Kommentar. Johan Ehrenberg.

2020-05-16 09:07
Puffetikett
Dagens ETC

DI har valt fel sida – fortsätter förlora

Dagens Industri hanterar coronakrisen genom att i alla frågor föra fram kapitalägarnas linje. Det blir parodiskt. Och opinionen håller inte med.

Ibland är det ovanligt avslöjande vilka intressen medier företräder. Ingen är ju förvånad över att Dagens Industri envetet förespråkar kapitalägarnas intressen, men i coronakrisen har det blivit nästan parodiskt tydligt.

Tidningen vill ”öppna upp” innan samhället ens stängt, tidningen vill ge företag bidrag, inte lån, tidningen driver framför allt tesen att aktieägare måste få utdelning – trots stöd från medborgarna ska aktieägarna få ut allt det som planerats (över 150 miljarder kronor till ägare är idag bromsade utdelningar).

Att en ledarsida driver en enögd linje är ju inget märkligt, det kallas opinion, men att en hel tidning så tydligt driver ett intresse är något annat. När riksdagspartierna nu beslutat att kräva utdelningsstopp från bolag som tar emot coronabidragen, rapporterar tidningen genom att angripa pensionsjätten Alecta för att ”lägga sig i styrelsefrågor” då denna pensionsjätte (som alltså har hand om tjänstemäns fonderade pensionskapital) krävt stopp på utdelning i lastbilstillverkaren Volvo.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Det är ett ovanligt högt tonläge som handlar om att kapitalägare är rädda för att den nyliberala friheten för kapital nu ifrågasätts. Stats­ingripanden är farliga, hävdar ledarsidan, och snart kommer huvudfrågan gissningsvis vara att sänka a-kassor, införa karensdagar, minska stöd till fattiga och sänka bolagsskatter.

Hittills har tidningen förlorat opinionsstriden.

Den kommer höja tonläget.

Vill du veta hur kapital­ägarna med tyst lobbyism och offentliga angrepp försöker styra politiken finns det all anledning att läsa den rosa tidningen.

Finns på närmaste bibliotek.

Johan Ehrenberg
Johan Ehrenberg 

Grundade ETC 1976. Svarar gärna på frågor och skriver mest om ekonomi och politik. Och solceller. Men det är ju politik det med.

Mejl johan@etc.se

Twitter @JohanEhrenberg