Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Nästa steg för Västra Götalandsregionen: Bojkotta Israel och Marocko

Palestinier bränner bildäck i protest mot en israelisk militäroperation i staden Jenin i Samarien. Räden har beskrivits som den största på två decennier.

Palestinier bränner bildäck i protest mot en israelisk militäroperation i staden Jenin i Samarien. Räden har beskrivits som den största på två decennier.

Bild: Fatima Shbair/TT

Dagens ETC

Västra Götalandsregionen, VGR, har av en enig regionstyrelse beslutat att införa köpstopp av varor från företaget Mondelez, som bland annat äger varumärkena Marabou, Oboy och ­Philadel­phia och som verkar i Ryssland.

Som en civilsamhälles­organisation som länge arbetat mot kolonialism och ­ockupation välkomnar vi beslutet och ser fram emot att VGR utökar ­bojkotten till företag som verkar i andra ockuperande länder. Det skriver Kristin Ivarsson, general­sekreterare på Björkåfrihet.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Beslutet i VGR om bojkott av Mondelez kommer i kölvattnet av att flera stora företag och organisationer gjort liknande ställningstaganden. Ändå är det unikt att en svensk region så konkret och tydligt tar ställning mot invasion och ockupation. 

Förutom den viktiga moraliska aspekten, är bojkott, desinvesteringar och sanktioner en effektiv metod mot regeringar som bryter mot folkrätten. Det är en metod som kan användas av enskilda konsumenter men som blir särskilt effektiv när den kommer från större organisationer och offentlig sektor. Genom sitt beslut visar VGR en tydlig politisk ställning för internationell rätt och bidrar konkret till att avsluta Rysslands invasion av Ukraina. 

Beslutet visar vad VGR har möjlighet att göra om den politiska viljan finns. Samtidigt som Ukraina kämpar mot Rysslands folkrätts­vidriga invasion, finns det andra folk i samma eller liknande situation. 

Sedan 1948 har Israel i strid med internationell folkrätt ockuperat Palestina. Resultatet är idag enligt Amnesty international en situation präglad av apartheid där Israel på ett eller annat sätt har kontroll över hela regionen. 

Etableringen av illegala bosättningar, ockupation, begränsningar vad gäller brukandet av mark och naturtillgångar och folkfördrivningar pågår ständigt.

Marocko invaderade grannlandet Västsahara 1975 och har sedan dess ockuperat landet militärt. FN:s försök att ge västsaharier självbestämmande genom en folkomröstning har blockerats av ockupationsmakten. En systematisk bosättarpolitik har gjort väst­saharier till en minoritet i sitt eget land och all typ av motstånd – till och med användandet av den västsahariska flaggan – är kriminaliserat och möts av hård repression. 

Denna repression inkluderar fängelsestraff, tortyr, diskriminering, ofredande, övervakning och arbiträra häktningar. 

”Vad är anledningen till att omvärlden inte reagerar när vi utsätts för samma saker som den ukrainska befolkningen”, har våra partnerorganisationer i Palestina och Västsahara frågat oss. Vi är dem svaret skyldiga.

VGR visar tillsammans med en rad företag, organisationer och privat­personer i hela landet att det går att genomföra bojkotter av ockupationsmakter. Vi som verkar i Västra Götaland är stolta över VGR:s beslut. Men låt oss visa att det är ett konsekvent ställningstagande för folkrätten – inte bara om förövaren är Ryssland. Israel och Marocko borde rimligen stå näst på tur.