Inrikes.

2018-01-22 10:32

Chefen förnekar: ”Handläggare tvingas inte ändra sina beslut”

Martina Wejdrup är ställföreträdande chef vid avdelningen för sjukpenning, Försäkringskassans kontor Stockholms stad syd. Hon säger att medbedömargruppens uppgift är att öka rättssäkerheten, inte att öka antalet avslag.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Martina Wejdrup bekräftar att kontoret sedan en tid har en så kallad medbedömargrupp som granskar alla beviljanden vid dag 180 och alla beviljanden till arbetslösa. Beslutet om att införa den nya arbetsrutinen fattades av den lokala ledningsgruppen.

– Det är våra kollegor som är med i gruppen, andra handläggare som är kända för att ha bra kvalitet i sina ärenden. Syftet är att öka rättssäkerheten, besluten ska vara så lika för alla som möjligt. Gruppen ska också vara ett stöd för handläggare vid besluten, säger Martina Wejdrup.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Varför tittar gruppen bara på beviljanden?

– Vi har kvalitetssäkrare som tittar på avslagsbesluten.

Men kvalitetssäkrare tittar ju bara på formalia, att datum stämmer, att underlaget är tillräckligt och beslutet korrekt utformat. De tittar inte på bedömningarna, som medbedömargruppen?

– Medbedömargruppen finns för att ge möjlighet till diskussion kring beslut, det ska vara så lika som möjligt för alla.

Enligt handläggare vi talat med ändrar medbedömargruppen ofta handläggares positiva beslut.

– Nej, det är fel. Handläggare tvingas inte ändra beslut, de äger sin bedömning, säger Martina Wejdrup, men frågan varför inte också avslagen diskuteras, om syftet är att öka rättssäkerheten, väljer hon att inte svara på.

Enligt handläggare har ledningen på stormöte sagt rakt ut att syftet med medbedömargruppen är att öka antalet avslag. Vad säger du om det?

– Det är en missuppfattning. Vi ska göra rättssäkra bedömningar, syftet är inte att göra fler avslag, det är inte det medbedömargruppen är till för.

Handläggare har också vittnat om att fler avslag ger större lönepåslag. Vad säger du om det?

– Löneutvecklingen ska styras av om du gör korrekta bedömningar. Antalet avslag ska inte diskuteras på lönesamtal. Statistiken är bara en indikator på hur man jobbar, säger Martina Wejdrup.

Hur stor betydelse har regeringens mål om ett sänkt sjuktal till 9,0 för hur ni bedriver er verksamhet?

– Vi ska bidra genom rättssäkra bedömningar.

Handläggare vi talat med menar att målet 9,0 genomsyrar hela verksamheten, att ledningen driver detta väldigt hårt och att det sitter i väggarna att avslag är bra, beviljanden dåligt. Vad säger du om det?

– Jag känner inte igen den beskrivningen. Däremot är många avslag tuffa att göra, eftersom det finns empati hos medarbetarna.