Hoppa till innehållet

ETC-företagen

Nu är det officiellt sommar i solparken

ETC Solpark

I veckan säsongsändrade solparkens grundare Johan Jenny Ehrenberg några av parkens solceller från ”vinkel vår” till ”vinkel sommar”. Hen förklarar:

– Under sommaren får vi bättre effekt av solcellerna med en svagare lutning. Nu, när vi rest dem till horisontellt läge, är det sommar!

ETC Solpark i Katrineholm har funnits sedan 2009 och utvecklas ständigt. Inte bara med ny teknik, utan också odlingarna, konstutställningar och utåtriktade event blir fler.

– På lördag har vi vernissage på min utställning Befrielsen här i parken. Konst är en viktig del av solparken, säger Johan Jenny Ehrenberg.

Men det var inte för att få utrymme åt konstutställningar som parken startades.

– Det var klimatfrågan, jag fick ångest över att vi inte gjorde något.


Minskar sårbarhet

Johan Jenny är dessutom glad över att solparken satsar allt mer på batterier.

– Batterier gör oss fria från begränsningar i energisystem.

Hen menar att kommuner skulle kunna skapa robust lokal elproduktion, för att minska sin sårbarhet.

– 50 procent av en kommuns energibehov skulle kunna lagras i batterier. Jag tror på att producera 200 procent solel, jämfört med vad kommunen behöver. Då anpassar man genom en överproduktion. Överproduktion är billigare än det som ska ge exakt, det blir mer instabilt och dyrare.

Men är det möjligt, realistiskt?

– Vi har redan gjort det, när vi byggt hyreshus i Västerås och Växjö. 160 000 Kwh produceras av solcellerna på husen i Västerås, men bara 80 000 Kwh förbrukas. Vi har solel långt in i december.

Läs hela texten på ETC Solpark.