Fråga Johan.

2015-10-11 13:00

Varför har elpriserna sjunkit så mycket?

Hej. Jag har följt dig ända sen du började för länge sen och intresserat mig extra mycket för detta med solenergi och individers elmakt med ren el. När du började med det så skrev du att dåtidens solceller skulle betala sig genom de kraftiga prisökningar som kommer på el. Men så har det ju inte blivit. Elen är billigare än någonsin. Vad har hänt? Else Marie

Elpriserna steg i snabb takt (mer än andra saker) när avregleringen slog till fullt ut 2001. Snittet var över 7 procents prisökning per år.

Men så vände det. 

Orsaken är faktiskt politisk i grunden.

För samtidigt som förnybart börjat byggas ut över hela Europa och samtidigt som elanvändningen sjunkit (genom effektivisering av motorer, värmesystem, Led-lampor och isolering av hus med mera ...) så har de stora bolagen fått tokelda med kol, kärnkraft och delvis gas. (Fast gaskraft har minskat då den är dyrare än kol).

Det har inte lagts några restriktioner på de stora bolagens elproduktionsanläggningar, man har fått köra på fullt ut, dygnet runt och i början kunde man exportera till bra priser, men till slut har det helt enkelt blivit överproduktion av el.

Det här är ju helt onödigt. Vind och sol och annan förnybar elproduktion har ökat, men den gamla smutsiga har inte fasats ut.

Resultatet blir låga elpriser.

Kanske det fanns en baktanke från energikartellerna att kunna bromsa förnybart genom att pressa ner priserna, men det har inte fungerat. Sol växer hela tiden, vind har lite svårare i Sverige men biokraft växer. (Den används ju både till värme och el).

Nu stoppas kolkraftverk som läggs ner i Tyskland och nu stoppas kärnkraftverk i Sverige. (Stackars Finland med sitt jättekärnkraftsprojekt, det kommer att bli megadyrt). Men det stoppas inte genom politisk utfasning utan genom att de helt enkelt inte är lönsamma. Svensk kärnkraft producerar för runt 35 öre per kWh medan elpriset är mellan 10 och 20 öre ... Det är klart att det är huvudorsaken till att Ringhals och Oskarshamn läggs ner. (Forsmarks framtid beror på om Vattenfall får till höjda elpriser i Sverige).

Förnybart konkurrerar ut kol och kärnkraft eftersom den jobbar enligt ”nära noll i marginalkostnad”. När vinden blåser eller solen skiner så kostar det inget att producera el. Hela kostnaden är redan tagen vid installationen.

Fossil energi, liksom kärnkraft, har en ständig kostnad med råvaror som ska brännas för att skapa elen. Det blir alltså höga marginalkostnader. Det är möjligt att stängda kärnkraftverk kan höja elpriset ett tag i Sverige, men inte i längden. Ju mer förnybart, desto lägre elpriser på sikt. Om vi vill.

I princip skulle världen kunna ha gratis el till alla människor om man gemensamt satte upp miljarder solcellspaneler, miljoner snurror och lagrade i vattenkraft som reserv. Kostnaderna att driva dessa är löjligt låga.

Men de investeringarna måste ju vara offentliga (bara stater kan göra investeringar som sen inte ska ge vinst varje år till en ägare, utan ge vinst till samhället som helhet). Och det finns ingen politik för gemensam el till alla.

Det är därför vi istället fått rörelser för egen el över hela världen. Rörelser, som med framförallt solceller, förändrar energimakten så att den flyttas till de många små ägarna, bort från storkartellerna.

I bästa fall kan det förändra politiken också.

Men ännu är det långt kvar dit.

Energimarknaden är dock en lurig låtsasmarknad på många sätt. De svenska energibolagen kompenserar sig nu för elprisfallet genom att kraftigt höja elnätsavgifterna. Det kostar idag dubbelt så mycket att överföra el hem till dig, jämfört med för tio år sen. Det är samma bolag som äger kärnkraften som elnäten så logiken är ju uppenbar.

För dig som enskild har elpriset gått ner kanske 20 öre, men elnätet har samtidigt gått upp åtminstone 10 öre.

Det här gör att kalkylen för solcellerna faktiskt blivit precis som jag skrev för några år sen. (Sen har ju prisfallet på solceller hjälpt till mycket). Med en solcellspanel hemma innebär det att man resten av livet har ett elpris på 25 öre per kWh.

Ingen köpt el kan konkurrera med det.

En anläggning betalar sig på mellan sju och tio år och sedan är det gratis el livet ut.

Kommer elpriserna stiga? Nej, ingen ”expert” tror det. Inte så som världsekonomin ser ut. Man säger ”inte på fem år”.

Själv tycker jag att elen är för billig som det är idag. Vill vi skynda på förnybart och energieffektiviseringen är ett högre pris bättre. Men det kräver politiska beslut som helt enkelt fasar ut fossil energi i takt med att förnybar sätts in.

PRENUMERERA PÅ ETC HELG

Den här artikeln kommer från veckans ETC Helg.
Vill du prenumerera för under 16 kronor numret?
Här kan du teckna en prenumeration.