Sexspalt.

2015-11-23 19:00

”Knepigt med piller som ska öka kvinnors sexlust”

Varje vecka svarar sexologen Karina Bäckström på läsarfrågor om sex i Dagens ETC:s feministiska och hbtq-vänliga sexspalt.

Läs också tidigare sexspalter:

”Hur och när pratar man bäst med sitt barn om sex på ett normkritiskt sätt?”

”Varför kräver inte alla vettiga män ett vettigt p-medel?”

”Vad gör sexpillren egentligen med kroppen?”

”Jag tycker snippa låter så fånigt och tillgjort”

”Hur mycket styrs sexet av mannens utlösning?”

”Blir så ledsen. Vill ju inte sluta med sex!”

Fråga:

Jag tycker det känns knepigt med det här nya pillret som ska öka kvinnors sexlust. För mig som kvinna känns det som ett bakvänt sätt att hantera bristande lust. Hur ser du på detta? Skeptisk

Svar:

Hej Skeptisk! Jag håller helt med dig om att det känns lite bakvänt. Min uppfattning är att det allt som oftast varken finns ett bakomliggande medicinskt tillstånd eller är obegripligt varför lusten sjunkit. Jag träffar många som söker hjälp för så kallade lustproblem och hos de flesta finns orsaker till den sjunkande lusten som är lätta att begripa och hitta en förklaring till.

För det första behöver vi bredda vår syn på normal sexuell funktion. Det är mycket vanligt att lust varierar över tid. Det stora problemet, förutom samlagsnormen, är att vi har upphöjt den spontana lusten till ett normaltillstånd. Så är det icke! Sexlust är i allra högsta grad reaktiv, det vill säga att det krävs någon typ av aktivitet för att den ska komma igång. Att många kvinnor upplever minskad lust handlar troligen också om att det som anses vara riktigt/rätt sex inte är det mest effektiva sättet för en person med klitoris att få orgasm på. Dessvärre ses fortfarande det vaginala samlaget, med penis i vagina, som det optimala heterosexet. Att enbart genom vaginal penetration nå orgasm är det endast en liten andel personer med klitoris som gör, det vanligaste är att klitoris behöver mer direkt stimulering.

Jag tycker det är problematiskt att vi lägger så stort fokus på farmaka inom områden där råd, information och en förändrad sexuell praktik sannolikt skulle ge mycket bättre effekt. Flibanserin, som läkemedlet kallas, ger enligt Läkemedelsvärlden.se cirka åtta fler tillfredsställda sextillfällen på ett år. Detta är en väldigt liten effekt av en medicin som ska tas dagligen och som har en rad otrevliga bieffekter. Det som jag också reagerar på är varför detta preparat endast lanseras till kvinnor? Det finns en hel del män och andra personer som upplever och söker hjälp för problem med minskad lust men denna lansering fortsätter att osynliggöra detta och lustproblem befästs som ett kvinnoproblem.

Jag skulle förorda en mer jämställd fördelning av ansvar och hemarbete för att minska dubbelarbete, stress och trötthet hos kvinnor, förbättrad kunskap och praktik kring lust och klitorissex snarare än förskrivning av flibanserin eller liknande farmaka.

Har du också frågor om sex? Mejla på sexspalten@etc.se