Hoppa till innehållet

ETC-företagen

Solåret 2013 i finfina siffror

Totalt antal installerade solceller på jorden.
Totalt antal installerade solceller på jorden.

Dagens ETC

Solmarknaden förändras snabbt nu. Tyskland har blivit rejält omkört av Kina, Japan och USA.

Varje år räknar internationella Energy Association fram olika fakta om energi och energiproduktion på jorden. En sån rapport handlar om sol och du kan läsa den själv här. Eller se här vad vi på Egen El fastnat för.

Solmarknaden förändras snabbt nu

Tyskland har blivit rejält omkört av Kina, Japan och USA. Japans stora satsning 6,9 GW (gigawatt är alltså miljarder watt vilket betyder för Japan ca 8 TWh ny ren el) beror på Fukushima och avstängningen av kärnkraften. På ett år har man ersatt en kärnkraftsreaktor. Och då har man bara börjat. USAs (4,75 GW) beror på att solcellerna blivit så billiga att de kommer upp på allt fler villatak. Sen har några stora anläggningar byggts. Men Kinas enorma ökning beror på politiska beslut. Regeringen satsar på solel och har stött en solcellsindustri som producerar framförallt för inhemsk marknad. Och som den producerar. Förra året satte man upp 11,3 GW och det här kommer öka varje år fram tills målet 100 GW år 2020. Eller mer. 11,3 GW kan rpducera minst ca 16 nya TWh. Kinas myndigheter ser solceller (och vindkraft) som ett sätt att rena luften i storstäderna. Man vill minska kolkraften. 

Det här är välrdsrekord och det kommer fortsätta år efter år. Asien tar idag över kommandot vad gäller förnybar energi.

Det är också orsaken till att du idag själv kan sätta upp billigare solceller än då Tyskland var världens ledande solcellsproducent.

Idag är det landet bara på fjärde plats vad gäller nya solceller. (Men totalt har man fortfarande mest i världen. 35,5 GW) Tyskland minskade nyinstallation från 7,5 GW ner till 3,3 GW.

Det här beror på att man minskat ersättningen till solcellsägarna. Det i sin tur beror på kraftig lobbying från de stora energiföretagen. Solelen i Tyskland gör att kolkraft och gaskraft periodvis måste stängas av. Och det gillar ju inte ägarna.

Men även i andra EU länder har solcellsinstallationen minskat. Danmark mer än halverade uppsättningen genom att den nya rödgröna regeringen tog bort regler om kvittning för solcellsägarna. Nederländerna har gått samma väg. Liksom Belgien.

I södra Europa har itlalien minskat stöd till solel kraftigt liksom Spanien.

Sammantaget betyder det här att EUs stater bromsar solcellerna aktivt. Krångliga stödsystem och svårförståeliga inmatningsregler försvårar ytterligare. 

Det svenska systemet - med 35% i solcellsbidrag - är även det numera en bromskloss. Folk får stå i kö i år för att få besked om de får eller inte får stödet. Det är ett effektivt sätt att skapa beslutsångest hos enskilda som har små marginaler. (ge hellre ett lägre stöd till alla som sätter upp solceller. Så alla kan räkna på kostnaden säkert och direkt).

Så Europa släpar efter övriga världen när det gäller ny solel.

Kommer det att fortsätta så?

Det handlar naturlgitvis om politik.

Men också om makt. Det är EUs 20 största energibolag som lobbar mot stöd till ny solel. bromsen handlar helt enkelt om att det som förut var ett grönt alibi, nu har blivit en stor marknad som hotar både nätföretagens och elproducenternas affärsmodeller.

Om alltfler gör sin egen el och kanske också lagrar den i sina elbilar, ja då ser elmakten snart annorlunda ut. (Du kan redan idag lagra mer el i en elbil än vad en vanlig villa gör av med per dag. Och det finns färdiga system för att exportera elen från elbilen till huset...)

Så motståndet betyder att solceller blivit allt mer allvar. Och det är bra.

Idag kan en vanlig EU medborgare som äger ett hus faktiskt inte göra så särskilt många lönsamma investeringar som är säkra. Utom solceller. I de flesta länder betyder det (ja även i Sverige) att man på några år får en el som är billigare än den man köper idag.

Det här kallas "grid parity" dvs solelen kostar inte mer än den man köper.

Idag sparar en solcellsägare i Sverige ca 1.20 på varje kWh som görs till det egna huset konsumtion. I vissa områden mer. Det gör att solceller betalar sig på tio år, därefter blir elkostnaden extremt mycket lägre. Ja även utan bidrag.

Så bromsen EU upplever idag handlar litegrann också om medvetenhet.

Så fort fler får veta vad man kan spara med solceller kommer utvecklingen ta fart igen. Och då är solelen mycket farligare för de stora bolagen än den varit. För när solceller sätts upp oberoende om myndigheter eller stora bolag stöder det, ja då är den förnybara revolutionen här med egen kraft.