Klimat.

2019-01-24 11:45
  • Den Svanen-märkta handtvålen från Coop Änglamark består huvudsakligen av palmolja.  Bild: Maria Holm
    Den Svanen-märkta handtvålen från Coop Änglamark består huvudsakligen av palmolja.
  • Fruktklasar som just har skurits ned från oljepalmerna.  Bild: Roland Johansson/TT
    Fruktklasar som just har skurits ned från oljepalmerna.
Puffetikett
Dagens ETC

Miljömärkta tvålar innehåller palmolja

Trots motstånd från miljö- och människorättsorganisationer skövlas regnskog fortsatt i en rasande takt för att ge plats åt palmoljeplantager. Svanenmärkta produkter, som exempelvis tvål, får ändå innehålla helt ocertifierad palmolja.

”Vi har i de fallen gjort bedömningen att palmoljan inte går att ersätta fullt ut”, säger Sara Bergman på Svanen.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

För några år sedan år sedan bedrev miljöorganisationen Greenpeace International en aktiv kampanj riktad mot världens stora palmoljeproducenter och deras storkunder för att hejda den katastrofala skövlingen av regnskog och torvmarker som industrin bär ansvaret för.

En uppföljning i höstas visar dock att industrin inte lever upp till sina åtaganden om hållbar palmoljeproduktion.

– Många företag, även svenska, gjorde starka utfästelser om att inte köpa palmolja odlad på skövlad mark, men har tyvärr inte uppfyllt sina löften. Så situationen ser fortsatt mörk ut, säger Erika Bjureby, palmoljeexpert på Greenpeace.

Många medvetna konsumenter väljer därför bort produkter som innehåller palmolja. Svenska miljöcertifieringar är inte lika konsekventa.

Nyligen uppstod en diskussion i en Facebook-grupp kring varför tvål som innehåller palmolja kan miljöcertifieras. Ett exempel är en Svanen-märkt handtvål från Coop Änglamark som huvudsakligen består av palmolja. Sara Bergman, kriteriechef på miljöcertifieringsorganet Svanen, förklarar att kraven skiljer sig åt mellan olika produktgrupper. Tvål tillhör gruppen Kosmetiska produkter.

– När det gäller kosmetiska produkter ställer vi krav på att företaget har en policy för hållbara råvaror, men det betyder inte att råvarorna, exempelvis palmolja, behöver vara certifierade på något sätt, säger Sara Bergman.

Kritiserad certifiering

2004 grundade palmoljebranschen en egen hållbarhetscertifiering, RSPO (Roundtable on Sustainable Palmoil), som ett svar på kritik från miljö- och människorättsorganisationer när det blev känt hur palmolja produceras.

Idag är omkring en femtedel av världens palmoljeproduktion hållbarhetscertifierad. Men miljöforskare och organisationer som Greenpeace har kunnat visa att RSPO-certifieringen fortfarande har stora brister. Certifierade företag skövlar regnskog och erbjuder lika dåliga arbetsvillkor som ocertifierade företag. RSPO tillåter också det giftiga bekämpningsmedlet parakvat som är förbjudet inom EU. Erika Bjureby på Greenpeace anser ändå att företag ska hålla fast vid certifieringen – men att de också själva måste ”göra sin hemläxa”.

– Vi säger inte att företagen ska droppa RSPO, däremot att de måste gå utöver RSPO och själva granska hela leverantörskedjan ända ner till plantagenivå, och säkerställa att palmoljan de använder inte är kopplad till regnskogsskövling. Palmolja som inte kan spåras är ofta kopplad till skogsskövling, säger Erika Bjureby.

En fråga om alternativ

Men miljömärkningen Svanen kräver inte ens att palmoljan i kosmetiska produkter, som exempelvis tvål, ska vara certifierad. På produkter i gruppen Rengöringsmedel, som bland annat omfattar handdiskmedel och allrengöringsmedel, ställs däremot krav på att palmoljan ska vara RSPO-certifierad.

Varför är kraven lägre på tvål?

– De kriterierna är äldre, då gjorde man nog bedömningen att certifieringssystemen inte gick att förlita sig på, säger Sara Bergman.

Kriterierna för kosmetiska produkter fastställdes i november 2016.

