Hoppa till innehållet

Nyheter

Rasmus Fleischer: Varningstext för svenska statens AI

Rasmus Fleischer
Bild: Shutterstock

ETC nyhetsmagasin

Allt omges av fina värdeord. AI Sweden ska skapa ”digital suveränitet” åt Sverige genom att minska beroendet av amerikanska AI-företag.

Det här är en nyheter.
Det är skribenten och inte ETC nyhetsmagasin som står för åsikten.

Utan nämnvärd offentlig debatt utvecklar Sverige en statlig AI. Förra månaden släpptes den generativa språkmodellen GPT-SW3: en motsvarighet till GPT-4 från OpenAI, fast denna gång särskilt tränad på nordiska språk. 

Att GPT-SW3 ”släpptes” betyder inte att den finns redo att chatta med på webben, så som man kan med ChatGPT. Däremot kan vem som helst tanka ner de stora datafilerna, fyllda med statistiska sannolikhetsberäkningar. Dessa filer kan visserligen användas för att sätta upp en chattrobot, men för sådant krävs rejält med datorkraft.

Målgruppen för GPT-SW3 är alltså inte den breda allmänheten, utan myndigheter och företag. Bakom projektet står AI Sweden, som i sig varken är en myndighet eller ett företag, utan en tidstypiskt fluffig hybrid. Pengarna kommer i huvudsak från staten, men därtill har AI Sweden otaliga ”partners” i företagsvärlden och särskilt starka band till Wallenbergsfären.

Härnäst kommer AI Sweden att bygga en AI-assistent till Sveriges offentliga sektor. En typisk uppgift kan bli att sammanfatta innehållet i stora mängder text, exempelvis en patients samlade journaler. 

Allt omges av fina värdeord. AI Sweden ska skapa ”digital suveränitet” åt Sverige genom att minska beroendet av amerikanska AI-företag. Vi ska få ”veta vilka grupper som är representerade” i träningsdatan, uppgav Computer Sweden i våras. Men när det sedan kom till kritan offentliggjordes knappast några detaljer om vad som ingår i träningsdatan. Vi vet att Kungliga biblioteket sagt nej till att lämna ut sina digitaliserade böcker och tidningar, bland annat med hänvisning till upphovsrätt. 

I stället har man kokat en soppa på Wikipedia, Fass, studentuppsatser, riksdagsmotioner, Flashbacktrådar med mera. AI Sweden uppger å ena sidan att man försökt undvika ”kontroversiellt material”, å andra sidan att man ”beslutat att inte filtrera” bland de datamassor som väl har hällts ner i tratten. Vilka etiska avvägningar som faktiskt görs får vi ingen inblick i.

Men den som idag vill ladda ner GPT-SW3 möts åtminstone av en varningstext: stereotyper, hatspråk, lögner och hallucinationer hör till vad vi kan vänta oss i de texter som genereras – allt enligt AI Sweden.

Ämnen i artikeln