Debatt

Debatt: Jonas Sjöstedt: I EU ska V rädda klimatet och bekämpa rasismen

Jonas Sjöstedt (V).
Jonas Sjöstedt (V). Bild: Bild: Jessica Gow/Henrik Montgomery/TT

Dagens ETC. Det är viktigt visa väljarna att vi arbetar för att förändra EU.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Jonas Sjöstedt (V)

I maj är det val till EU-parlamentet. Vänsterns uppgift är att rädda klimatet och att trycka tillbaka den växande rasismen och fascismen i Europa. Vi gör det väl medvetna om att vi behöver någonting bättre än dagens EU. EU:s högerpolitik måste utmanas. Vi gör det tillsammans med en växande europeisk vänster. Vi är en kraft för något bättre.

I vårt förslag till valplattform pekar vi på de förändringar vi vill se. Vi vill sätta klimatet och löntagarnas rättigheter före företagens krav. Vi vill avveckla fossila bränslen för bilar, sluta med subventioner som förstör klimatet och hjälpa industrin att bryta med sitt fossilberoende. Vi vill ta bort EU:s möjligheter att påtvinga länder högerpolitik med nedskuren välfärd och privatiseringar. Vi föreslår minskad makt i EU för storföretagens lobbyister och byråkrater, och mer inflytande för de folkvalda nationella parlamenten. Vi kräver ett slut på orimliga förmåner för EU-parlamentariker och att alla, inte bara Vänsterpartiets folkvalda, ska visa kvitton för sina utgifter. Vi gör detta tillsammans med en växande vänster som har blivit allt mer EU-kritisk och som utmanar EU:s högerpolitik på en rad områden.

Valet till EU-parlamentet handlar inte om Sveriges medlemskap i EU, valet handlar om vilken sorts samarbete Europa behöver. Vi vill ha ett samarbete mellan demokratier, inte en överstat som tvingar på länder högerpolitik och marknadsliberalism. Vår tydliga kritik är nödvändig för att bygga ett bättre samarbete i Europa och lösa de utmaningar vi står inför. Vänsterpartiet ska inte bli mindre kritiskt mot hur EU fungerar, vi ska bli ännu bättre på att använda vår kritik för förändring. Det är vi bra på just eftersom vi inte är släpphänta och naiva inför EU:s stora brister.

Under låg tid har vi arbetat i EU för vänsterpolitik, feminism och klimatfrågor. Men många väljare tror att vår kritik av dagens EU gör att vi nöjer oss med att vara emot och inte vill förändra. Därför är det viktigt att slå fast inför EP-valet att utträdet inte är aktuellt. Vår partikongress i våras bekräftade att vi inte skulle driva frågan inför riksdagsvalet. Vi fortsätter nu arbeta för förändring som vi gjort i flera år oavsett om det handlar om att stå upp för asylrätten eller vinna folkomröstningen om euron i Sverige. Vi som vänsterkraft är alternativet till såväl högernationalister som de marknadsliberaler som tycker att EU är bra som det är. Vi har dessutom våra väljare med oss när vi säger det. Det är bara 19 procent av Vänsterpartiets väljare som vill att Sverige ska lämna EU medan 52 procent idag är uttalat för medlemskapet (SCB december 2018).

Det finns de som menar att Vänsterpartiet bör ändra kurs och aktivt börja driva frågan om ett utträde ur EU inför EP-valet. Men ingen av dem som har argumenterar för det kan peka på hur det skulle kunna gå till i praktiken eller bli framgångsrikt som strategi. Det aktuella exempel på EU-utträde som finns är Brexit. Villkoren för Storbritanniens utträde ur EU dikteras av en högerregering och en marknadsliberal EU-kommissionen. Brexitkampanjen dominerades av främlingsfientlighet och unken nationalism. Nu ser hela utträdet ut att krascha i ovisshet när avtalet om utträde avvisas av Storbritanniens parlament. Så kan vänsterns politik och alternativ aldrig se ut.

EU förändras snabbt. Högerextremister och rasister får allt större inflytande över EU-länder och därmed EU. Det måste förhindras. EU:s högerpolitik har bidragit till växande ojämlikhet och otrygghet. Klimatkrisen är akut. Samtidigt växer vänstern och klimatrörelsen. Vänsterpartiet behöver en fördjupad analys och debatt över hur vi agerar bäst i denna situation. Det blir en naturlig del av programdebatten inför kongressen våren 2020. Men oavsett vilka skrivningar vi då väljer i vårt partiprogram så är det förslag till valplattform som nu är lagt inför EP-valet 2019 en bra grund. Vänsterpartiet är alternativet för vänsterpolitik, för klimatet och för alla som vill skapa en motvikt till högerextremisterna. En politik som samlar olika delar av vänstern och som är en del av en växande europeisk vänsterrörelse.

I ett val bör vi lyfta upp de frågor som vi tycker är viktigast i dagens EU. Jag kan inte tänka mig något viktigare än att rädda klimatet och bekämpa rasismen.

Jonas Sjöstedt (V)