Hoppa till innehållet

INFO OM ETC

Ica Maxi gör klimatsmart växtnäring av gröna rester

ETC-företagen

Går det att minska butikernas matsvinn och samtidigt göra en klimatinsats? Det undersöker just nu Ica Maxi Barkarbystaden i Stockholm, som genom ett samarbete med ETC Näring börjat sälja naturvänlig växtnäring gjord på utsorterade frukter och grönsaker. – Det känns jätteroligt att kunna erbjuda det här till kunderna, säger butikschefen Andreas Fomin.

Det organiska matavfall som Ica Maxi Barkarbystaden genererar har tidigare gått till biogasproduktion. Men nu har butiken börjat med att sortera ut en del av frukt- och grönsakssvinnet som sedan fermenteras och omvandlas till klimatsmart växtnäring.

– Det handlar om produkter som ser tråkiga ut för konsumenten men fortfarande är fullt ätbara. Det positiva är att det går att förädla till växtnäring istället för att slängas. Det avfall som är i sämre skick går istället till produktion av biogas, berättar butikschefen Andreas Fomin.

Grovt räknat handlar det totalt om ungefär 100 kilo restprodukter i veckan som är lämpliga för fermentering.

– Det är jättekul att det går att förädla och använda organiskt material på det här sättet.

Satsningen är ett samarbete med ETC Näring, och det är biologen och ETC:s näringsexpert Jan Röed som står för själva förädlingsprocessen.

– ETC Näring bygger på kretslopp och genom fermentation binder vi både energin och växtnäringen. Det finns vetenskapliga rapporter som visar att tekniken binder 27 gånger mer klimatgaser än om avfallet brutits ned med syre, säger Jan Röed och förklarar att när både energi och växtnäring kan återföras till odlingsjorden så sluts kolcykeln i linje med klimatforskningens målsättning.

Hämtas upp en gång i veckan

På tisdagar kommer ETC Närings elbil till Ica Maxi i Barkarby för att hämta upp veckans skörd av frukt och grönsaker. När förädlingsprocessen är klar skjutsas det fermenterade organiska materialet tillbaka till butiken i form av växtnäring som sedan säljs i blomavdelningen.

– Redan första veckan sålde vi tio flaskor. Det är en bra siffra, särskilt med tanke på att den här näringen – på grund av att framtagningsprocessen är mer kostsam – är ungefär dubbelt så dyr som den konventionella som vi också säljer, säger Andreas Fomin.

Även om de olika näringslösningarna står nära varandra i butikshyllan skiljer de sig åt på avgörande sätt. Mineralgödsel, eller så kallad NPK, produceras med klimatbelastande metoder. När kvävet fixeras från luften går det åt stora volymer fossil gas. Dessutom övergår en del av det kväve som sprids på åkermarken i lustgas, som är den mest aggressiva klimatgasen, förklarar Jan Röed.

– Mineralgödsel är en anledning till att vi tappat 30 procent av planetens jordbruksmark under de senaste 40 åren. Det skapar inte resilienta hållbara system utan leder till jordar med låg förmåga att hålla vatten, näring och luft, säger han.

Jan Röed berättar att ETC Näring innehåller en hög andel lätt tillgänglig energi som stimulerar basen i ekosystemet, det vill säga mikrolivet, vilket leder till att biomassan växer till.

Fotosyntesbakterier fixerar kvävegaserna vilket gör att läckage till atmosfären undviks.

– Det ger resilienta odlingssystem som är rustade för ett förändrat klimat med mer extrema väderhändelser i form av torka och skyfall, säger han.

Matsvinn – ett stort problem

Grossister och livsmedelsbutiker slänger i dagsläget 110 250 ton mat årligen och det totala matsvinnet i samhället pekas ofta ut som ett av våra stora miljöproblem.

Andreas Fomin anser att butikerna har ett stort ansvar för att minska mängden mat som hamnar i soporna.

– Vi har tydliga strategier för hur vi kan arbeta med det här – dels genom egen förädling och dels i butiksdriften, där det är ett ständigt arbete att säljplanera och se över inköpsrutiner för att minimera överköpen. I vår butik har det gett resultat på så vis att svinnet kontinuerligt minskar, men vi letar hela tiden efter nya sätt att minska det ytterligare.

Ica Maxi Barkarbystaden är den första butiken som nu börjar göra växtnäring av en del av butikens matsvinn. Tror du fler kommer ta efter?

– Jag har inte hunnit prata med jättemånga kollegor i branschen men det skulle förvåna mig om andra inte var väldigt intresserade av det här arbetet. För det är egentligen inget merjobb för oss utöver att vi samlar ihop lite frukter och grönsaker, säger Andreas Fomin. 

Ämnen i artikeln