Utrikes.

2020-12-30 08:20
 • Ett tillfälligt uppbyggt sjukhus med covid-patienter i Wuhan, Kina.  Bild: AP/TT
  Ett tillfälligt uppbyggt sjukhus med covid-patienter i Wuhan, Kina. 
 • Sjukvården runt om i världen har under året varit hårt ansträngd. Bild: Jean-Francois Badias/AP/TT
  Sjukvården runt om i världen har under året varit hårt ansträngd.
 • Resenär i skyddsmask i en tom tunnelbanevagn i Prag, Tjeckien. Bild: Petr David Josek/AP/TT
  Resenär i skyddsmask i en tom tunnelbanevagn i Prag, Tjeckien. 
 • En sjuksköterska på Södertälje sjukhus tvättar sin skyddsmask efter ett pass inne på IVA-avdelningen. Bild: Staffan Löwstedt/SvD/TT
  En sjuksköterska på Södertälje sjukhus tvättar sin skyddsmask efter ett pass inne på IVA-avdelningen.
 • I april förlorade 20,5 miljoner amerikaner sina jobb. Bild: Matt Rourke/AP/TT
  I april förlorade 20,5 miljoner amerikaner sina jobb.
 • En man som dött i covid-19 begravs i Gauhati, Indien.  Bild: Anupam Nath/AP/TT
  En man som dött i covid-19 begravs i Gauhati, Indien.
 • Gun-Britt Johnsson på Bokens vårboende i Mjölby blev först i Sverige att få vaccin mot covid-19. Här blir hon vaccinerad av sjuksköterskan Ann-Louise Broberg. Bild: Stefan Jerrevång/TT
  Gun-Britt Johnsson på Bokens vårboende i Mjölby blev först i Sverige att få vaccin mot covid-19. Här blir hon vaccinerad av sjuksköterskan Ann-Louise Broberg. 
 • I början av september öppnade skolorna på flera håll i Europa efter att ha hållit stängt i ett över halvår. Bild: Alvaro Barrientos/ap/TT
  I början av september öppnade skolorna på flera håll i Europa efter att ha hållit stängt i ett över halvår.
 • Brasilien är ett av de länder som drabbats hårdast av pandemin. Hundratals nya gravar har grävts på Vila Formosa i Sao Paulo. Bild: Andre Penner/AP/TT
  Brasilien är ett av de länder som drabbats hårdast av pandemin. Hundratals nya gravar har grävts på Vila Formosa i Sao Paulo.
 • Folktomt på Drottninggatan i centrala Stockholm efter att regeringen skärpt restriktionerna under hösten. Bild: Amir Nabizadeh/TT
  Folktomt på Drottninggatan i centrala Stockholm efter att regeringen skärpt restriktionerna under hösten.
Puffetikett
Dagens ETC

Så lamslogs världen av coronaviruset

Det började som en rad mystiska lunginflammationer i en kinesisk stad som få hört talas om. Ett år senare har viruset sars-cov-2 smittat över 80 miljoner människor, dödat över 1,7 miljoner och lamslagit länder och samhällen i hela världen.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Kina informerar WHO

Den 31 december 2019 informerar Kina Världshälsoorganisationen WHO om att ett okänt virus orsakat ett 40-tal fall av lung­inflammation i Wuhan i den kinesiska provinsen Hubei. De första patienterna ska ha insjuknat i början av december. Dagen efter stängs en fisk- och köttmarknad i staden efter att flera av fallen spårats dit. Samma dag inleder också WHO förberedelser för att handskas med en eventuell spridning.

Viruset identifieras

Den 7 januari meddelar WHO att viruset är ett tidigare okänt sådant tillhörande familjen coronavirus. Några dagar senare registreras första dödsfallet på grund av viruset efter att en 61-årig man som befunnit sig på den aktuella fisk- och köttmarknaden avlidit. Ytterligare ett par dagar senare offentliggör Kina det nya virusets genetiska kod.

Covid-19 når Europa

Den 24 januari rapporterar Frankrike att två personer testat positivt för viruset. Tre dagar senare identifieras fem fall i USA, alla nyligen hemkomna från Wuhan, och landet utfärdar ett förbud för resenärer från Kina. 

