Utrikes.

2020-03-19 09:45
Sjukhus i Italien. Bild: Mauro Scrobogna/AP/TT
Sjukhus i Italien.
Puffetikett
Dagens ETC

Coronastatistik från Italien: 99 procent av döda hade andra sjukdomar

Två tredjedelar av de avlidna var män, och medelåldern var 79,5 år. Det visar en studie som Italiens hälsomyndighet gjort på 355 dödsfall i sviterna av corona.

Italien är det land i Europa som drabbats hårdast av coronaviruset. Under onsdagen rapporterades 475 nya dödsoffer för Covid-19 i Italien, som nu kan räkna in totalt 2 978 dödsfall och 35 713 bekräftade smittade. 

Nu har den italienska hälsomyndigheten publicerat statistik över de döda patienterna. 

Undersökningen omfattar 2 003 avlidna, och i 355 fall har sjukdomshistoriken kartlagts. Av dessa fanns bara tre personer som inte hade någon tidigare underliggande sjukdom, vilket motsvarar 0,8 procent. 

En fjärdedel av fallen hade en tidigare sjukdom, ytterligare en fjärdedel hade två tidigare sjukdomar och nästan hälften (48,5 procent) hade tre eller fler underliggande sjukdomar. De vanligaste diagnoserna är högt blodtryck, som observerades i mer än 75 procent av fallen. 35,5 procent hade diabetes och 33 procent någon hjärtsjukdom. Vanligt var även sjukdomar som förmaksflimmer (24,5 procent), cancer under de senaste fem åren (20,3 procent), kronisk njursvikt (18,0 procent), Kol (13,2 procent) och stroke (9,6 procent). 

Medelåldern hos de 2 003 dödsoffren var 79,5 år. 

96,3 procent var över 60 år och bara 0,8 procent, 17 av 2 003, var under 50 år. 

Mer än två tredjedelar av de döda var män. 

Totalt i världen var drygt 218 000 personer bekräftade av Covid-19, och 8 809 dödsfall på torsdagsmorgonen. Samtidigt har över 84 000 personer bekräftats som tillfrisknade efter att ha smittats av viruset. 

Så här ser åldersfördelningen ut över de som dött i corona

Över 90 år: 9,9 procent.

80–89 år: 42,5 procent.
 
70–79 år: 35,2 procent.
 
60–69 år: 8,6 procent.
 
50–59 år: 2,8 procent.
 
40–49 år: 0,6 procent. 

30–39 år: 0,2 procent.