Kultur & Nöje.

2018-11-05 07:56
– Först på 1980-talet etableras erotisk litteratur som en egen marknadsföringskategori. Det är också då som erotik som riktar sig till kvinnor blir mer synlig, säger Anna Hultman. Bild: Hasse Holmberg/TT
– Först på 1980-talet etableras erotisk litteratur som en egen marknadsföringskategori. Det är också då som erotik som riktar sig till kvinnor blir mer synlig, säger Anna Hultman.
Puffetikett
Dagens ETC

Två trender i litteraturen: Folkhemserotik och feminism

Den erotiska litteraturen har gått från omdiskuterad till accepterad genre. Men de skrivna sexskildringarna har samtidigt tagits över av kvinnorna, både som författare och läsare.

”I Sverige har vi en stark tradition av feministiskt självbiografiskt skrivande om sex”, säger Anna Hultman, som forskar om erotik i litteraturhistorien.

Erotiska skildringar har funnits i litteratur långt tillbaka i tiden. Det nya är hur det presenteras.

– Först på 1980-talet etableras erotisk litteratur som en egen marknadsföringskategori. Det är också då som erotik som riktar sig till kvinnor blir mer synlig. Utgivningen av erotik har sedan gått lite upp och ner. En uppgång var under slutet av 1980- och början av 90-talet, då det gavs ut minst fyra antologier med erotiska noveller, säger Anna Hultman, som skriver en avhandling om erotiska skildringar i svensk 1800- och 1900-talslitteratur.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

1500-tals pornografi

Texter som vi idag skulle klassa som pornografiska började dyka upp i Europa redan under 1500-talet, men det var först på 1800-talet som de första sedlighetsmålen dök upp i de svenska domstolarna.

– Innan dess var de rättsprocesser som hölls framför allt inriktade på andra bokrelaterade brott, som hädelse av antingen kyrkan eller kungen eller förtal, säger Anna Hultman.

Under 1960- och 70-talet blev den svenska lagstiftningen mer liberal när det gällde pornografi. Tidsmässigt sammanfaller det med när kvinnors självbiografiska texter om sexualitet började öka i antal.

– Det skrevs erotik av män även efter det, men det förlorade i politisk laddning och sågs inte som lika subversivt. Kvinnors erotiska skildringar hade däremot fortsatt en mer provokativ potential, säger Anna Hultman, som i sin forskning intresserar sig för gråzonen mellan det tillåtna och det otillåtna.

Politiskt laddade

I sitt avhandlingsarbete försöker hon urskilja specifika strömningar inom den svenska erotiska litteraturen, och har identifierat två huvudfåror. En är mer politiskt färgad medan den andra ser erotiken mer som en förädlande kraft. De två fårorna går ofta in i varandra.

Birgitta Stenberg och Kerstin Thorvall är exempel på kvinnliga författare vars självbiografiska skildringar utmanade gränser, och som var politiskt laddade.

– I Sverige har vi en stark tradition av feministiskt självbiografiskt skrivande om sex, som de två kan ses som en del av, säger Anna Hultman.

Till det svenska hör också en erotisk typ av litteratur som började dyka upp under 60-talet, med tanken att skapa god pornografi.

– Det finns en form av folkhemserotik, som ett mer kvalitativt alternativ till pornografin, säger Anna Hultman.

I takt med att kvinnorna har erövrat den erotiska genren, har också läsekretsen ändrats.

– Idag kan man se hur den erotiska litteraturen vänder sig mer mot en kvinnlig läsekrets, medan den mainstream-pornografiska filmen riktar sig mer till män, säger Anna Hultman.

Svenska kvinnor som skrivit om erotik

Anne Charlotte Leffler (1849–1892). Författare och dramatiker som 1883 vållade debatt med novellen ”Aurora Bunge”, som skildrar ett erotiskt möte mellan en man och en kvinna.

Agnes von Krusenstjerna (1894–1940). Hennes serie ”Tony växer upp”, ”Tonys läroår” och ”Tonys sista läroår”, som publicerades 1922–1926, om en ung överklassflickas uppväxt, beskrev sex på ett öppet sätt. Hennes andra romansserie, om fröknarna von Pahlen, innehöll både samlagsscener och inslag av incest. Den ledde till en omfattande och två år lång debatt kring etik, moral och litteratur.

Kerstin Thorvall (1925–2010). Debuterade som ungdomsförfattare men blev mest uppmärksammad med den självbiografiskt baserade ”Det mest förbjudna” 1976, om en kvinnas sexuella frigörelse.

Birgitta Stenberg (1932–2014). Skrev inom flera genrer, men har uppmärksammats mest för sina frispråkiga och självbiografiskt präglade böcker. Bland dem ”Kärlek i Europa” från 1981.