5 frågor.

2018-11-09 13:15
  • Rebecka Bohlin är nyhetschef på Dagens ETC och en av författarna till boken ”Fem härskartekniker Femtio motståndsstrategier”. Bild: José Figueroa
    Rebecka Bohlin är nyhetschef på Dagens ETC och en av författarna till boken ”Fem härskartekniker Femtio motståndsstrategier”.
Puffetikett
Dagens ETC

”Härskartekniker? Enkla svar räcker långt”

Rebecka Bohlin

En av författarna till boken ”Fem härskartekniker Femtio motståndsstrategier”, som nu blir följetong i Dagens ETC.

Vad är härskartekniker?

– Härskartekniker är informell maktutövning som sparkar neråt. Vi skriver om fem typer av härskartekniker: Osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information, dubbelbestraffning och påförande av skuld och skam.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Begreppet härskartekniker myntades redan på 60-talet av den norska socialpsykologen Berit Ås. Hur stort är intresset idag?

– Intresset är massivt, bokens första upplaga sålde slut direkt. Sara Berg och jag, som skrivit boken tillsammans, får förfrågningar om att föreläsa och hålla workshops i ämnet hela tiden.

Vilka intresserar sig för härskartekniker och varför?

– Det finns en viss övervikt kvinnor bland de som intresserar sig för att förstå teorin om härskartekniker för att kunna använda motståndsstrategier. Det är ju från början en feministisk teori, som vi i vår bok breddar till ett mer så kallat intersektionellt förhållningssätt som betyder att vi inkluderar andra maktordningar än kön. Jag tror att intresset är så stort för att de allra flesta känner igen sig. Då är det en befriande känsla att få enkla teoretiska redskap för att analysera vad som sker och för att förändra.

Vilka tips ger ni för att göra motstånd mot härskartekniker?

– Våra 50 motståndsstrategier är över lag enkla. ”Svara enkelt” är ett exempel. När någon kränker dig genom en härskarteknik behöver du inte formulera ett fyndigt dräpande svar. ”Stopp! Sådär säger du inte till mig” räcker långt. Det handlar mycket om att skaffa sig en handlingsberedskap för att inte tystna i situationen och framför allt om att backa upp varandra. Ensam är inte stark. Dessutom gör vi kopplingar till arbetsrätten och kollektiva strategier.

Hur känns det att boken nu blir följetong?

– Det känns jättekul! Har man skrivit en bok vill man ju att den ska nå ut brett. Boken lämpar sig väldigt bra som följetong eftersom den har tydligt avgränsade avsnitt om varje härskarteknik som kan läsas helt fristånde från varandra.

Följetong startar i Dagens ETC på söndag

På söndag startar publiceringen av boken ”Fem härskartekniker Femtio motsåndsstrategier” som följetong i Dagens ETC.

Material från fem av bokens sju kapitel kommer att bearbetas till totalt 25 texter.

Serien kommer att finnas i Dagens ETC varje söndag och varje text kan läsas fristående.

”Fem härskartekniker Femtio motståndsstrategier” är skriven av Rebecka Bohlin, nyhetschef på Dagens ETC och Sara Berg, författare och dramapedagog.