Hoppa till innehållet

Från hopp till handling

Från hopp till handling

Dagens ETC.

Så ska alla ETC-läsare bli klimatneutrala.

Ett år till har gått och det är dags att sammanfatta ­utvecklingen för ETC samlade klimatprogram, det vi kallar ”Från hopp till handling”.

Målet är ju enkelt. Tillsammans med våra läsare ska vi göra oss klimatneutrala, det vill säga minska utsläpp motsvarande de utsläpp som vi svenskar i snitt skapar. Det här målet uppnår vi genom stora investeringar och produkter som minskar utsläppen, men också genom ­förändringar i de val vi gör.

Varje år redovisar vi vad vi gjort och hur långt vi har kvar.

Målet ska ju vara nått 2029. Det är då vi enligt FN:s klimatpanel, IPCC, måste ha halverat våra utsläpp för att kunna fortsätta leva i en värld som begränsat ­temperaturökningen till 1,5 grader. 

Förra året gällde var det 40 000 personer som projektet handlade om. Men ETC växer. Idag är det 60 000 som ­prenumererar, sparar, får vår el, går utbildning, ­odlar med oss, handlar hos oss eller reser med oss. Det ­betyder att vi måste öka takten, vi måste göra mer. På följande sidor ser du de projekt som är klara (och som nu tickar minskade utsläpp) och de vi jobbar på och de nya vi vill starta. Det är inte säkert att vi hinner allt under 2023 men vi ska försöka.

I grunden handlar allt om några enkla insatser.

En viktig detalj är att vi är betydligt hårdare när vi räknar utsläpp än den normala ”hållbarhetsekvationen” som företag och rörelser gör. Vi accepterar inte bioenergi som klimatneutralt och räknar inte papper som en klimatneutral produkt. Detta då alla kortlivade träprodukter bränns inom bara några år och då skapar ökade utsläpp i den tidsram vi har.

Vi räknar också digitala utsläpp strängare än
andra då vi bara räknar Bra Miljöval märkt el som
klimatvänlig.

I grunden handlar allt om några enkla insatser. ­Energi förstås. För våra hus, för våra maskiner, för våra transporter. Odling utan utsläpp. Avfallsomvandling utan utsläpp. Ökad kolinlagring i skog och mark. 

Men allt handlar också om att öka vår medvetenhet och tillsammans ta fram lösningar som kan spridas vidare.

Hur det gått?

Jo, det har gått bra.

Tillräckligt bra?

Nej, men det nejet betyder bara att det måste gå bättre.

Saker vi redan gjort!

DIGITAL PLATTFORM

DAGENS ETC MED ETC.se: Vi har ökat vår digitala satsning så att 500 000 personer läser oss digitalt varje månad. ­Antalet webbplatser är stadigt växande och vår marknadsföring blir allt mer digital för allt vi gör.

Minskad koldioxid per år (ton): 17 500

SOLEL ÅT ALLA

PÅ TAKEN!: ETC har idag 900 solcellsanläggningar ihop med läsare runtom i landet. Solceller sparar 0,7 ton koldioxid per 1000 kWh el. Solcellerna motar bort fossil energi i det nordeuropeiska elnätet helt enkelt. Total produktion 9 GWh.

Minskad koldioxid per år (ton): 6 300 

I VÅRA SOLPARKER: Katrineholm, Hultsfred. Vi har hittills byggt solcellsparker på 8 MW. Det är bara början, vårt stora problem är elnätsbolagen som inte kopplar in snabbt nog. 2022 producerade vi 7 GWh.

Minskad koldioxid per år (ton): 5 600

ETC serverhall

I VÅR SERVERHALL: Jo, det är en helt soldriven serverhall i motsats till Amazon och de flesta andra du ­surfar ner i. Snittanvändningen är 1 h per år för alla vilket blir 500 000 timmar ren surf. Surf hos fulservrar ger utsläpp på 820 gram/timme. Vi sparar istället 410 ton.

