Utrikes.

2021-08-02 09:15
 • Bild: Maya Alleruzo/AP/TT
 • Leif Wallentinsson, Luleå Bild: Privat
  Leif Wallentinsson, Luleå
 • Magnus Lundén, Stockholm Bild: Privat
  Magnus Lundén, Stockholm
 • Klarin Gullström, Björkeby Bild: Privat
  Klarin Gullström, Björkeby
 • Tunde Simo, Eskilstuna Bild: Privat
  Tunde Simo, Eskilstuna
 • Michael Debebe, Lund Bild: Privat
  Michael Debebe, Lund
 • Niphaphon Sakha, Gubbängen Bild: Privat
  Niphaphon Sakha, Gubbängen
Puffetikett
Dagens ETC

Hårdare vaccinkrav väcker etiska dilemman

Allt fler länder inför vaccinpass och tuffa vaccinkrav för att dämpa deltavirusets framfart. Det har fått tusentals att demonstrera mot vad de ser som en inskränkning i deras frihet. Frågan om människors fri- och rättigheter som krockar med samhällets omsorg är komplicerad, säger forskare som Dagens ETC talat med.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Prenumerera digitalt

Från

39 kr

Beställ här!

Beställ senast 26 september så får du en hel månad för bara 39 kronor. Avsluta när du vill.

Prenumerera på papper

Från

327 kr

Beställ här!

Få tidningen både på papper och digitalt. Betala per månad.

I flera av Europas större städer har det hållits stora organiserade protestmarscher mot kraven på obligatoriskt bärande av munskydd, vaccinpass och ytterligare nedstängningar på flera håll i världen. Bara i Frankrike har 160 000 personer protesterat mot de obligatoriska vaccinpassen som nu krävs för att få resa med tåg eller flyg, äta på restaurang eller gå på bio och museum. Krav på vaccinering eller giltigt covidintyg gäller för vårdperso­nal, brandmän och restaurang­ anställda. Höga böter hotar den som bryter mot reglerna.

Tyskland är nästa land på tur att ta efter Frankrike, enligt tidningen Bild. Angela Merkel har tidigare varit emot obliga­torisk vaccinering men hennes stabschef Helge Braun säger till tidningen att ovaccinerade kan räkna med inskränkningar om inte smittspridningen minskat i höst.

– Vaccinerade människor kommer definitivt att ha fler friheter än ovaccinerade. Det kan betyda att ovaccinerade inte får besöka restauranger, bio­grafer och arenor, även om de kan uppvisa negativt test, säger stabschefen Helge Braun.

Mindre tillit till staten

Samtidigt är skillnaderna inom EU stora vad gäller antalet vaccinerade. I Danmark och Nederländerna har 80 procent av befolkningen tagit en första dos. Enligt EU­-smittskyddsmyndig­heten ECDC har få vaccinerats i Central­ och Östeuropa. Bulga­rien ligger i botten, där har bara 18 procent tagit första sprutan. ECDC gör bedömningen att vac­cinationsviljan är svag i länder med lågt förtroende för staten.

Enligt Andreas Önnerfors, professor i idéhistoria vid Euro­pean academy of science and arts i Salzburg, som skrivit en rapport om konspira­tionsteorier kring covid­19 åt MSB, så är frågan om synen på frihet och vilka krav en stat kan ställa komplicerad.

– Det som gör vaccinfrågan så laddad är att vaccinet är ett ingrepp i människans kropp, nå­got som i traditionen av naturli­ga mänskliga rättigheter har ett extremt starkt integritetsskydd, från liberalen Locke till kommu­nisten Marxs teorier.

Men som politiskt­teore­ tiskt grundproblem är det inte särskilt annorlunda än trafik­exemplet, säger Önnerfors.

– Vi anser att det är en rimlig inskränkning av människors ekonomi och rörelsefrihet att tvinga bilägare att besikta och försäkra bilen för att få köra i trafiken på samma villkor som alla andra. De som väljer att avstå får inte köra på vägarna men bilen kommer inte att bli beslagtagen. Den dag de vill delta i trafiken så kan de göra det, vilket är ungefär som med vaccinpasset, menar han.

”Rimligt med krav”

Även i Sverige ökar smittan, sär­ skilt bland unga där färre vaccinerar sig. Folkhälsomyndigheten undviker tvång som vaccinkrav och förordar istället information och restriktioner vid behov, även om pandemilagen ger regeringen möjlighet att begränsa mänskli­ga fri­ och rättigheter.

Lars Sandman, professor i hälso-­ och sjukvårdsetik vid Linköpings universitet, menar att vaccinpass är en svår fråga som i slutändan är politisk. Dels krävs att lagen tillåter denna form av registrering, dess­utom ­finns­ den ­etiska­ aspekten­ av­ övervakning genom­ exempelvis­ GDPR.­

Får pengar för vaccin

I­ Tyskland­ har­ det ­diskuterats­ om ­ovaccinerade­ kan ­kräva­ och­ få vård ­på­ samma­ sätt­ som ­vaccinerade, ­enligt­ Lars­ Sandman.­ Det handlar ­om­ prioriteringar­ och­ svåra­ bedömningar.

