Kultur & Nöje.

2018-09-05 18:59
Möten med människor som arbetar inom välfärden fick filosofen Jonna Bornemark att börja fundera kring vad kraven på att ständigt prestera sådant som går att mäta och dokumentera gör med oss som människor.  Bild: Roger Blombäck
Möten med människor som arbetar inom välfärden fick filosofen Jonna Bornemark att börja fundera kring vad kraven på att ständigt prestera sådant som går att mäta och dokumentera gör med oss som människor. 
Puffetikett
Dagens ETC

Filosof tar strid mot mätbarhetens tyranni

Vår tids plåga är att vi lever i mätbarhetens tidevarv, där allt ska kunna dokumenteras. Det menar filosofen Jonna Bornemark, som i sin nya bok gör upp med den pedanternas tyranni som hon anser att vi lever under. Till sin hjälp har hon tagit tre filosofer från renässansen.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

I boken ”Det omätbaras renässans, en uppgörelse med pedanternas världsherravälde” gör Jonna Bornemark upp med vår tids krav på ständig effektivitet.

– Med pedanten menar jag inte så mycket en specifik typ av person, utan mer något som vi alla kan ha inom oss. Det är idag dessutom något som i hög grad finns i samhället omkring oss, säger hon.


Det är allvar nu. Ge ett bidrag till ETC Stödfond för att säkra utgivningen av Sveriges enda rödgröna dagstidning. Använd ETC Varuhuset eller:
Swisha: 123 508 754 9
BG: 5372-9141  


Modernismens födelse

Intresset för hur omätbara kunskaper och förmågor har förlorat i värde fick Jonna Bornemark som lärare vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola, där personer som är yrkesverksamma inom offentlig verksamhet som sjukvård, socialtjänst och polis fortbildar sig. Genom dem fick hon en inblick i en värld som har kommit att styras av New public management, den metod för att organisera arbetslivet som kom från industrin och som idag genomsyrar även områden som vård och omsorg. Det har enligt henne lett till ett kontroll- och effektivitetssamhälle som få människor klarar att leva i.

Till sin hjälp tar Jonna Bornemark de tre renässansfilosoferna Nicholas Cusanus, Giordano Bruno och René Descartes, som levde och verkade under den tid då modernismen föddes. Den nya tidens synsätt byggde på tron att allt gick att begripa, och det är den inställningen som enligt Jonna Bornemark har fått ta makten över allt för mycket i vår tid.  Utifrån de gamla filosofernas begrepp ratio och intellectus analyserar hon vår värld, där viktiga men subtila mänskliga egenskaper har förlorat i värde. Bokens exempel är hämtade från den verklighet som eleverna på Södertörn verkar i.

– Äldrevården är ett område där det är synligt. Det som räknas när arbetet planeras är uppgifter som städning och dusch, som är sådant som går att kvantifiera och förvandla till staplar. Men punkten mänskliga möten finns inte med, säger hon.

Plats för icke-vetande

Jonna Bornemark har själv varit sjukskriven för utmattning under en period. Att det är ett växande och utbrett problem i dagens samhälle kopplar hon till kraven på effektivisering.

Har vi skapat ett samhälle där vi själva inte längre får plats?

– Ja, helt klart. Att försöka verka inom områden där det vi vet är bäst inte räknas, utan där kraven på kontroll och rationalisering styr, skapar ångest, säger hon.

Du skriver att det som har gått förlorat är respekten för icke-vetandet, med mjuka värden som erfarenhet och insikt och en öppenhet för att det finns frågor vi inte kan besvara. Finns det några områden där du tycker att icke-vetandet har en plats idag?

– Den finns fortfarande kvar inom kulturen och religionen, men även där är den satt under press. Inom den humanistiska forskningen smyger sig kraven på mätbarhet sig in. Inom religionen kan det leda till fundamentalism, säger hon.

Jonna Bornemark

Född: 1973.

Verksam som: Filosof. Disputerade 2010 avhandlingen Kunskapens gräns – gränsens vetande: en fenomenologisk undersökning av transcendens och kroppslighet. Är ­docent och lärare vid Södertörns högskola.

Aktuell med: Boken ”Det omätbaras renässans, en uppgörelse med pedanternas världsherravälde”, på Volante förlag.

Renässansfilosoferna

Nicholas Cusanus (1401–1464)

Giordano Bruno (1548–1600)

René Descartes (1596–1650)