Minskad koldioxid per år (ton): 410

I VÅRA HYRESHUS: Våra hyreshus drivs helt av solel. De boende skyddas dessutom mot elprischockerna, vilket sparar stora pengar. Men i minskade utsläpp är det 105 ton per år. Vi har idag fem hus klara!

Minskad koldioxid per år (ton): 525

ETC torp

PÅ VÅRA TORP: Vi har börjat bygga ETC Torp runt landet. Just nu är tre klara. De producerar vardera runt 15 MWh.

Minskad koldioxid per år (ton): 31

ETC MOBIL: Alla som surfar med ETC mobil investerar samtidigt i ny ren solel. 2022 blev det totalt 54 ton minskade utsläpp.

Minskad koldioxid per år (ton): 54

KOLLAGRING FÖR FRAMTIDEN

I VÅRA HUS: Våra hyreshus i trä lagrar koldioxid i motsats till betonghus som skapar ­utsläpp. Hela 586 ton koldioxid per hus. Observera att koldioxid-lagringen gäller en gång per hus, inte varje år. Våra torp lagrar omkring 50 ton per hus.

Minskad koldioxid per år (ton):3 080

Biokol

BIOKOL I VÅR JORD: Biokol lagrar 3 ton koldioxid per ton biokol. TOTALT gjorde vi 160 ton dvs en lagring med 480 ton.

Minskad koldioxid per år (ton): 480

BÄTTRE TRAFIK

Delade elbilar: Det blev en succé med delad elbil i våra hyreshus. Det innebar 4000 mil sparade utsläpp. Dessutom har några av våra hyresgäster sålt sin dieselbil (3 st). Jämfört med fossiltrafik sparar vi här 8 ton. Men ETC har 7 elbilar till. Total besparing 36 ton.

Minskad koldioxid per år (ton): 36

Elbilsladdare: Nu har vi totalt 11 elbilsladdare helt drivna av solen. De laddar publikt med ­omkring 4 500 kWh var förutom snabbladdaren som kommer upp till 50 000 kWh. 95 MWh solel sparar 66,5 ton.

Minskad koldioxid per år (ton): 65

Åk mera tåg i Europa: ETC Tåg blev en succé. 1 000 biljetter såldes under 2022 och människor har rest 200 000 mil. Det betyder en enorm utsläppsmiskning jämfört med flyg. Tillsammans har resorna inneburit ungefär 900 ton mindre utsläpp.

Minskad koldioxid per år (ton): 900

Cykla mera: Våra ETC-medlemmar cyklar mycket. Tyvär har vi ingen statistik så vi vill inte visa någon siffra än. Men vi ska undersöka antalet cyklade kilometer per år!

RÄDDA MATJORDEN

ETC Jordkraft:Vi producerar ren växtnäring utan metanutsläpp och pyralider. Vi producerade 24 000 liter år 2022. För att hjälpa matjorden blandar vi in biokolen ovan.

Minskad koldioxid per år (ton): 6 100

ETC el: Våra 8000 elkunder är motorn i energiomställningen. Varje månad ger de gåvor motsvarande 20 000 W solceller som sätts upp i parker. Vi är stolta över märket Bra MIljöval som gör att vi bromsar utsläpp till våra kunder med ca 0,3 ton per elkund förutom våra solceller.

Minskad koldioxid per år (ton): 2 400

Total besparing: 43 500

Målet är alltså en besparing på 420 000 ton koldioxid/år på tio års satsningar.

Per person: 0,72

Målet är 7 ton. 

På lite drygt ett år har vi nått 10% av målet. (Vi räknar bort pandemiåret.) Det är bra men inte tillräckligt. Så låt oss titta framåt...

Vi vet att ETC:s medlemmar har lägre utsläpp än ­svenskar i snitt. Vi flyger mindre, många har bytt till hållbar mat, vi har större andel elbilar än andra ­grupper, vi cyklar mer till jobbet och sparar och investerar i klimatprojekt.

