Inrikes.

2019-06-11 11:30
Bild: Erik Nylander/TT
Puffetikett
Dagens ETC

Därför sjukskrivs kvinnor oftare än män

Sjukvården är dålig på att fånga upp mäns psykiska ohälsa och läkarnas normer kan påverka beslut om sjukskrivning. Det visar en ny rapport från Riksrevisionen som tittat på hur ofta kvinnor och män sjukskrivs i situationer när de har lika nedsatt förmåga att arbeta.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Kvinnor är oftare sjukskrivna än män i Sverige idag, ett faktum som är känt sedan tidigare. Den ojämlikheten – som får konsekvenser för inkomster och framtida pension – har dessutom vuxit. I dag är kvinnor sjukskrivna i nästan dubbelt så hög utsträckning som män.

Men finns det en osaklig skillnad i hur ofta de båda grupperna sjukskrivs? Det har Riksrevisionen granskat i en ny rapport, och försökt ta reda på hur läkare bedömer patienters behov av sjukskrivning samt i vilken utsträckning själva bedömningen kan vara en bidragande orsak till skillnaderna.

Undersökningen är gjord på sjukskrivningar för både lindrig eller medelsvår psykisk ohälsa samt smärtproblematik, och har granskat 60 000 individer i Skåne mellan 2010 och 2016.

Resultatet visar att på området psykisk ohälsa verkar det finnas en osaklig skillnad mellan hur kvinnor och män bedöms. Trots samma förmåga att arbeta så var kvinnor sjukskrivna 30 procent mer än män under den drygt ett år långa mätperioden.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Dåliga på mäns psykiska ohälsa

En av förklaringarna till att det ser ut så här kan vara inställningen från de som gör bedömningen.

– De kan bero på normer bland läkare som är lite mer benägna att sjukskriva kvinnor än män i vissa fall. Det kan också bero på att hälso- och sjukvården är sämre på att fånga upp psykisk ohälsa bland män, jämfört med kvinnor, säger Patrik Hägglund som lett arbetet.

Men det finns också en tänkbar förklaring som innebär att kvinnor i genomsnitt själva är lite mer öppna för att bli sjukskrivna medan män kanske föredrar en annan behandling.

Slutsatsen i rapporten är att sjukförsäkringssystemet inte verkar kunna åstadkomma det man kallar en ”likformig bedömning” av kvinnor och män. Riksrevisionen menar att ytterligare initiativ bör tas för att minska förekomsten av osakliga skillnader i sjukskrivningsprocessen.

De föreslagna rekommendationerna syftar till att dels minska osäkerheten i bedömningen av patientens arbetsförmåga, dels stärka hälso- och sjukvårdens drivkrafter att utfärda läkarintyg av hög kvalitet.