Inrikes.

2020-12-14 14:10
Bristfällig sömn kan  öka risken för Alzheimer. Bild: Shutterstock
Bristfällig sömn kan öka risken för Alzheimer.
Puffetikett
Dagens ETC

Bättre sömn minskar risken för demens

Dagens 70-åringar sover bättre än 70-åringar för trettio år sedan och kan därför löpa mindre risk att drabbas av demenssjukdomar. Det visar ny forskning från Göteborgs universitet.

”Vår studie visar att problem med sömnen kan påverka själva sjukdomsförloppet”, säger Johan Skoog, doktor i psykologi.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

De äldsta åldersgrupperna tillhör den del av befolkningen som växer snabbast i världen, slår Johan Skoog, doktor i psykologi vid Göteborgs universitet, fast i sin nya avhandling.

Därför menar han att det är avgörande för världshälsan att förstå de mentala förändringar som hänger ihop med både ”normalt och sjukligt åldrande”.

I avhandlingen har Johan Skoog undersökt kopplingarna mellan sömn och bibehållna kognitiva förmågor, eftersom intakta sådana anses vara kopplat till ett friskt och lyckligt åldrande.

Orsak till att hjärnceller dör

Vad som har undersökts är bland annat sambanden mellan sömnsvårigheter hos äldre och förekomsten av proteinerna beta-amyloid och tau i ryggmärgsvätskan – som är markörer för Alzheimers sjukdom (den vanligaste formen av demens). Ett överskott av beta-amyloid i hjärnan tros vara det som driver igång sjukdomsprocessen, medan giftigt tau tros vara orsaken till att nervceller i hjärnan dör.

Överskott av beta-amyloid rensas normalt ut av kroppen på egen hand, men tidigare studier av möss har visat på att en bristfällig sömn gör det svårare för kroppen att genomföra den reningsprocessen. En annan upptäckt har visat att människor med sömnsvårigheter har högre nivåer utav giftet tau i systemet.

– Dålig sömn kan ofta vara ett symtom vid Alzheimers sjukdom, men vår studie visar att problem med sömnen även kan påverka själva sjukdomsförloppet, säger Johan Skoog, i ett pressmeddelande från Göteborgs universitet.

Kognition

Med kognitiva förmågor avses till exempel förmågan att minnas, orientera sig i tid och rum, lösa problem samt använda siffror och språk.       

Demens och Alzheimer

Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symptom som orsakas av skador på hjärnan. Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen och mer än hälften av de med en demenssjukdom har Alzheimers sjukdom. I Sverige är ungefär 100 000 personer drabbade.