– I vårt remissförslag gick vi längre och krävde RSPO-certifierad palmolja. Men efter att ha behandlat samtliga remissvar lättade vi upp skrivningen, säger Sara Bergman.

Hon framhåller att det finns flera produktgrupper där Svanen helt förbjuder palmolja, som drivmedel och levande ljus. Att kraven är hårdare i produktgruppen rengöringsmedel än för kosmetiska produkter beror enligt Sara Bergman på att där finns det alternativ.

Det finns ju gott om tvål utan palmolja?

– Vi gjorde bedömningen, då i alla fall, att palmoljan inte går att ersätta fullt ut i exempelvis tvålar, säger Sara Bergman.

Naturskyddsföreningen jobbar för att påverka företag att ersätta ohållbar palmolja med vegetabiliska fetter som inte har lika negativ påverkan på miljön. Samtidigt tillåter organisationens miljömärkning Bra Miljöval palmolja i exempelvis tvålar. Men palmoljan måste vara RSPO-certifierad – enligt minst nivå 2 på RSPO:s 4-gradiga skala, där nivå 4 har de strängaste kraven.

Gradvis skärpning av kraven

Nivå 2 innebär att certifierad olja får blandas med ocertifierad olja i leverantörskedjan.

– Att vi ännu inte kräver nivå 4 beror på att det inte finns tillräckligt med nivå 4-certifierad palmolja på marknaden för att tillgodose den kemiska industrin, men vi hoppas öka efterfrågan på mer hållbar olja genom att gradvis skärpa kraven, säger Eva Eiderström, chef på avdelningen Handla miljövänligt på Naturskyddsföreningen.

– Med hårdare krav är det oklart om vi skulle få några miljömärkta kosmetiska produkter, som tvål. På sikt måste dock all ohållbart producerad olja bort, fortsätter Eva Eiderström.

Erika Bjureby på Greenpeace skulle gärna se att certifieringesorganen ställde högre krav på företagen för att skynda på utvecklingen mot mer hållbar produktion. Med den takt regnskogsskövlingen fortskrider finns det ingen tid att vänta på att RSPO ska börja fungera som utlovat, menar hon.

– Ett kriterium för miljöertifiering skulle kunna vara att företagen gör egna kontroller, utöver RSPO, som säkerställer att palmoljan de använder till sina produkter är ansvarsfullt producerad. Det skulle sända starka signaler, säger Erika Bjureby.

800dagar

Konsumenttips: Sätt press på företagen

Miljöorganisationen Greenpeace uppmanar inte företag och konsumenter att bojkotta all palmolja. De menar att palmolja kan vara ett bra alternativ till andra oljor så länge den produceras hållbart, och inte kan kopplas till regnskogsskövling eller kränkning av mänskliga rättigheter. Eftersom branschens egen RSPO-certifiering inte innebär någon garanti uppmanas konsumenter att ställa frågor till företagen, på deras facebook-sidor, till kundtjänsterna.

Fråga företagen var och hur palmoljan de använder produceras och hur de kontrollerar ursprunget ner på plantagenivå. Nöj dig inte med svaret att oljan är RSPO-certifierad. Vilka bevis har företagen på att oljan inte är odlad på skövlad mark eller under socialt oacceptabla förhållanden? Palmolja som inte kan spåras är ofta kopplad till skogsskövling.

Om du är osäker på var palmoljan kommer ifrån – välj produkter utan palmolja.

Palmolja

Palmoljan utvinns ur oljepalmer, som odlas på stora plantager. Odlingarna finns framförallt i Indonesien och Malaysia. För att bereda plats för produktionen skövlas regnskog och våtmarker i katastrofal omfattning.

Konsumtion av palmolja fortsätter att öka över hela världen, inte minst i Kina och Indien, men också i Europa. 51 procent av all importerad palmolja i EU används till att framställa biodiesel.

Palmolja används i väldigt många olika produkter. Nästan hälften av alla livsmedelsprodukter innehåller palmolja, särskilt snacks, godis, choklad och färdigrätter. Men också exempelvis tvålar, rengöringsprodukter, hudkrämer, levande ljus och kosmetika.

Endast 2 procent av all palmolja som produceras idag är ekologisk.