligheter att återförenas med sina barn här.

– Människor behöver sin familj. Men har de en gång sökt asyl här är resten av Europa stängt för dem, så vissa överväger att återvända till landet de flytt från eller att köpa ett pass och försöka ta sig någon annanstans, säger hon.

Apatiska barn

En särskilt utsatt grupp bland Nadja Hatems klienter är de apatiska barnen.

– Den som har sett ett apatiskt barn kan aldrig glömma den bilden. Tidigare fick de ganska ofta permanent uppehållstillstånd, och kunde så småningom vakna upp. I dag får de på sin höjd stanna tillfälligt. Det ger inte den trygghet som krävs för att de ska tillfriskna, säger Nadja Hatem.

Ett uppmärksammat fall bland Viktor Bankes ärenden gäller en åttaårig pojke från Irak som kom ensam till Sverige. Han har fått tillfälligt uppehållstillstånd ett år, men får inte återförenas med sina föräldrar.

– Regering och riksdag beslutade inte om några undantag i lagen, inte ens för så små barn, säger Viktor Banke.

Samtidigt är Sverige och andra länder bundna av internationell rätt, bland annat Europakonventionen, som säger att var och en har rätt till ett familjeliv. Nadja Hatem och Viktor Banke väntar sig att många asylärenden kommer att prövas i Europadomstolen.

– Det är ganska unikt att man inför en lagstiftning som man inte ens vet om den är laglig, konstaterar Viktor Banke.

Läs vidare på nästa sida: Tydligt fokusskifte