Många jobbar med att minska både sin elkonsumtion och annan konsumtion.

Men samtidigt har vi kvar stora utsläpp från boende, semestrar, investeringar som vårt pensionskapital skapar och genom ohållbara alternativ i butiker eller på arbetet.

 Därför räknar vi med att vi har 7 ton i utsläpp per ­person och år att minska.

 Det betyder att utsläpp ska minska för 60 000 personer med totalt 420 000 ton per år. Svettigt!

 Då blir åtgärderna de här.

Saker vi kan göra 2023!

DIGITAL PLATTFORM

DAGENS ETC MED ETC.se: ETC.se kan öka läsekretsen till 700 000 i månaden. Och tidningarna öka digitala ­prenumerationer  med en tredjedel. När vi når 33 000 digitala prenumeranter så ökar vi klimatnyttan rejält.

Minskad koldioxid per år (ton): 23 300

MER SOL

SOLPARKER: Tre nya solparker byggs. Solpark 1 i Hultsfred byggs klar till 10 MW. Park 2 söder om Hultsfred börjar byggas. (Målet är 12 MW.) En ny park på Öland byggs på 2 MW. Katrineholm byggs ut med 1 MW. Totalt har vi då 26 MW och en produktion på 26 GWh.

Minskad koldioxid per år (ton): 18 200

PÅ TAKEN!: Med ETC:s läsare får vi upp yterligare 400 anläggningar och ökar produktionen till 13 GWh. 

Minskad koldioxid per år (ton): 9 100  

I VÅR SERVERHALL: Vi storsatsar på nya batterilösningar som gör att vi kan köra solelen ännu längre. Det här fördubblar klimatnyttan till 610 ton.

Minskad koldioxid per år (ton): 610

STORBYGGE I MALMÖ: Vårt stora hyreshus i Malmö är en rejäl energiutmaning där vi får ännu större utsläppsminskning. Vi bygger med halm i innerväggar, kork under huset och djupborrar fram varmt vatten så huset värms av geoenergi. Vi dubblar då klimatnyttan.

Minskad koldioxid per år (ton):1 050

PÅ VÅRA TORP: ETC Torp kan bygga 20 hus,som vi kallar Stora Torp och Lilla Torp, under året. Det blir en fin kolsänka och en virtuell solcellspark då husen gör mer el än de använder. 

Minskad koldioxid per år (ton): 231

ETC mobil

ETC MOBIL: Dubblar vi antalat mobilabonnemang så dubblar vi klimatnyttan!

Minskad koldioxid per år (ton): 108

KOLLAGRING FÖR FRAMTIDEN

I VÅRA HUS: Med Malmö-huset och Torp når vi en ny kollagring på runt 2 000 ton koldioxid.

Minskad koldioxid per år (ton): 2 000

BIOKOL I VÅR JORD: Vi vill bygga en ugn till och därmed dubbla klimatnyttan.

Minskad koldioxid per år (ton): 960

BÄTTRE TRAFIK

Delade elbilar: Här växer vi efter behov. Gissningsvis dubblas antalet bilar under året.

Minskad koldioxid per år (ton): 72

Elbilsladdare: Nu vill vi starta FOLKETS LADDARE där alla som har ETC el får hjälp med laddare hemma hos sig som också kan vara publik (och ge intäkt). Kan vi få upp 1000 soldrivna laddare runt landet gör vi rejäl klimatnytta. 

Minskad koldioxid per år (ton): 7 000

Åk ännu mera tåg i Europa: Ja, det blir en semester även i år. Dubblar vi tågresandet från 2022 blir det dessutom ett renare Europa.

Minskad koldioxid per år (ton): 1 800

Cykla ännu mera: Vi går ut i läsarenkät och frågar efter statistiken. Sen kräver vi avdrag för arbetsresor av riksdagen med det fordon som cykeln är.