Ytterligare tre dagar senare klassificerar WHO virusutbrottet som en internationell hälso­angelägenhet. Det är också Frankrike som rapporterar Europas första dödsfall efter att en äldre, kinesisk turist avlidit på sjukhus. Samtidigt avråder Sveriges utrikesdepartement från resor till drabbade områden i Kina. 

Sverige får sitt första fall

Den 31 januari tas en kvinna i 20-årsåldern, nyligen hemkommen från Wuhan, in och isoleras på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Dagen efter klassar Sveriges regering viruset som en allmänfarlig sjukdom. Kort därefter döper det internationella organet ICTV coronaviruset till sars-cov-2 och sjukdomen den orsakar till covid-19.

Spridningen i princip global 

Den 6 mars har antalet bekräftade fall globalt av covid-19 stigit till 100 000 och antalet döda överstiger nu 3 400. Ungefär samtidigt stänger Italien ned i princip hela samhället, den största inskränkningen av människors rörelsefrihet i Europa sedan Andra världskriget. Bara någon dag senare kommer också rapporter om det första dödsfallet i Sydamerika, i Argentina, vilket betyder att viruset nu spridit sig till alla fem kontinenterna: Asien, Afrika, Europa, Nord­amerika och Sydamerika.

Europa blir epicentrum

Den 11 mars avlider den första svensken, en man i 70-årsåldern, i covid-19. Två dagar senare säger WHO att Europa är epicentrum för smittspridningen. Danmark stänger sina gränser mot omvärlden. Svenska UD avråder från alla icke-nödvändiga utlands­resor. De registrerade dödsfallen utanför Kina är nu också för första gången större än det officiella antalet smittade i landet där viruset först upptäcktes. 

Italien fortsätter vara hårt drabbat och är det land som blir först att passera Kina i antal döda av covid-19. Spanien och Frankrike gör som Italien och inför utegångsförbud och nedstängning av samhället. Mot slutet av månaden meddelar WHO att viruset spridit sig till 183 länder och globalt skördat 35 000 offer. 

Sverige sätter in åtgärder

I Sverige inför regeringen den 29 mars ett förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Detta sedan Folk­hälso­myndigheten på bara någon vecka i början av månaden gått från att bedöma risken för samhällsspridning som ”måttlig” – den 2 mars – till ”mycket hög” – den 10 mars. Den 31 mars inför Sverige ett nationellt besöksförbud inom äldrevården. 

En miljon fall

I april börjar de dystra milstolparna uppnås. Den 2 april har den globala dödssiffran stigit till 50 000 och de bekräftade fallen till en miljon. Den 6 april når Europa ensamt 50 000 döda och i USA räknas de avlidna till 10 000. I mitten av april nås också vårens topp avseende döda per dag med över 8 500. 

I Sverige passeras gränsen tusen rapporterade döda den 14 april och 20 000 konstaterade smittade den 20 april. Samtidigt slopas karensdagen tillfälligt och möjligheten att sjukskriva sig utan läkarintyg förlängs från 7 till 14 dagar.

Ojämlikhet blottläggs

Den 7 april uppskattar FN-organet ILO att den arbetade tiden i världen minskat med 6,7 procent, motsvarande 230 miljoner arbetstimmar. Samma dag kommer data som visar att afroamerikaner i USA dör i oproportionerligt hög grad jämfört med vita amerikaner. Trots detta beslutar president Donald Trump att dra in landets anslag till WHO. En vecka senare föreslår han att patienter borde injicera desinfektionsmedel för att behandla sjukdomen. 

Oxfam varnar för att upp till 6 procent av världens befolkning, runt 500 miljoner människor, nu befinner sig i fattigdom. Och en tredjedel in på månaden når den globala dödssiffran 100 000. En av få ljuspunkter är att befolkningen i Wuhan får lämna sina hem för första gången på flera månader.

