Ekonomi.

2014-03-27 15:09
Den dieseldrivna transportindustrin får störst skattesubventioner.  Bild: Tomas Oneborg/TT/SVD
Den dieseldrivna transportindustrin får störst skattesubventioner.

Dina skattepengar går till diesel och olja: "Barockt"

Regeringen hävdar att vi storsatsar för att ställa om. Trots det kan Dagens ETC visa att dubbelt så mycket skattepengar går till fossila bränslen som till förnyelsebar energi.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

– Att subventionera fossila bränslen är att subventionera klimatförändringar, säger Emma Petersson på Greenpeace.

Sverige använder dubbelt så mycket av de gemensamma tillgångarna till användandet av fossila bränslen som till den förnyelsebara energin. Totalt sett handlar det om 26 miljarder svenska kronor årligen till fossila bränslen, visar siffror från OEDC som Dagens ETC tagit del av. Motsvarande siffra till den förnyelsebara energin är 12,3 miljarder årligen, enligt tidningens samanställning av regeringens siffror.

– Det här visar att det är samma grundproblem här som i resten av världen, att stats­apparaterna pumpar in pengar i fossila bränslen. Regeringen har sagt sig vilja stoppa de skadliga subventionerna, men det görs uppenbarligen inte. Jag trodde faktiskt att Sverige var bättre än så här, säger Svante Axelsson, Naturskyddsföreningens generalsekreterare.

Även Emma Petersson som arbetar med klimat- och energifrågor på Greenpeace reagerar på siffrorna.

– Det är fullständigt barockt. Det innebär att skattebetalarna stödjer en verksamhet som leder till katastrofala förändringar för livet på jorden.

”Dubbelmoral”

Emma Petersson tycker siffrorna är särskilt egendomliga i och med att Sverige är med i Friends of Fossil Fuel Subsidy Reform, en internationell sammanslutning som vill avskaffa alla fossila subventioner.

– Det är inget annat än dubbelmoral.

Störst skattesubventioner till fossila bränslen går till den dieseldrivna transportsektorn samt dieselanvändningen i skogsindustrin och jordbruket. Svante Axelsson tycker framförallt att de stora mängderna skattesubventioner till dieseltransporter är anmärkningsvärda.

– Dieseln är fortfarande något av en ”freerider” trots att den har en stor klimatpåverkan. En kilometerskatt på lastbil borde införas på både diesel- och bensinlastbilar.

Satsa på vågkraft

Svante Axelsson tycker att regeringen bör satsa på vågkraft, den havsbaserade vindkraften samt införa nettomätning på solceller.

– Det vore kanon om subventionerna kunde föras över från fossilt till förnybart, det skulle innebära en snabb förändring.

Även Greenpeace vill se fler subventioner till den förnyelsebara energin.

– De syftar till att skapa en marknad och efterfrågan för förnybar energi och på så sätt svara på både klimatambitioner och behoven att demokratisera, decentralisera och leveranssäkra energisystemet, säger Emma Petersson.

Pengar till sol- och vindkraft

Bland subventionerna till för­nyelsebar energi ryms bland annat stöd till sol- och vindkraft, samt till elcertifikatsystemet för producenter av förnybar energi. En stor del av subventionerna går till energi- och koldioxidskattebefrielse till värmeverk som drivs av biobränslen och torv. Dessa finns även med i OECD:s siffror och räknas där som fossila bränslen.

– Jag tycker att det är rätt att värmeverken subventioneras. Men fram över skulle det vara bra om de delades in i farliga och ofarliga biomedel. Dock tycker jag inte att energiskatten bör vara undantagen – den bör ligga på all energi, säger Svante Axelsson.

När det gäller skattesubventionen till förnyelsebar energi går till de så kallade miljöbilar som drivs av diesel. Det tycker Svante Axelsson är fel.

– Vi anser att kraven för att en bil ska få kallas miljöbil och subventioneras måste skärpas.

Sveriges subventioner av fossila bränslen

• Diesel för transporter

• Diesel för tåg, behöver inte betala energiskatt

• Färjor undantas från energiskatten

• Inrikesflyg undantas från energiskatten

• 84 procent skattereduktion av diesel till gruvverksamhet

• Industrikunder får 30 procent skattereduktion för oljebaserad uppvärmning i industrierna – både inom och utanför EU. Här ingår även växthus, vilka fram till 2010 hade en full subvention.

• Det här är ett urval av subventioner.

Största stöden till fossila bränslen

• Reducerad energiskatt för diesel använd i transport, 2011: 11 300 miljoner kronor

• Undantagen energi- och koldioxidskatt för inrikesflyg, 2011: 1 790

• Undantagen koldioxidskatt för elproduktion, 2007: 1 765

• Koldioxidskattreduktion för diesel använd i skogs- och jordbruk, 2011: 1 230

• Energi- och koldioxidavdrag för sjöfart inrikes, 2011: 1 060

• Reducerad energiskatt på bränsle och av koldioxidskatten för industrin, 2011: 647

• Generell och specifik reduktion av koldioxidskatten för växthus och jordbruk, 2011: 372

• Totalt subventioneras: 26 miljarder svenska kronor

Stödsystem till förnyelsebar energi

• Elcertifikatsystemet, 2012: 4 191 miljoner kronor

• Solceller, investeringsstöd/investeringssubventioner för elnätsanslutna solceller, 2012: 48

• Vindkraft, stöd/investeringssubventioner för marknadsintroduktion av vindkraft, 2012: 66

• Solvärme, investeringsstöd/investerings­subventioner, 2012: 12

• Energi- och koldioxidskattebefrielse för biodrivmedel, samt biobränslen och torv för uppvärmning, 2012: 7 460

• Fordonsskattebefrielse för miljöbilar, 2012: 280

• Sänkt förmånsvärde med vissa fordon, 2012: 150

• Supermiljöpremie, 2012: 20

• Investeringsstöd till biogas och andra förnybara gaser, 2012: 62

• Investeringsstöd för produktion eller förädling av biogas inom Landsbygdsprogrammet, 2012: 18

• Totalt: 12,3 miljarder kronor

Så här har vi gjort

• När OEDC inte har funnit en tillämplig (not applicable) siffra för 2011 har vi använt oss av motsvarande siffra för tidigare år. I regeringens siffror för förnybar energi överlappar siffrorna i varandra på vissa håll, och man skriver att ”det kan vara svårt att få en rättvisande bild över de totala subventionerna”. Regeringen noterar även: ”Tabellen inte gör anspråk på att vara komplett.”

Källa: Regeringen, Sveriges andra rapport om utvecklingen av förnybar energi enlig artikel 22 i Direktiv 2009/28/EG