Serie.

2017-11-26 20:15

Lucassi om värdighet

”Det viktigaste är ju hur man framstår”