Utrikes.

2021-02-03 20:00
Pandemin har minskat svartas och latinos livslängd med två till tre år, enligt en ny artikel i Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Bild: TT/AP
Pandemin har minskat svartas och latinos livslängd med två till tre år, enligt en ny artikel i Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
Puffetikett
Dagens ETC

Många svarta blir utan vaccin i USA

Låg andel afroamerikaner vaccineras mot covid-19-viruset, det visar en ny studie av CDC. Siffran är oproportionerligt lägre än andelen svarta som bor i vårdhem eller arbetar inom hälso- och sjukvård.

Enligt en första studie av The US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) är enbart 5,4 procent av de vaccinerade i USA afroamerikaner. Detta kan jämföras med att andelen svarta som arbetar inom vården är 16 procent och andelen svarta som bor på vårdhem är 14 procent - två prioriterade grupper vid vaccinering mot covid-19-viruset.

CDC:s studie analyserade data från de 12,9 miljoner vaccinationer som utförts i USA mellan den 14 december 2020 och den 14 januari 2021. Samtidigt rapporterar CDC att datan inte är helhetstäckande, av de 64 stater som genomfört vaccinationer registrerade drygt hälften inga uppgifter om mottagarens etnicitet. I de fall där det har registrerats var 60,4 procent av mottagarna vita, 11,5 procent latino, 6 procent med asiatisk bakgrund och 14,4 procent med flera identiteter.

 

Pandemin förkortar livslängden

Samtidigt har flera undersökningar visat att den svarta afro-

amerikanska befolkningen i högre grad riskerar att insjunkna i viruset och dö som följd. Enligt en studie som släpptes i fjol av forskningslabbet APM har den svarta befolkningen nästan tre gånger högre risk att dö i sviterna av covid-19 jämfört med den vita befolkningen. Dessutom visar undersökningar att viruset slagit hårdast mot socioekonomiskt utsatta områden.

Den socioekonomiska aspekten tros vara en delförklaring, exempelvis är det dubbelt så hög risk för svarta att utveckla diabetes typ 2 i jämförelse med vita. Det är i sin tur en känd riskfaktor för en mer allvarlig sjukdomsutveckling vid covid-19. Samtidigt är svarta och latinos överrepresenterade i lågavlönade samhällsbärande yrken, där det ofta är svårt att hålla distans.

Pandemin har minskat svartas och latinos livslängd med två till tre år, enligt en ny artikel i i Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Sedan pandemins start har 1 av 735 svarta afroamerikaner dött till följd av viruset enligt APM.