Klimat.

2020-10-21 09:20
Av Madagaskars 107 lemurarter är 103 listade som starkt hotade. Återställda livsmiljöer skulle öka deras chanser att överleva.  Bild: Shutterstock
Av Madagaskars 107 lemurarter är 103 listade som starkt hotade. Återställda livsmiljöer skulle öka deras chanser att överleva.
Puffetikett
Dagens ETC

Återställda ekosystem räddar både klimat och hotade arter

Det räcker att återställa runt en tredjedel av världens ekosystem för att hejda både klimatkrisen och det sjätte massutdöendet. Det visar en ny studie som pekar ut precis vilka ekosystem som kan räddas till låg kostnad och ge största möjliga nytta.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Att återställa 30 procent särskilt betydelsefulla ekosystem och skydda de naturliga ekosystem som finns kvar skulle rädda mer än 70 procent av världens landlevande däggdjursarter, groddjur och fåglar som idag hotas av utrotning. Åtgärderna skulle samtidigt minska mängden koldioxid i atmosfären med mer än 465 miljarder ton. Det motsvarar ungefär hälften av de växthusgasutsläpp som ansamlats i atmosfären de senaste tvåhundra åren. Det visar en ny studie utförd av ett trettiotal forskare från 12 olika länder.

Forskarna har undersökt vilka ekosystem, som ödelagts till förmån för jordbruk, som kan och borde återställas för att till en låg kostnad ge största möjliga nytta för klimatet och den biologiska mångfalden – utan negativ inverkan på livsmedelsförsörjningen.

Forskarna har utvärderat både skogar, gräs- och buskmarker, våtmarker och ekosystem i regnfattiga områden.

– Tidigare forskning har betonat återställande av skogar och trädplantering, ibland på bekostnad av gräsmarker eller andra ekosystem. Vår forskning visar att även om det är viktigt att återställa skogar för att mildra den globala uppvärmningen och skydda den biologiska mångfalden, har även andra ekosystem en enormt viktigt roll att spela, säger Bernardo B. N. Strassburg, huvudförfattare till studien.

En miljon hotade arter

Den nya studien bygger på förra årets FN-rapport som varnar för att vi är på väg att förlora en miljon arter under kommande decennier, och fastslår att ­världen misslyckats att nå målen om biologisk mångfald 2020, inklusive målet att återställa 15 procent av världens förstörda ekosystem.

FN:s konvention om biologisk mångfald (CBD) håller just nu på att omförhandlas. Nya mål för konventionen skulle ha beslutats på FN:s konferens om biologisk mångfald, COP15 i Kina, nu i oktober, men mötet har skjutits på framtiden till följd av pandemin.

Den nya studien ska bidra till diskussionen om de nya skärpta målen i mångfalds­konventionen.

800dagar

Hälften av jordbruksmarken kan återställas

I den nya studien ”Global priority areas for ecosystem restoration” utvärderar forskarna 2 870 miljoner hektar landbaserade ekosystem på alla kontinenter, vilka har omvandlats till jordbruksmark.

Av dessa var 54 procent ursprungligen skogar, 25 procent gräsmarker, 14 procent buskmarker, 4 procent mycket torra marker och 2 procent våtmarker.

Markerna utvärderades sedan utifrån de tre målen om djurens livsmiljöer, koldioxidlagring och kostnadseffektivitet.

Enligt studien kan 55 procent, eller 1 578 miljoner hektar, jordbruksmark återställas utan skada för livsmedelsförsörjningen. Detta kan uppnås genom en hållbar intensifiering av produktionen samt en minskning av matsvinnet och mindre utsläppstunga livsmedel som kött och ost.

Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature.