Inrikes.

2017-11-30 11:45
Nybygget Norra tornen på Torsgatan i Stockholm.  Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT
Nybygget Norra tornen på Torsgatan i Stockholm.

Därför har kommunerna slutat bygga

Produktionskostnaderna för bostäder har stigit dramatiskt de senaste tio åren.
Det är en av de främsta förklaringarna till att det inte byggs mer, enligt kommunerna.

Produktionskostnaderna för både hyresrätter och bostadsrätter fortsätter att stiga. De senaste tio åren har det blivit 55 procent dyrare att bygga hyresrätter, kostnadsökningen för bostadsrätter är ännu större.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Det är också dessa kostnader som flest kommuner, 55,5 procent, anger som det främsta hindret för mer byggande, skriver Hem & Hyra som granskat siffrorna i årets Bostadsmarknadsenkät från Boverket. I enkäten har alla Sveriges kommuner fått svara på vilka faktorer som begränsar bostadsbyggandet i den egna kommunen.

På andra plats kommer brist på detaljplan på attraktiv mark, därefter pekas svårigheter för privatpersoner att få lån ut som den viktigaste bromsklossen för byggandet.

Skillnader i landet

Vilka faktorer som har störst inverkan skiljer sig åt i olika delar av landet. I Stockholm är det exempelvis överklagande av detaljplaner och svag infrastruktur som sägs sinka byggandet mest, medan brist på detaljplan på attraktiv mark anges som det främsta skälet i Göteborg.

I landets minsta kommuner, med färre än 25 000 invånare, anges svårigheterna att få lån, både för privatpersoner och byggherrar, något oftare än i landet i stort.

Andra exempel på begränsande faktorer, enligt enkätsvaren, är svag andrahandsmarknad för bostäder och byggherrars svaga intresse för att bygga. 13,8 procent av kommunerna anger att det saknas ekonomiska resurser för bostadsbyggande.

Bromsklossar

Stigande produktionskostnader är den viktigaste förklaringen till att det inte byggs mer bostäder runt om i landet, visar en aktuell enkät från Hem & Hyra.

På andra plats kommer brist på detaljplan på attraktiv mark, därefter pekas svårigheter för privatpersoner att få lån ut som den viktigaste bromsklossen för byggandet.