RÄDDA MATJORDEN

ETC Jordkraft: 2023 hoppas vi introducera det här i alla våra hyreshus och i ­kommersiella butiker och avfallsuppsamlare. Tillsammans kan vi ändra avfallssveriges utsläppsfeber.

Minskad koldioxid per år (ton):20 000

ETC el: Vi behöver bli många fler för att få ökad fart på omställningen. Men mycket nytt ska också hända. Vi fortsätter med fast pris på solel för de som investerar. Vi börjar med frekvenshandel och hjälper alla kunder som är med att få betalt för att man balanserar elnäten. Vi hjälper alla att minska elkonsumtionen genom smartare styrning av värme och konsumtion via vår app.

Minskad koldioxid per år (ton): 20 000

Total besparing: 104 431

Målet är alltså en besparing 420 000 ton koldioxid/år

Per person: 1,74

Målet är 7 ton. 

Vi behöver denna dubblering av utsläppsminskningarna för att komma i takt med målet. Och visst är det möjligt. Att nå 25 procent på drygt tre år vore bra. Sen blir det billigare och billigare ju mer vi bygger och ­skapar. (Starta saker är alltid dyrare än att bygga ut dem.)

VAD KOSTAR DET?

Hittills har våra samlade klimat­investeringar och ­omställningsavgifter handlat om 389 miljoner kronor. Det är ju en fantastisk summa. För att klara 2023 behöver vi satsa ytterligare 90 miljoner varav 50 går till husbyggen och resten till mer solel ochverksamheter kring det.

Det är stora pengar men ­genom de här klimat­satsningarna har ETC Bygg, ETC Sol, ETC el, ETC Odla och ETC ­media ­tillsammans ett värde
på mer än så. Bara våra fem färdiga hyreshus är värde över 200 miljoner kronor.

De stora investeringspengarna kommer från våra mest aktiva läsare, totalt är det 3 200 som sparar i husen och solcellerna. Det betyder att om man räknar om de utsläppsminskningar vi ­redan gjort bara på dessa aktiva, ja då har de redan överträffat målet. Den totala utsläppsminskningen per person blir faktiskt 13 ton koldioxid-ekvivalenter. Snacka om klimathjältar!

SÅ VAD KAN DU GÖRA?

Jag vet ingen annan tidning eller annat företag som gör så här med sina följare. Men poängen är att ETC kan inget göra själv, det är bara ETC:s läsare som kan agera och först då kan vi tillsammans göra nytta.

 Så vad kan man göra själv, förutom att minska sina utsläpp genom envetet gnetande?

 Vi har tagit fram dessa ETC-projekt, alla de här initiativen för att hjälpa dig hjälpa oss göra
klimatnytta. Det är rätt enkla saker.

• Byt till ETC el, motorn i vår omställning och den verksamhet som kommer hjälpa flest att hantera den nödvändiga övergången till ren energi. Det är inte en slump att vi bara har Bra Miljöval el och att vi lägger allt eventuellt överskott i nya solceller. Se etcel.se

• Prata renare, surfa renare genom att ha ETC mobil som ditt mobilabonnemang. Det enda abonnemanget överhuvudtaget som uppfyller Bra Mljövals regler! Läs på etcmobil.se

• Spara klokare genom att spara direkt i våra hyreshus eller i våra solcellsparker. Du hittar all info på spara.etc.se

• Och när du gör det där du inte vill göra, men måste, så använd etcklimat.se. Du kan inte kompensera bort utsläpp men du kan investera så utsläppen totalt minskar motsvarande exempelvis din resa.

• Och kan du så ge gärna bort en digital prenumeration på den här tidningen. Ju fler vi blir som läser, desto lättare blir det också att bekämpa utsläppen. Både genom att avslöja förstörarnas agerande och genom att göra motsatsen själv.

• Så var läser man det? Kanske i sin mobil sittande på ett tåg mot Medelhavet, med resan fixad via ETCtag.se

Tack för att du läst.

Har du frågor eller förslag på sånt vi kan göra utöver detta så mejla mig direkt.

Ämnen i artikeln