Utrikes.

2017-05-10 13:00
  • ”Vi är positiva till allt som handlar om att stärka arbetstagares rättigheter och öka social trygghet”, säger Vänsterpartiets Europaparlamentariker Malin Björk. Bild: Fredrik Persson/TT
    ”Vi är positiva till allt som handlar om att stärka arbetstagares rättigheter och öka social trygghet”, säger Vänsterpartiets Europaparlamentariker Malin Björk.
  • ”En dålig idé”, tycker Kristdemokraternas Europaparlamentariker Lars Adaktusson om EU-förslaget.  Bild: Fredrik Persson/TT
    ”En dålig idé”, tycker Kristdemokraternas Europaparlamentariker Lars Adaktusson om EU-förslaget. 
  • Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) hoppas det finns utrymme för dialog. Bild: Marko Säävälä/TT
    Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) hoppas det finns utrymme för dialog.

EU vill spika principer för sociala rättigheter

EU kan få en social pelare som slår fast medborgarnas rätt till sådant som anställningsskydd, minimilöner och föräldraledighet. I Sverige är regeringen positiv till initiativet. Men motståndet från allianspartierna och SD är dock kompakt.

Det var i slutet av april som EU-kommissionen presenterade sitt förslag till en social pelare för EU. Den innehåller 20 olika principer och rättigheter som medlemsstaterna ska leva upp till. Det handlar bland annat om arbetsrätt, välfärd, minimilön och jämställdhet. Socialdemokraterna är positiva.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


– Jag tror att det finns ett gemensamt svenskt intresse här. Minskad fattigdom och ökad tillväxt i Europa är ett svenskt intresse, sa arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) på en presskonferens när förslaget presenterades.

Även Miljöpartiet är försiktigt positivt.

– Vi har inte hunnit analysera förslaget i detalj, men generellt sett ser vi positivt på att det finns ett socialt starkt skydd för människor i EU, men det måste vara ett system som samtidigt tar hänsyn till välfungerande nationella system, skriver MP:s Europarlamentariker Bodil Valero i ett gemensamt uttalande med utrikespolitiska talespersonen Pernilla Stålhammar.

Ingen lagstiftning

För en majoritet av de 20 principerna och rättigheter föreslår inte EU-kommissionen någon tvingande lagstiftning. Det ska istället vara upp till medlemsländerna själva att uppfylla kraven. När det gäller jämställdhet vill dock kommissionen lagstifta om att fyra månaders föräldraledighet öronmärks för varje förälder. Även Miljöpartiet är försiktigt positivt till förslaget.

Vänsterpartiet som traditionellt röstar emot förslag som minskar medlemsländernas självbestämmande är trots detta positiva till den sociala pelaren.

– Vi är positiva till allt som handlar om att stärka arbetstagares rättigheter och öka social trygghet. Det är klart ett EU har en enorm uppförsbacke där. Man kan fråga sig på ett mer övergripande plan hur denna sociala pelare ska ha chans att stå emot fördragen som är EU:s grundlag. Där går den fria rörligheten och den fria marknaden före alla slags social hänsyn och även miljöhänsyn, säger Vänsterpartiets Europaparlamentariker Malin Björk till Dagens ETC.

Hon menar att hon kan acceptera tvingande EU-lagstiftning om föräldraförsäkringen eftersom det redan finns olika direktiv på området.

– En princip för Vänsterpartiet är ju att det ska finnas väldigt bra skäl innan vi ger mer makt till Bryssel men på detta område finns redan EU-lagstiftning. Det som jag tycker är bra är att det blir starkare skydd för föräldrar jämfört med gällande direktiv. Och den är könsneutral.

Skeptiska allianspartier

Allianspartierna är skeptiska till en social pelare. Liberalerna menar att arbetsmarknadspolitik och sociala frågor hör hemma hos medlemsstaterna men att de ska analyser kommissionens förslag. Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna har avfärdat idén på en social pelare i skarpa ordalag.

– Det är en dålig idé av en rad uppenbara skäl. Lika lite som svenska politiker ska ge detaljsynpunkter på hur man i Slovakien hanterar sin familjepolitik, ska slovakiska politiker vara med och reglera svenska vab-dagar och pappamånader, skriver Kristdemokraternas Europaparlamentariker Lars Adaktusson i en debattartikel i Jönköpingsposten.

Även SD säger nej

Också Sverigedemokraterna avvisar tanken på en social pelare. Trots att kommissionen ännu bara föreslår lagstiftning på föräldraförsäkringsområdet menar partiets EU-talesperson Johnny Skalin att sociala pelaren öppnar för att flytta mer makt till Bryssel.

– Vi är definitivt emot förslaget då det öppnar upp för att EU ytterligare ska kunna påverka delar av den svenska arbetsmarknadspolitiken såväl som socialpolitiken, skriver han i mejl till Dagens ETC.

– I de nuvarande tillgängliga dokumenten står det klart att EU redan från början står för långtgående detaljregleringar, något som i sin tur kommer att på området leda till omfattande lagstiftning på EU-nivå, fortsätter Johnny Skalin.

Överdriva farhågor

Ylva Johansson menar dock att oppositionspartiernas farhågor är överdrivna. Hon menar att medlemsländerna fortsatt kommer att ha makt över sin egen arbetsmarknadspolitik och socialpolitik. EU kommer exempelvis inte att kunna lagstifta bort den svenska kollektivavtalsmodellen med löner som sätts i förhandlingar mellan arbetsgivare och fack.

– Jag kommer att lyssna på oppositionen. Som jag har förstått har det funnits en rädsla bland partierna att det ska komma förslag om ny överstatlighet men nu gör det inte det. Så då hoppas jag att det finns utrymme för en dialog, sa Ylva Johansson på presskonferensen då förslaget presenterades.

Lika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden

Rätten till utbildning och livslångt lärande.

Jämställdhet mellan könen.

Lika förutsättningar oavsett exempelvis ursprung, religion, funktionshinder eller sexuell läggning.

Aktivt stöd för att hitta sysselsättning.

Rättvisa arbetsvillkor

Säker och anpassningsbar anställning.

Löner som garanterar en anständig levnadsstandard.

Information om anställningsvillkor och skydd vid uppsägning.

Dialog mellan arbetsmarknadens parter och att löntagare involveras i frågor som berör dem.

Balans i arbetslivet mellan jobb och fritid.

Hälsosamma, säkra och ändamålsenliga arbetsplatser.

Social trygghet och inkludering

Rätt till barnomsorg och skydd mot barnfattigdom.

Social trygghet.

Rätt till skälig arbetslöshetskassa.

Minimiinkomst.

Skäliga pensioner.

Tillgång till överkomlig, förebyggande och botande sjukvård av god kvalitet.

Inkluderande i samhället av personer med funktionsnedsättningar.

Rätten till långsiktig vård.

Stöd och boende till hemlösa.

Tillgång till grundläggande tjänster som vatten, renlighet och energi.

Social pelare

EU-kommissionens förslag till social pelare presenterades i slutet av april. Det ska nu vidare till unionens ministerråd för granskning och behandlas i Europaparlamentet. Kommissionen hoppats att rådet och parlamentet kan enas om den sociala pelaren innan årsskiftet.