Utrikes.

2014-01-21 17:44

Så vill Enhedslisten omforma Danmark

Det här vill Enhedslisten i Köpenhamn

Skola
✓Skapa målinriktad undervisning utan att införa elitklasser
✓Erbjuda alla elever gratis modersmålsundervisning.

Sysselsättning
✓Rätt till arbete för alla med lön som går att leva på.
✓Bannlysa företag som ­skattefuskar.
Jämlikhet
✓Knyta socialsekreterare till alla dagis- och förskolor
Säkra bostäder till fattiga Köpenhamnare.

Trafik
✓Anlägga fler och bredare cykelbanor.
✓Bygga ut tunnelbanan och satsa på spårvagns­linjer.

Bostäder
✓Återskapa Köpenhamns allmännyttiga fastighetsbolag
✓Bygga 10 000 ungdomsbostäder innan 2025.

 

Det här vill Enhedslisten i Danmark

Demokrati
✓Förstatliga viktiga samhällsfunktioner som banker, elnät och läkemedelsbolag.
✓Förbjuda patent på genmaterial från djur och växter.
✓Skilja kyrkan från staten.

Omsorg och vård
✓Införa en fattigdomsgräns definierad efter danska ekonomiska förhållanden.
✓Förbjuda vinster i vården och stoppa privatiseringar.
✓Införa gratis tandvård.

Narkotika 
✓Legalisera lättare droger.
✓Bygga fler injiceringsrum.

Utrikespolitik
✓Införa globala avtal om kontroll av multinationella företag.
✓Införa en demokratisk ­världsordning med FN som internationellt samarbets­organ.
✓Avskaffa EU.

Ekonomi
✓Tvinga alla multinationella företag i Danmark att betala skatt i landet.
✓Införa avgift på aktiespekulation.

Klimat
✓Fasa ut fossila bränslen till 2040.
✓Anpassa tillväxten efter miljöns förutsättningar.

Migrationspolitik
✓Lätta kraftigt på de strikta reglerna för anhöriginvandring.
✓Generösare asylregler.
✓Låta asylsökande arbeta medan de väntar på besked om uppehållstillstånd.
✓Lätta på kraven för danskt medborgarskap.

Jämställdhet
✓Utjämna löneskillnaderna i arbetslivet.
✓Få in fler kvinnor i mansdominerade yrken
✓Införa könskvotering i bolagsstyrelser och ledande samhällspositioner.

Relaterade artiklar