–­Vaccinsprutan­ ger­ en­ VIP-status. ­Å­ andra ­sidan­ är­ det­ rimligt­ att ha ­vissa­ vaccinkrav­ för ­att ­hindra ­smittspridningen.­

Finns det andra vägar att gå än vaccinkrav? I Grekland får unga 1 500 kronor för att vaccinera sig. Även i Sverige har en ny studie som undersöker vaccinationsviljan under pandemin erbjudit pengar, ­200­ kronor,­ om­ deltagarna­ vaccinerar­ sig.­ Belöningar ­kan­ motivera de­ som­ av­ ren­ slöhet ­inte­ orkat­ boka­ tid­ för­ vaccination.­ Men­ det­ är inte­ okomplicerat,­ menar­ Lars­ Sandman.­

–­ Ju­ större­ summa­ desto­ mer­ etiskt ­problematiskt.­ Man­ kanske­ gör våld­ på­ sig­ själv­ för­ att­ få­ pengarna.

Större ingrepp i samhällskroppen som innebär att man inte får tillgång till sitt sociala liv påverkar ju också hälsan, påpekar Sandman. Att kunna ta bussen till en vän kan vara livsviktigt, men varje land har valt olika strategier både när det gäller restriktioner och frivillighet eller tvång.

– Samtidigt kan det vara rätt att införa hårdare krav som i Frankrike där vaccinationsviljan inte är lika hög och därmed får större konsekvenser när folk smittas.

Enkät: Är det rätt med vaccinpass eller vaccinkrav?

Magnus Lundén, Stockholm Bild: Privat
Magnus Lundén, Stockholm

Magnus Lundén, Stockholm

– Principiellt känns det riskfyllt. Vi vill inte inrätta en norm där man måste visa papper och där bevisbördan läggs på individen. Vad är nästa steg? Och för vems skull görs det? Fler pandemier kommer och det är ett gemensamt samhällsproblem oavsett vad man tycker i vaccinfrågan. Vi vill inte hamna i åsiktsregistrering och polarisering där vi som bör samarbeta ställs mot varandra.

Leif Wallentinsson, Luleå Bild: Privat
Leif Wallentinsson, Luleå

Leif Wallentinsson, Luleå

– Jag kan tycka det är rimligt under en pandemi. Krogen kan man välja bort om man inte vill bli smittad, men flygresor till nära och kära bör säkras genom krav på vaccinpass. Jag har en son som jobbar inom äldrevården och där borde vaccinering av de anställda vara ett krav, eller omplacering om man vägrar. Den enskildes integritet hotas inte av det. Bio och krogen kan man leva utan.

Klarin Gullström, Björkeby Bild: Privat
Klarin Gullström, Björkeby

Klarin Gullström, Björkeby

– Jag hör till dem som ser covid som något värre än en influensa. Och jag kommer aldrig att vaccinera mig mot detta fantasifulla virus. Inga passtvång kan få mig att ta dessa sprutor. Att tvinga folk att ta vaccin för att få gå på krogen är ett större intrång i våra liv än vi någonsin skådat i historien. Censuren av de som ifrågasätter coronahysterin talar sitt eget språk.

Tunde Simo, Eskilstuna Bild: Privat
Tunde Simo, Eskilstuna

Tunde Simo, Eskilstuna

– Otroligt svår fråga. Jag tycker att det är självklart att vaccinera mig, både för min skull och andras. Samtidigt tror jag att tvång är fel väg att gå och att det vaccinationsmotstånd som finns idag är ett tecken på den polariserade värld vi lever i. Det löses inte genom vaccinationspass.

Michael Debebe, Lund Bild: Privat
Michael Debebe, Lund

Michael Debebe, Lund

– Det tycker jag kan vara bra förutsatt att det är för att förhindra en livshotande smitta ute i samhället. Man får helt enkelt göra en uppoffring och inte ta sin frihet för given. Göra något för att behålla den! Skattepengarna kan användas till bättre saker än att muta unga. Däremot kan man göra det mindre krångligt att ta vaccin.

Niphaphon Sakha, Gubbängen Bild: Privat
Niphaphon Sakha, Gubbängen

Niphaphon Sakha, Gubbängen

– Första tanken är att det är väl logiskt att man vaccinerar de som har yrken där man har kontakt med mycket folk och på så sätt skyddar och minskar risken för smitta. Sedan kan jag undra om alla verkligen får bli vaccinerade. Morotstaktiken kan funka men i långa loppet så är det individen som måste ta ansvar. Jag har själv tagit första dosen.

Vaccinkrav

• Vaccinkrav eller ett giltigt covidintyg gäller för vårdpersonal, brandmän och restauranganställda i Frankrike. Vaccinpassen krävs också för att resa med tåg eller flyg, äta på restaurang eller gå på bio och museum.

• I Danmark görs ständiga tester och ett coronapass ger grönt ljus hos frisören eller på krogen.

• Italien har flaggat för krav på vaccinpass för att få gå på gym eller restauranger.

• I USA införs vaccinkrav för de anställda i staden New York och delstaten Kalifornien, alternativt tester varje vecka. I New York erbjuds 100 dollar till den som tar vaccinet på delstatens egna kliniker.