Inrikes.

2020-06-19 10:03
Foto: Henrik Montgomery / TT
Puffetikett
Dagens ETC

Attendo kastar in handduken i Norge – räknar inte med att göra vinst på äldreomsorg

Mitt i coronapandemin meddelar det privata omsorgs­företaget Attendo att de ska avveckla alla sina äldre­boenden i Norge. Enligt Attendo finns det inte förutsättningar för privata företag att göra vinst på äldreomsorg i landet.

– Det är väldigt viktiga signaler, säger Helene Bank på organisationen For velferdsstaten som kämpar mot en kommersialisering av väl­färden.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Under coronapandemin har Sverige ofta jämförts med Norge, där antalet dödsfall på äldreboenden är många gånger färre än i Sverige. En förklaring som har lyfts fram – utöver smittspridningens generella omfattning – är att privatiseringarna av äldreomsorgen inte har gått lika långt i Norge som i Sverige. Bara omkring fem procent av omsorgsmarknaden i Norge drivs av privata kommersiella aktörer. I Sverige är andelen 20 procent. Och nu meddelar alltså svenska Attendo, som är en av de stora aktörerna även i Norge, att all verksamhet där ska avyttras till det idéburna företaget Lovisenberg omsorg.

Attendo skriver i ett pressmeddelande att ”det saknas förutsättningar för privata företag att utveckla långsiktigt bärkraftig verksamhet inom äldreomsorgen i Norge”.

– Det är väldigt goda nyheter. Det betyder att de tror att den politiska miljön inte gör det möjligt för privata aktörer att fortsätta att ha så stor avkastning som de har haft och att det politiska klimatet ger litet utrymme för kommersiella aktörer, säger Helene Bank på den norska organisationen For velferdsstaten, en sammanslutning av 30 olika fackförbund, brukarorganisationer och andra intresseorganisationer som arbetar mot privatiseringar och marknadstänk i välfärden.

Enligt Helene Bank finns det flera anledningar till att Attendo tar det här beslutet nu. Den första är att det har funnits krafter som länge har arbetat mot de så kallade välfärdsprofitörerna, framför allt inom fackföreningsrörelsen. Det har lett till att ideella och non-profitorganisationer har gynnats framför vinstdrivande företag i välfärden i Norge.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Kommuner återtar sjukhem

Precis som i Sverige har privat­iseringarna av äldreomsorgen i Norge pågått sedan 1990-talet men sedan 2015 har de privata tappat mark. I kommunvalet det året vann rödgröna allianser makten i flera stora städer och började ta tillbaka kontrakten för sjukhem, Norges motsvarighet till äldreboenden, i egen regi.

– Trots att de inte vann stortingsvalet 2017 så befäste de sin makt i flera kommuner och städer i kommunvalet 2019. Och utvecklingen där de rödgröna fortsätter att ta tillbaka verksamheter fortsätter i kommuner som Oslo och Stavanger, säger Helene Bank.

Till och med i Austevoll, som länge varit Fremskrittspartiets skyltfönsterkommun, ska sjukhemmen nu tillbaka till kommunen. Fremskrittspartiet privatiserade hela äldreomsorgen i Austevoll 2013, men kommunens nya styre med Høyre och socialdemokratiska AP i en allians har sagt att sjukhemmen ska drivas av kommunen.

Majoritet mot välfärdsvinster

Kommunens ordförande från Høyre, Morten Storebø, skapade uppmärksamhet när han gick ut och sa att kommunen är den som är bäst på att driva den här sektorn. En åsikt som går på tvärs mot vad hans partikollegor i regeringen säger.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

– När vi har gjort opinionsundersökningar så är det en majoritet av väljarna som inte vill ha vinst i välfärden. De som i högst utsträckning har ändrat sin syn i frågan är Høyres och Fremskrittspartiets väljare. Det är alltså fler av dem som inte tycker att det är ett anständigt sätt att driva politik på. Och det är det som gör att en kommunordförande från Høyre kan gå ut och säga att det är bättre att kommunen driver sjukhemmen trots att Høyre i regeringen kämpar för mer privatiseringar, säger Helene Bank.

På riksnivå vill Høyre införa fritt brukarval i kommunerna, med den svenska Lagen om valfrihetssystem som förebild. Men det har mött på stort motstånd från den rödgröna oppositionen, som har fått igenom i stortinget att regeringen ska garantera att när välfärdstjänster upphandlas så ska det inte vara möjligt att konkurrera genom sänkt lön och försämrade arbetsvillkor.

– Regeringen gör visserligen det här motvilligt, men i vart fall så är de tvungna att leverera något, säger Helene Bank.

Framför allt ideella aktörer

I ett mejl till Dagens ETC skriver Andreas Koch, kommunikationsdirektör på Attendo, att beslutet också beror på att norska staten subventionerar kommunerna när de bygger nya äldreboenden. Det är ett stöd som privata aktörer inte kan få och därför blir det dyrare för kommunerna att anlita privata aktörer som vill bygga själva, som Attendo gör i Sverige, Finland och Danmark. Han lyfter också fram att kommuner sagt att de framför allt ska anlita ideella aktörer om de inte driver verksamheterna själva.

– Riktade upphandlingar av denna typ strider mot EU-lagstiftningen och kan inte ske i övriga nordiska länder. Detta gör det svårt för privata företag att våga investera med så osäkra framtidsutsikter, menar Andreas Koch.

Sammantaget har det här lett till Attendo bedömer att det inte finns någon marknad i Norge. Och coronapandemin och de många dödsfallen på svenska äldreboenden har inte gynnat opinionen för privatiseringar i Norge, menar Helene Bank.

– Det handlar inte så mycket om det är privat eller offentlig drift på just det enskilda boendet som drabbas. Men med kommersiella aktörer skapas det ett system som pressar de anställda och kostnaderna när det gäller utrustning, utbildning, kompetens och arbetsvillkor. Det lämnar verksamheterna sårbara i en pandemi, säger hon. 

Läs vidare på nästa sida: Bromsar i Finland efter skandaler

Attendo i Norge

l Attendo driver fem äldreboenden i Norge, ett i egen regi och fyra på entreprenad.

l Omsättningen av den verksamhet som överlåts uppgick 2019 till cirka 300 miljoner kronor.

l Attendos totala omsättning 2019 var nästan 12 miljarder varav 77 procent kommer från äldreomsorg.
 

Privat äldreomsorg i Norge

l Andelen sjukhemplatser
i privat regi i Norge var 9,8
procent 2018.

l  Mellan 2015 och 2018 har
den andelen minskat med
11,5 procentenheter.

l Hälften av de platser som
räknas som privata drivs av
ideella organisationer och non-profitorganisationer.
Den andra hälften av
kommersiella företag.