Portugal.

2016-04-05 14:00
  • Människor protesterar i Lissabon mot förra regeringens nedskärningar under en 1 maj-tåg 2013. På banderollen står det på portugisiska: ”Trojkan skapar bara arbetslöshet”.  Bild: Francisco Seco/ AP
    Människor protesterar i Lissabon mot förra regeringens nedskärningar under en 1 maj-tåg 2013. På banderollen står det på portugisiska: ”Trojkan skapar bara arbetslöshet”.
  • Dagens ETC träffar Catarina Martins på en hennes kontor i Lissabon.  Bild: Gunnar Wesslén
    Dagens ETC träffar Catarina Martins på en hennes kontor i Lissabon.

En enad vänster i Portugal

I Portugal hände det som alla hade trott vara omöjligt: Hela vänstern enades och beslöt sig för att stödja en regering bildad av Socialistpartiet.

– Åtstramningarna hotade alla portugisers grundläggande rättigheter så vi var tvungna att agera, säger Catarina Martins, ledare för Bloco de Esquerda och en av arkitekterna bakom den nya politiken.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Vid valet förra hösten förlorade högerpartierna sin majoritet och om hela vänstern enades kring ett projekt skulle man kunna ta över regeringsmakten. Men det var få som trodde att det skulle kunna uppnås, inte minst på grund av att Socialistpartiet (PS) och Kommunistpartiet, (PCP) varit dödsfiender sedan lång tid tillbaka.

En av anledningarna var att efter Aprilrevolutionen i Portugal 1974, då fascismen störtades, organiserade sig högern bakom Socialistpartiet och dess ledare Mário Soares.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det du läser?
Swisha en peng till: 123 148 087 0


Catarina Martins är ledare för Bloco de Esquerda, vars politik ligger nära en kombination av Vänsterpartiet, Feministiskt Initiativ och Miljöpartiet, partiet är dock uttalat socialistiskt. Socialistparti, PS, ligger närmast den svenska socialdemokratin och Portugals kommunistparti är ett traditionellt kommunistparti, som länge betraktades som de sista gammelkommunisterna i Europa.

– För oss var det självklart att göra allt för att bryta nedskärningarna. Vänstern har alltid haft svårt att vara konkret när det gäller vad vi vill göra i dag för att förbättra tillvaron för arbetarna och de utsatta, säger Catarina Martins till Dagens ETC.

– Det som till slut gjorde att kommunistpartiet PCP anslöt sig till stödet av socialistpartiets regering var att de insåg att de skulle få skulden för att en högerregering skulle fortsätta att styra istället för en regering som vill bryta åtstramningarna. De ville inte vara ansvariga för detta.

Politiska uppoffringar

Men det blev hårda förhandlingar om innehållet i överenskommelsen. Bloco de Esquerda och kommunistpartiet fick släppa kraven på att Portugal skulle lämna Nato och respektera de överenskommelser med EU som gjorts av den tidigare högerregeringen.

Det gällde dessutom att Socialistpartiet skulle avstå från att samarbeta högerut och istället välja ett samarbete med Bloco de Esquerda och kommunisterna. Att vända sig till vänster blev enligt Catarina Martins tillslut nödvändigt för Socialistpartiet:

– När partiet analyserade valresultatet såg de att de hade förlorat 20 procent av sina väljare – och samtliga hade sökt sig vänsterut. Det fanns ingen flykt från Socialistpartiet högerut, så av självbevarelsedrift behövde man ett vänstersamarbete.

Omfattande nedskärningar

Men den budget som Socialistpartiet med stöd av Bloco de Esquerda, Kommunistpartiet, det Gröna partiet och Djur– och naturpartiet lagt fram och antagits av parlamentet är långt ifrån revolutionär.

– Men vi har för första gången på flera år lyckats bryta nedskärningarna. Vi kommer att kunna höja minimilönen och pensionerna efter att de minskat under lång tid och vi har satt stopp för fortsatta privatiseringar, säger Catarina Martins.

Högerregeringens nedskärningar har drabbat pensionärerna brutalt. I ett första paket halverades mångas pensioner och i ytterligare ett sparpaket halverades de igen. Nedskärningarna av lönerna har också slagit hårt liksom den utbredda arbetslösheten som följt i spåren av nedskärningarna.

”Ett svar till de arbetslösa”

Den nya budgeten blev därför den viktigaste politiska åtgärden för den nya regeringen och inte minst för Bloco de Esquerda. Catarina Martins gick ut mycket starkt för att försvara budgetförslaget:

– Vi ska hållas ansvariga för den nya budgeten därför att även om det är Socialistpartiets budget så har den blivit möjlig genom vårt stöd. Men vårt ansvar gäller inte en upprördhet i Bryssel eller arbetsgivarnas vrede över att minimilönerna höjs. Vårt ansvar gäller den miljon portugiser som är arbetslösa, den stora majoriteten utan stöd från staten. Det handlar om en miljon människor vars liv har satts på undantag genom felaktiga beslut grundade på en orättvis politik.

Catarina Martins berättar att regeringen nu inför förbättringar av arbetslöshetsbidrag, barnbidrag och socialt stöd.

– Vi är medvetna om att det är små förbättringar som inte tillräckligt ändrar livet för folk som redan saknar så mycket, men vi måste börja någonstans.

Läs vidare på nästa sida: EU – ”ett misslyckat projekt”

Catarina Martins

Är 42 år och från början skåde-spelerska och teaterregissör.  Hon har varit anställd av Bloco de Esquerda sedan november 2009 och utsågs till partiets språkrör 2012. Den övriga partiledningen under Catarina Martins består av Marisa Matias, 39, och Mariana Mortágua, 29.

Valresultatet i Portugal

Vid parlamentsvalen i Portugal 2015 gick högerpartierna Konservativa partiet (CDS) och Socialdemokraterna (PSD), som står långt till höger, kraftigt tillbaka. Socialistpartiet minskade också, medan Bloco Esquerda, som är en sammanslagning av kommunistiska och gröna organisationer, fördubblade sitt valresultat och koalitionen Kommunistpartiet och det Gröna partiet ökade. Det lilla Djur- och Naturpartiet fick ett mandat.

Högerkoalitionen Portugal Först som består av de två högerpartierna PSD och CDS fick 38,3 procent av rösterna, Socialistpartiet fick 32,31 procent, Bloco de Esquerda fick 10,19 procent, Den Demokratiska Enhetskoalitionen, som består av Kommunistpartiet och de Gröna fick 8,25 procent medan Djur- och Naturpartiet fick 1,36 procent. Högerkoalitionen fick 102 mandat, medan de övriga tillsammans fick 123.

Den konservative presidenten Anibal Cavaco Silva vägrade först ge uppdraget att bilda en ny regering till Socialistpartiet utan bad den gamla högerregeringen sitta kvar för att inte konfrontera Bryssel eller finansmarknaderna. Efter en omröstning i parlamentet fälldes dock högerregeringen och Socialistpartiet bildade regering med stöd av Bloco de Esquerda och Den Demokratiska Enhetskoalitionen.