Kultur & Nöje.

2019-11-08 15:43
Nina Hemmingsson och Raul Zurita är två av de medverkande på festivalen. I mitten Madeleine Grive. Den lite udda bilden på Zurita är från ett tillfälle när han läste poesi för en apa. Foto: TT/AP
Nina Hemmingsson och Raul Zurita är två av de medverkande på festivalen. I mitten Madeleine Grive. Den lite udda bilden på Zurita är från ett tillfälle när han läste poesi för en apa.
Puffetikett
Dagens ETC

Internationell poesifest med deltagare från flera länder

Med en kurdisk poet från Syrien och en från Chile kommer Stockholms Internationella Poesifestival i år att ha en scen som speglar omvärldens dagsaktuella konfliktområden. Temat för festivalen är ”Hitta hem” och som vanligt bjuder festivalen på en blandning där internationella storstjärnor möter unga och oetablerade svenska poeter.

Raúl Zurita, poet från Chile, gör sitt första svenska besök någonsin när han besöker festivalen.

– Han är en stark röst i Chile, där han som mycket ung var med och bildade en författargrupp som gjorde motstånd mot Pinochet, berättar Madeleine Grive, chefredaktör för 10-tal och arrangör för festivalen.

Magisk poesi

Raúl Zurita lämnade inte Chile under diktaturtiden, utan stannade för att kämpa emot, vilket ledde till att han fängslades och torterades. Idag bor han delvis i Italien, där han har rötter. Som poet är han en representant för den latinamerikanska litteratur som började växa fram i slutet av 80-talet.

– Det är en poesi som är magisk, expressiv och experimentell, säger Madeleine Grive.

Med bland de uppträdande i år finns också Golun Haji, kurdisk poet från Syrien, som också han speglar en pågående konflikt.

– När han bjöds in hade vi ju inte en aning om vad som skulle hända i Syrien, men det gör honom verkligt högaktuell, säger Madeleine Grive.

Golun Haji skriver om exilens villkor, om att bli uppryckt med rötterna och att tvingas byta miljöer.

Unga vill medverka

En annorlunda vinkel på temat Hitta hem kommer att framförs av transsexuella artisten och författaren Saga Becker.

– Att hitta hem är allmängiltigt, och kan också handla om att få känna sig hemmastad, säger Madeleine Grive.
Ett inslag i festivalen är AKT UNG. Arrangören fick i år in hundratals manus från unga poeter som ville medverka, och har från dem valt ut tolv deltagare.

Festivalen är internationell med deltagare från flera länder. Poeterna framför sina verk på originalspråken. Med på scen är också svenska skådespelare som tolkar verken på svenska samt att en engelskspråkig version visas på skärm. Utöver poesi innehåller festivalen performance, musikframträdanden och dans, där dikt och tolkning av dikt är gemensamma teman.

Fakta: Stockholm Poesifestival

Tid: 15-16 november

Plats: Konstakademien, Stockholm

Arrangör: Tidskriften 10-tal

Medverkande: Poeter från Chile, Syrien, Ryssland, Estland, Tjeckien, Zambia/England, USA och Danmark möter svenska författare, musiker, skådespelare och artister

Bland de svenska poeterna finns Nina Hemmingsson, Mona Monasar, Iman Muhammed och Slowgold (Amanda Werne).