Hoppa till innehållet

ETC Stockholm

Debatt: ”Orimligt att träffa 28 olika läkare”

”Vi ser det gång på gång hur patienter får träffa 66 olika läkare, 55 läkare eller 30 läkare utan att någon har det övergripande ansvaret.”, skriver debattörerna. 
”Vi ser det gång på gång hur patienter får träffa 66 olika läkare, 55 läkare eller 30 läkare utan att någon har det övergripande ansvaret.”, skriver debattörerna.  Bild: Bild: Claudio Bresciani/TT

ETC Stockholm.

”Det är hög tid att de politiska partier i Stockholms läns landsting som ännu inte driver frågan om patientansvarig läkare och fast läkarkontakt snarast gör det. Det gynnar patientsäkerhet, tillgänglighet och kontinuitet. Dessutom är det kostnadseffektivt”, skriver Johan Styrud, ordförande i Stockholms läkarförening.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte ETC Stockholm som står för åsikten.

Vi ser det gång på gång hur patienter får träffa 66 olika läkare, 55 läkare eller 30 läkare utan att någon har det övergripande ansvaret. Många minns säkert Åke, 90 år, som fick träffa 66 olika läkare på 16 månader. Åke var nöjd med den vård han fick.

Men det är förstås lika oacceptabelt som att ”Anna” som nyligen figurerade i medier skulle behöva träffa 28 olika läkare under en kort sjukdomsperiod på fem veckor.

Den unga kvinnan som kallas Anna (men heter något annat) berättar för tidningen att den spiral som barnmorskan satte in ledde till en infektion.

Infektionen förvärrades sannolikt på grund av den kroniska sjukdom Anna har och de mediciner hon tar. Det hela slutade med att hon fick operera bort båda äggledarna och blindtarmen.

Vi ser nu i berättelse efter berättelse vilka tragedier det leder till när patienter inte har en läkare som har det övergripande medicinska ansvaret.

Varje läkare gör naturligtvis goda insatser, men patienten behöver en som ser över att olika mediciner och vårdinsatser inte krockar med varandra. IVO som utrett ärendet menar att läkarkontinuiteten har brustit.

Vi känner så väl igen Annas beskrivning av hur hon blev tvungen att berätta sin historia om och om igen och att hon upplevde att hon fick olika besked om vad som skulle hända. Det är dags att vi sätter stopp för det nu.

I dag har en patient enbart rätt till en ”fast vårdkontakt”. Det kan vara vem som helst. Socialstyrelsen och vi i Läkarförbundet konstaterar att detta inte har fungerat. Läkarförbundet vill snarast se en skärpning av lagen så att patienter garanteras att en patientansvarig läkare utses.

Sverige har medicinska resultat i världsklass. En stor studie publicerad i The Lancet visar att Sverige rankas som 4 av 195 undersökta länder när det gäller medicinska resultat.

Det man tittade på var överlevnad vid 32 olika medicinska diagnoser. Det ska vi vara stolta över.

Vi brister dock i kontinuitet, trygghet och tillgänglighet till läkare enligt en undersökning av the Commonwealth Fund. Det är en utmaning som både regering och ledningen i Stockholms läns landsting måste komma till rätta med.

Nyligen gjorde patientorganisationen Riksförbundet för hjärt- och lungsjuka en undersökning bland sina 38 000 medlemmar. Den visar att 90 procent vill ha en fast läkarkontakt.

Politikerna bör lyssna på läkarna och patienterna – det är därför hög tid att de politiska partier i landstinget X som ännu inte driver frågan om patientansvarig läkare och fast läkarkontakt snarast gör det. Det gynnar patientsäkerhet, tillgänglighet och kontinuitet. Dessutom är det kostnadseffektivt.

• Lagstiftningen måste skärpas så att patienter garanteras en patientansvarig läkare.

• I de multiprofessionella teamen ska det tydligt framgå vem som är medicinskt ansvarig läkare.

• Sverige har lägst antal vårdplatser per capita i EU. Vi behöver fler vårdplatser för att de mest sjuka ska få vård.

• Läkare måste ha en god arbetsmiljö, möjlighet till fortbildning och utveckling av vården, rimlig arbetsbelastning och inflytande så att de stannar kvar.

    

Ämnen i artikeln