Största nedgången sedan Stora depressionen

I USA konstateras i början av maj att bara under föregående månad har 20,5 miljoner amerikaner mist sina jobb, vilket skjutit upp arbetslösheten till nästan 15 procent. Det är siffror som inte setts sedan den stora depressionen på 1920- och 1930-talet. Samtidigt kommer de första rapporterna om stora flygbolag som lämnar in ansökningar om konkurs.

I maj varnar WHO och FN för att världen, liksom med hiv, aldrig kommer att bli av med viruset, och att en explosion av psykisk ohälsa kan vänta runt hörnet som ett resultat av den isolering människor tvingats till och på grund av den globala fattigdom som sprider sig i allt högre takt.

Spridningen tar ny fart 

Efter att de registrerade dödsfallen per dag stadigt gått ned i några veckor börjar den globala kurvan vända olycksbådande uppåt igen i mitten av juni. Det händer ungefär samtidigt som flera europeiska länder lättar på restriktionerna för sina medborgare, men det är i första hand i andra delar av världen som smittspridningen ökar. Den 19 juni når Brasilien en miljon insjuknade och dödsfallen närmar sig 50 000. Mot slutet av månaden har över 500 000 människor över hela världen mist livet i covid-19 och de bekräftade fallen överstigit 10 miljoner.

WHO varnar för luftburet virus 

Den 7 juli rapporteras att Brasiliens president Jair Bolsonaro testat positivt för coronaviruset. Samtidigt varnar WHO för att viruset kan vara luftburet, det vill säga inte bara överförbart genom droppsmitta via utandningsluft från människor. Donald Trump, som sedan länge hånat dem som bär ansiktsskydd, uppmuntrar oväntat amerikanerna att bära sådana och att försöka hålla social distans till varandra. Innan månaden är slut har bland annat Storbritannien infört karantänkrav på två veckor för resande från Spanien

Första vaccinet kommer

Den 11 augusti blir Ryssland första land att annonsera att en vaccin mot covid-19 tagits fram och godkänts för användning, detta efter mindre än två månaders kliniska försök på människor. Veckan före hade Donald Trump lovat sina väljare att ett vaccin skulle finnas tillgängligt i god tid före det amerikanska presidentvalet.

Europa tillbaka på vårens nivåer

Smittspridningen i Europa är i september tillbaka på samma nivåer som under våren och land efter land börjar återinföra restriktioner och utegångsförbud. Land efter land slår också nya rekord eller når egna milstolpar avseende antal smittade eller döda per dag. Från Grekland rapporteras att viruset tagit sig in i flyktinglägret i Moria. 

AstraZeneca åker på ett bakslag i sina vaccintester, vilket sänker förhoppningarna om att ett vaccin ska kunna börja distribueras före årets slut. Den 29 september kommer beskedet om en miljon döda i covid19 globalt. USA, Brasilien och Indien står för lejon­parten av dessa. I Sverige blir det tydligt i slutet av månaden att smittspridningen ökar igen.

20-procentig överdödlighet 

Oktober inleds med att både president Donald Trump och hans fru Melania Trump testar positivt för covid-19. Inom någon vecka visar det sig att ett 30-tal anställda i Vita huset också testat positivt för viruset. 

En studie visar att antalet dödsfall globalt mellan 1 mars och 1 augusti var 20 procent högre än normalt, och att två tredjedelar av dem kan tillskrivas coronaviruset. Nya restriktioner och nedstängningar av städer och samhällen införs på flera håll i världen och Europa utnämns återigen till smittspridningens epicentrum.

Sverige inför tuffare restriktioner

Under november är det allt fler medicinbolag som rapporterar framsteg i sina vaccinförsök. Bäst resultat tycks Pfizer och Biontech ha uppnått, med 95 procents effektivitet. Den 20 november fattar regeringen beslut om att förbjuda sammankomster med fler än åtta personer. 

Vaccinet anländer till Sverige

På annandagen levererades de första vaccindoserna till Sverige och dagen efter påbörjades vaccinationen mot covid-19, med boende och personal inom äldre­omsorgen som första mottagare. Enligt Folkhälsomyndigheten räcker denna första leverans till strax under 5 000 personer.

Källor: John Hopkins University, worldometers.info, Reuters, Think Global Health, coronakartan.se, Global Data