Brott.

2015-10-05 17:00
Bild: Vilhelm Stokstad/TT

Våld mot kvinnor – ett vanligt brott bland poliser

Att poliser åtalas för kvinnomisshandel är inte ovanligt, visar siffror från myndighetens personalansvarsnämnd. Magnus Lindgren vid stiftelsen Tryggare Sverige ser det som djupt problematiskt att dömda får jobba kvar som poliser.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per månad

Från

39 kr

Beställ här!

Beställ senast söndag 24 okt så får du en hel månad för bara 39 kr.

Betala per år

Från

1500 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per år. Avsluta när du vill.

Läs också: Dom mot polis som slog sin fru får stark kritik

En granskning som Dagens Nyheter genomförde 2009 visade att kvinnomisshandel var det allra vanligaste brottet bland poliser utanför tjänsten. Tidningen gick igenom alla ärenden i polisens personalansvarsnämnd under tidsperioden 1998–2008, och konstaterade att 48 poliser åtalats för misshandel av sina partners. Fallen utgjorde strax under en tredjedel av alla ärenden totalt.

Under förra året var tendensen dock inte lika tydlig, enligt siffror från TT, som tagit fram personalansvarsnämndens summering för 2014. Sammanlagt 44 fall för avskedande avhandlades i nämnden under 2014. Fem av dessa ärenden rörde poliser som misshandlat sambor eller anhöriga – alltså cirka elva procent.

Av de totalt 44 ärendena resulterade dock bara fyra i avsked, och endast ett av dessa rörde misshandel – dock framgår det inte om det var kvinnomisshandel. En annan polis som fick sparken hade stulit gods från myndigheten, ytterligare en hade använt polisbilen till privata ärenden.

Bör se över praxis

Magnus Lindgren, generalsekreterare för stiftelsen Tryggare Sverige och före detta polis, menar att det skickar ut helt fel signaler att anställda som döms för kvinnomisshandel får jobba kvar.

– Att vara polis är inte som vilket yrkesarbete som helst. De som jobbar vid myndigheten måste vara helt obefläckade. Tröskeln till att anmäla sådana här brott blir så klart högre om allmänheten får bilden av att det finns poliser som själva misshandlar sina hustrur och får jobba kvar.

Han tycker att polisen borde se över sin praxis kring dylika ärenden.

– Det är dumt att bara hänvisa till Arbetsdomstolen eftersom det inte riktigt går att jämföra polisyrket med andra jobb. Myndigheten måste se över hur de hanterar sådana här fall.

– Det handlar om värderingar, och när man agerar på detta sätt signalerar det att myndigheten har en grumlig värdegrund. Jag tror att det blivit så här på grund av gammal vana. Den samhällsutveckling som skett i samhället, att det blivit öppnare att tala om relationsvåld, har inte speglats i polisen fullt ut, säger Magnus Lindgren.

Fakta

• När en polis åtalas för brott prövar myndighetens personalansvarsnämnd (PAN) om hen ska få behålla sin anställning vid eventuell dom. Personalansvarsnämnden avger också ett yttrande till rätten angående sitt beslut för att straffmätningen i domstolen ska bli korrekt.

• Praxis är att misshandel av normalgraden leder till avsked, men inte ringa misshandel. Därför kan poliser som misshandlat sina närstående fortfarande jobba kvar.

• Under 2014 prövades 44 ärenden i polisens personalansvarsnämnd. Av dessa var fem ärenden där poliser åtalats för att ha misshandlat närstående. Endast fyra personer av de 44 blev avskedade, och i dessa fall handlade det inte om hustrumisshandel.