Inrikes.

2017-09-26 11:58
 • I exempelvis Tyskland görs en konventionell röntgen på handleder, nyckelben och tänder när ålder ska bedömas. I Sverige görs i stället en magnetkameraundersökning av knäleder, en metod som kritiseras för att vara dåligt vetenskapligt underbyggd. Bild: Johan Nilsson/TT
  I exempelvis Tyskland görs en konventionell röntgen på handleder, nyckelben och tänder när ålder ska bedömas. I Sverige görs i stället en magnetkameraundersökning av knäleder, en metod som kritiseras för att vara dåligt vetenskapligt underbyggd.
 • Enligt rättsläkaren Fredrik Tamsens beräkningar är risken att bli felbedömd 19 procent då knälederna undersöks. Bild: Johan Nilsson/TT
  Enligt rättsläkaren Fredrik Tamsens beräkningar är risken att bli felbedömd 19 procent då knälederna undersöks.
 • Ensamkommande asylsökande och nätverket Ung i Sverige manifesterade i augusti på Medborgarplatsen i Stockholm för att stoppa utvisningarna till Afghanistan. Bild: Maja Suslin/TT
  Ensamkommande asylsökande och nätverket Ung i Sverige manifesterade i augusti på Medborgarplatsen i Stockholm för att stoppa utvisningarna till Afghanistan. 
 • Mats Eliasson, god man åt en pojke från Aghanistan, säger att han är luttrad och inte vågar hoppas att Fredrik Tamsens kritik verkligen ska leda till nån förändring.
  Mats Eliasson, god man åt en pojke från Aghanistan, säger att han är luttrad och inte vågar hoppas att Fredrik Tamsens kritik verkligen ska leda till nån förändring.

Allt kraftigare kritik mot åldersbedömningar

Hastigt och lustigt infördes förra året en ny metod för att åldersbedöma ungdomar i asylärenden.

Nu kritiseras metoden för att sakna vetenskaplig grund. Men för många ungdomar är det redan för sent.

”Vi är förtvivlade”, säger Mats Eliasson, god man åt en kille som nyligen fick sin ålder uppskriven.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Så många som var femte ungdom­ som genomgår medicinsk åldersbedömning kan felaktigt misstas för att vara vuxen. Det är kontentan i den kritik mot Rättsmedicinalverket, RMV, som rättsläkaren Fredrik Tamsen gick ut med i förra veckan. Det handlar om att den metod som verket använder, magnetkameraundersökning av knäleder, är dåligt vetenskapligt underbyggd. I ­Socialstyrelsens rapport som låg till grund för valet av magnet­kameraundersökning av knä ingår två originalarbeten där endast sex respektive sju 17-åriga pojkar är med. Totalt ingår 580 personer i de två originalarbetena, men de är mellan 10 och 30 år.


KOM TILL BOKMASSAN!

ETC och Leopard arrangerar 29 och 30 september Bokmassan (Heden, Göteborg). Massa författare, massa böcker – och inga högerextremister.

Här hittar du all information om evenemanget.


– När man är intresserad av att värdera hur det ser ut för personer runt 18 år är det ­ointressant att titta på tioåringar. För att veta hur 17-åringar ser ut behöver du titta på 17-åringar. Har du bara sex eller sju 17-åringar kan du inte hävda att det är representativt, säger Fredrik Tamsen.

Samtidigt visar nya resultat från RMV att det inte verkar vara så som Socialstyrelsen tidigare hävdat, att knäleder mognar betydligt senare än tänder. I ­stället pekar resultaten på att det är tvärtom – att knäleder mognar tidigare.

Enligt Fredrik Tamsens beräkningar är risken att en person under 18 år blir felbedömd 19 procent jämfört med 10 procent som man tidigare antagit. För den enskilde kan det innebära skillnaden mellan att få uppehållstillstånd eller att utvisas.

”Kafka-artad upplevelse”

Mats Eliasson är god man åt en ung kille från Afghanistan som för tre veckor sedan fick avslag på sin asylansökan sedan han fått sin ålder uppskriven.

– Vi anade att det skulle bli så för han hade gjort röntgen­undersökningen under sommaren och den visade enligt RMV att han är över 18 år, säger han.

