Klimat.

2020-06-27 12:11
Vindkraft är en viktig del i klimatplanen. Foto: Erik Johansen/TT/NTB
Vindkraft är en viktig del i klimatplanen.
Puffetikett
Dagens ETC

Både ris och ros till Danmarks klimatplan

Åsikterna går delvis isär om den klimatplan som Danmarks parlament klubbade i veckan. Greenpeace är optimistiskt medan chefen för 92-gruppen anser att det är ”för lite och för sent”.

Efter nattliga förhandlingar meddelade det danska folketinget i måndags att regeringens klimatavtal klubbats igenom. Med dess hjälp ska Danmark nu minska sina utsläpp av växthusgaser med 70 procent jämfört med 1990 års nivåer.

– Jag är optimistisk och tror att det mycket väl kan gå vägen. Det finns åtminstone inga politiska eller ekonomiska hinder för att nå målet. Det enda som nu kan hända är att politikerna inte tar sitt ansvar, säger Helena Hagel, klimat- och miljöpolitisk talesperson för Greenpeace Danmark.

Bred majoritet

Att hon höjer ett varningens finger angående politikernas ansvarskänsla kan tyckas märkligt med tanke på att klimatavtalet röstades igenom med bred majoritet – nio av tio partier i folketinget röstade för det. Men samtidigt återstår en hel del förhandlingar innan allt är på plats för att Danmarks löften enligt Parisavtalet ska bli verklighet.

Bland de konkreta förslagen i klimatplanen finns två energiöar för vindkraft, utfasning av fossila bränslen för uppvärmning, utbyggnad av solcells- och vindkraftsanläggningar samt anslag till grön forskning.

Bland det som återstår att förhandla om finns exakt var det ska börja skäras avseende utsläpp.

– Det politikerna fortfarande kan bli oeniga om är var de ska hitta reduktionerna. Efter sommaren ska det förhandlas om transport- och jordbrukssektorn, och företrädare för de senare säger att det kommer att bli svårt att sänka utsläppen mer och de vill därför att djurhållning ska undantas från reduktionsmålet. Men om vi ska lyckas sänka utsläppen kommer det att krävas uppoffringar. Det kommer inte att gå annars, säger Helena Hagel.

Skatt på koldioxid

Ännu ett frågetecken som förväntas rätas ut efter sommaren är storleken på en koldioxidskatt, som idag ligger på 170 danska kronor per ton koldioxid. Helena Hagel:

– Nästan alla partier är med på att det behövs en koldioxidskatt, även de mest liberala. Och om vi ska nå 2030-målet bör koldioxidskatten höjas till 1 500 danska kronor per ton koldioxid, har Danska rådet för klimatförändringarna räknat ut.

Men alla är inte lika optimistiska som Greenpeace. En av kritikerna är Troels Dam Christensen, chef för danska 92-gruppen, en sammanslutning av danska miljö- och klimatorganisationer. Bakgrunden är att Danmark måste reducera sina utsläpp med 20 miljoner ton koldioxid fram till år 2030, men de förslag som hittills spikats räcker bara till att sänka utsläppen med 3,4 miljoner ton koldioxid.

I en kommentar till den danska klimatplanen skriver han därför ”det är för lite och för sent”, och lägger till att han ett år efter det så kallade klimatvalet hade förväntat sig ett mer ambitiöst drag från regeringen:

”Även om interimsåtgärderna generellt sett är positiva, måste mycket mer göras – och inte minst måste en mer omfattande plan levereras för hur vi uppnår den övergripande klimathandlingsplanen och de 70 procenten.”