Inrikes.

2017-02-08 09:22
  • Gravida kvinnor och andra sympatisörer ockuperar sjukhuset i Sollefteå i protest mot nedläggningen av förlossningsavdelningen. bild: IIzabelle Nordfjell/TT
    Gravida kvinnor och andra sympatisörer ockuperar sjukhuset i Sollefteå i protest mot nedläggningen av förlossningsavdelningen.
  • BB Sophia i Stockholm är en av de förlossningsmottagningar som stängt senaste åren. Bild: Maja Suslin/TT
    BB Sophia i Stockholm är en av de förlossningsmottagningar som stängt senaste åren.
  • Barnmorskan Maria Dahlberg förevisar förlossning i bil då kursen i bilförlossning hölls på ABF i Sollefteå. Bild: Izabelle Nordfjell/TT
    Barnmorskan Maria Dahlberg förevisar förlossning i bil då kursen i bilförlossning hölls på ABF i Sollefteå.

Barnmorskor larmar om nationell BB-kris

Nedläggningen av förlossningen i Sollefteå har skapat enorm upprördhet och lett till en nationell debatt. Men det är inte bara i Västernorrland som förlossningsvården skurits ned.

"Att lägga ned välfungerande förlossningsmottagningar är helt orimligt", säger Mia Ahlberg, ordförande för Barnmorskeförbundet. 

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Nedläggningen av förlossningsavdelning och BB i Sollefteå har lett till massiva protester på lokal nivå, från såväl barnmorskor som blivande föräldrar. Detta eftersom nedskärningen innebär att avståndet till närmsta förlossningsavdelning kan bli så långt som uppemot 20 mil. Styrande socialdemokratiska landstingspolitiker i Västernorrlands län menar dock att besparingen är nödvändig för att man ska ha råd att betala ut pensioner till tidigare och nuvarande anställda.  


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det du läser?
Swisha en peng till: 123 148 087 0


Även nationellt har en debatt blossat upp till följd av nedläggningen. Gudrun Schyman (Fi) stödjer protesterna i Sollefteå och menar att kvinnosjukvården är satt under attack. För att förebygga förlossningsskador krävs fler förlossningsplatser och anställda – inte färre, menar hon. 

Skickas till andra städer

Dagens ETC:s egna ledarskribent Göran Greider gav under förra veckan utryck för sin oro över att samhället sviker den svenska landsbygden med den här typen av besparingar och nedläggningar. 

– Vård måste få kosta, slog han fast i SVT:s Aktuellt.  

Det är inte bara i Sollefteå som förlossningsvården krisar. Utanför Göteborg ska Mölndals förlossningsavdelning läggas ned och i Karlskoga stängdes förlossningsavdelningen förra sommaren. I Stockholm lades BB Sophia ned förra sommaren (företaget som drev verksamheten ansåg att den inte kunde bära sig), trots att platsbristen på Stockholms förlossningsavdelningar periodvis är alarmerande – födande kvinnor från Stockholmsregionen har stundtals skickats vidare för förlossning i Uppsala och Gävle.       

Mia Ahlberg, som är ordförande för Barnmorskeförbundet, forskare och legitimerad barnmorska, upprörs över landstingspolitikernas prioriteringar. 

– Man påstår att man lägger ned förlossningskliniken i Sollefteå av säkerhetsskäl, men jag har tittat på statistiken tio år bakåt och det finns ingenting som tyder på att vården skulle vara sämre där än någon annanstans i landet. Det är enbart ekonomiska orsaker som ligger bakom det här beslutet, säger hon.  

Beslutet att  lägga ned BB Sophia i Stockholm var även det förkastligt, menar Mia Ahlberg.  

– I rena siffror säger man att man kompenserar med fler platser på andra mottagningar, men det är inte bara platser som behövs. Det behövs även fler verksamma barnmorskor, beprövad erfarenhet, kompetens och tillgänglighet till vård för de kvinnor som ska föda, säger hon.      

Beslut drabbar kvinnor

Att förlossningsvården nedprioriterats av landstingspolitiker på flera håll runt om i landet kan ha att göra med att det är en kvinnofråga, poängterar Mia Ahlberg.

– Att föda barn är ett väldigt akut tillstånd som inte låter sig väntas på. Vår inställning på Barnmorskeförbundet och min inställning som verksam barnmorska är att kvinnor ska ha rätt till närhet till den här vården. Det är en medborgerlig rättighet, tycker vi. Att lägga ned de här välfungerande förlossningsmottagningarna är helt orimligt, säger hon.  

Stefan Johansson, överläkare i neonatologi vid Södersjukhuset i Stockholm, håller inte med om att nedläggningen av förlossningskliniken i Sollefteå är en sådan skandal. Detta eftersom det saknats tillgång till neonatalvård på sjukhuset i Sollefteå.

– Det är ingen svartvit fråga. Men det jag reagerar på i debatten är att vi bara hör personalens och föräldrarnas perspektiv. Faktum är att det är mycket säkert för kvinnor att föda barn i Sverige. Behovet av akut sjukvård är mycket högre för det nyfödda barnet än vad det är för den födande mamman, säger han.   

Att några svåra incidenter ännu inte inträffat vid förlossningsavdelningen i Sollefteå kan ha att göra med att inte mer än 350 barn per år föds där, påpekar Stefan Johansson. 

– Svåra komplikationer, som exempelvis svår syrebrist, inträffar vid ungefär en av 1 000 födslar, så det är en väldigt liten risk. Men risken finns ändå där, och därmed måste man vara förberedd för det. Min poäng är att det nyfödda barnet kan ha ett eget behov av sjukvård för sin egen patientsäkerhet. Det har inte kunnat tillgodoses i vare sig Sollefteå eller Mölndal, säger han.

Fakta

Förlossningsmottagningar som stängt senaste åren

Förlossningsmottagningen i Sollefteå (2017) 

Förlossningsmottagningen i Mölndal (2017) 

Förlossningsavdelningen i Karlskoga (2016) 

BB Sophia i Stockholm (2016) 

Södra BB i Stockholm (2016)