Killen vill inte ha sitt namn eller bild i tidningen men tycker att det är okej att Dagens ETC skriver om honom.

Mats Eliasson är dessutom läkare och professor i medicin vid Umeå universitet, och är förundrad över RMV:s sätt att hantera åldersbedömningarna.

– I min profession är mitt jobb att rädda liv i stort sett till varje pris, och de krav som ställs på mig i det sammanhanget, med hänsyn till vetenskap och att ständigt vara bevakad av myndigheterna, är stora. Så det är en Kafka-artad upplevelse hur det här går till, när det handlar om liv för andras ungar än våra egna barn. Vi är förtvivlade, gråter, sörjer och kastas mellan uppgivenhet och kampvilja får man säga, säger han.

Metod behövdes

Rättsmedicinalverket började göra åldersbestämningar med magnetkamera i mars.

2015 hade Sverige nåtts av den största flyktingvågen sedan Andra världskriget, och många av flyktingarna var ensamkommande ungdomar utan identitetshandlingar. Man behövde ett sätt att ta reda på deras ålder.

– När det nu var så att man var tvungen att lösa något snabbt undrar jag varför man inte tog en metod som redan använts, säger Fredrik Tamsen.

Och det är fler än han som ifrågasätter RMV:s sätt att jobba. En kollega till honom skriver i en kommentar på Läkartidningens sajt att hon skäms över hur myndigheten löst uppdraget: ”De som har haft synpunkter på metodvalet och kunnat argumentera på ett vetenskapligt sätt för sina ståndpunkter har inte bemötts och behandlats på ett respektfullt sätt, tvärtom”, skriver hon.

Fredrik Tamsen säger att han själv inte har kompetens att värdera vilken metod som är bäst, men säger att han känner till att det finns metoder som har bättre vetenskaplig grund.

– Exempelvis Tyskland gör konventionell röntgen på handleder, nyckelben och tänder.

Tillbakavisar kritiken

Elias Palm, chef för avdelningen för rättsmedicin på Rättsmedicinalverket, håller inte med om att metoden som Tamsen kritiserar är dåligt underbyggd.

– Jag delar inte uppfattningen att det är så små material att det inte går att dra slutsatser utifrån det, säger han.

Fredrik Tamsen säger att han har framfört kritiken internt utan att få gehör. Ska det vara så?

–  Vi lyssnar och tar till oss, men det innebär inte per automatik att vi gör så som den som pratar säger, säger Elias Palm.

Fredrik Tamsen är inte nöjd med Elias Palms svar.

– Det är vanligt att man har olika uppfattning i vetenskapliga frågor, men det hör också till vetenskapen att man argumenterar för sin ståndpunkt. Att säga att man är nöjd med sin metod är inget vetenskapligt argument, säger Fredrik Tamsen.

Han understryker också att han inte är ensam i sin kritik.

– Jag är inte den enda på RMV som tycker så här. Det finns fler som vägrat skriva på ålders­bedömningar. Men det kostar på att ställa sig upp och säga ifrån till högsta ledningen.

Kritiken

I dag utför Rättsmedicinalverket ålders­bedömningar utifrån magnetkamera­undersökningar av knäleder och tänder.

Fredrik Tamsen, rättsläkare på Rättsmedicinalverket, är kritisk till metoden. I förra veckan skrev han en debattartikel i Läkartidningen där han pekar på att det vetenskapliga underlaget för att använda metoden är mycket tunt.

Han har gått igenom två originalarbeten på sammanlagt 580 personer som ingick i Socialstyrelsens rapport.

Genomgången visade att endast sex respektive sju av pojkarna i studierna var 17 år, resten var i ett spann mellan tio och 30 år.

Samtidigt visar en genomgång av RMV:s egna siffror att Socialstyrelsens antagande om att knäleder mognar betydligt senare än tänder inte ser ut att stämma.

Enligt Tamsen är risken att en ung människa felaktigt bedöms vara vuxen dubbelt så stor som tidigare bedömts. En av fem ungdomar (19 procent) kan ha felaktigt bedömts vara över 18 år.